Lapin käräjäoikeus

Miestä syy­te­tään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä – epäil­lään yrit­tä­neen polttaa kaksi ihmistä Yli­tor­niol­la viime elo­kuus­sa

17.02.2020 11:15
Syyttäjä: Joukkio piti viisikymppistä miestä vankinaan kaksi vuotta Kemissä – pahoinpideltiin, pakotettiin kotiorjaksi ja varastamaan tavaraa

Syyt­tä­jä: Joukkio piti vii­si­kymp­pis­tä miestä van­ki­naan kaksi vuotta Kemissä – pa­hoin­pi­del­tiin, pa­ko­tet­tiin ko­ti­or­jak­si ja va­ras­ta­maan tavaraa

10.02.2020 14:55
Kuolemaan johtaneen kaivosonnettomuuden käsittely siirtyy lokakuulle – kymmenen päivää kestävän pääkäsittelyn oli tarkoitus alkaa tänään Rovaniemellä

Kuo­le­maan joh­ta­neen kai­vos­on­net­to­muu­den kä­sit­te­ly siirtyy lo­ka­kuul­le – kym­me­nen päivää kes­tä­vän pää­kä­sit­te­lyn oli tar­koi­tus alkaa tänään Ro­va­nie­mel­lä

05.02.2020 13:06
Rovaniemellä kaupan ryöstänyt ja toisen ryöstämistä yrittänyt mies sai ehdollista

Ro­va­nie­mel­lä kaupan ryös­tä­nyt ja toisen ryös­tä­mis­tä yrit­tä­nyt mies sai eh­dol­lis­ta

01.01.2020 19:32
Mies laittoi kahvinpuruja safariyrityksen kelkkojen tankkeihin – hovioikeus piti voimassa tuomion vahingonteosta

Mies laittoi kah­vin­pu­ru­ja sa­fa­ri­yri­tyk­sen kelk­ko­jen tank­kei­hin – ho­vi­oi­keus piti voi­mas­sa tuomion va­hin­gon­teos­ta

12.12.2019 12:31
Lappilaisnainen kavalsi kymmeniätuhansia euroja kunnalta, ammattiyhdistykseltä ja äidiltään rahapelaamiseen – Käräjäoikeus tuomitsi vuoden ehdollista

Lap­pi­lais­nai­nen kavalsi kym­me­niä­tu­han­sia euroja kun­nal­ta, am­mat­ti­yh­dis­tyk­sel­tä ja äi­dil­tään ra­ha­pe­laa­mi­seen – Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si vuoden eh­dol­lis­ta

11.12.2019 18:10
Nuuskaa salakuljettaneet ehdolliseen vankeuteen

Nuuskaa sa­la­kul­jet­ta­neet eh­dol­li­seen van­keu­teen

03.12.2019 20:20
Ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

02.12.2019 20:48
Entisen puolisonsa Kemissä tappanut mies tuomittiin 11 vuoden vankeuteen – iski naista puukolla rintakehään ulkoilualueella

Entisen puo­li­son­sa Kemissä tap­pa­nut mies tuo­mit­tiin 11 vuoden van­keu­teen – iski naista puu­kol­la rin­ta­ke­hään ul­koi­lu­alueel­la

02.12.2019 12:32
Rovaniemen viikinkikirvesmurhasta tuomitun miehen elinkautinen pysyi hovioikeudessa

Ro­va­nie­men vii­kin­ki­kir­ves­mur­has­ta tuo­mi­tun miehen elin­kau­ti­nen pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa

25.11.2019 11:33

Itä­lap­pi­lai­nen mies sai sak­ko­tuo­mion ka­val­let­tuaan tie­kun­nan rahoja omaan käyt­töön­sä

22.11.2019 10:45
Mies pahoinpiteli ex-tyttöystävänsä lyömällä tuolilla, saunakauhalla ja nyrkeillä – sai tuomion törkeästä pahoinpitelystä

Mies pa­hoin­pi­te­li ex-tyt­töys­tä­vän­sä lyö­mäl­lä tuo­lil­la, sau­na­kau­hal­la ja nyr­keil­lä – sai tuomion tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

20.11.2019 10:13
Mummo osti kolmelle lapsenlapselleen mersut ja lahjoitti rahaa – syytteet  törkeistä petoksista kaatuivat käräjäoikeudessa

Mummo osti kol­mel­le lap­sen­lap­sel­leen mersut ja lah­joit­ti rahaa – syyt­teet tör­keis­tä pe­tok­sis­ta kaa­tui­vat kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

25.10.2019 21:50
Työntekijä kavalsi turvealan yritykseltä lähes 70 000 euroa

Työn­te­ki­jä kavalsi tur­ve­alan yri­tyk­sel­tä lähes 70 000 euroa

09.10.2019 10:39
Eläinpuistoyhtiö joutuu käräjille maanrakennusurakasta

Eläin­puis­to­yh­tiö joutuu kä­rä­jil­le maan­ra­ken­nus­ura­kas­ta

26.09.2019 17:11
Murtautuja tunkeutui asuntoon postiluukun kautta Kemissä – verijäljet paljastivat teon, oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mur­tau­tu­ja tun­keu­tui asun­toon pos­ti­luu­kun kautta Kemissä – ve­ri­jäl­jet pal­jas­ti­vat teon, oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

16.09.2019 11:03