Lapin AMK
Lapin AMK kehitti uudenlaisen koulutuksen toteutusmuodon
Mainos Lapin AMK

Lapin AMK kehitti uu­den­lai­sen kou­lu­tuk­sen to­teu­tus­muo­don

31.01.2020 06:00
Kaidi yhdisti Kemin Wuhaniin - yhteydenpito on jäänyt Kaidin tilanteen vuoksi vähäiseksi

Kaidi yhdisti Kemin Wu­ha­niin - yh­tey­den­pi­to on jäänyt Kaidin ti­lan­teen vuoksi vä­häi­sek­si

27.01.2020 17:32
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Po­si­tii­vi­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta kil­pai­lu­etua

25.11.2019 13:24
Lukijalta: Venäläisten Lapin-matkailu elpyy hitaasti
Mielipide Pasi Satokangas

Lu­ki­jal­ta: Ve­nä­läis­ten La­pin-mat­kai­lu elpyy hi­taas­ti

24.11.2019 20:38
Lapin yliopiston entiset opiskelijat takovat kymmenien miljoonien tulot pelialalla – Tulevat osaajat halutaan saada jäämään Lappiin

Lapin yli­opis­ton entiset opis­ke­li­jat takovat kym­me­nien mil­joo­nien tulot pe­li­alal­la – Tulevat osaajat ha­lu­taan saada jäämään Lappiin

05.11.2019 18:30
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu selvitti valmistuneiden tilannetta: valmistuneet työllistyvät usein Lappiin tai Pohjois-Pohjanmaalle

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sel­vit­ti val­mis­tu­nei­den ti­lan­net­ta: val­mis­tu­neet työl­lis­ty­vät usein Lappiin tai Poh­jois-Poh­jan­maal­le

14.10.2019 11:38
Ole osa ratkaisua – opiskele insinööriksi
Mainos Lapin AMK

Ole osa rat­kai­sua – opis­ke­le in­si­nöö­rik­si

27.03.2019 06:00
Sairaanhoitajaksi tai insinööriksi kotoa käsin – ”Itsenäinen opiskelu voi olla vaativaa, mutta hauskaa”
Mainos Lapin AMK

Sai­raan­hoi­ta­jak­si tai in­si­nöö­rik­si kotoa käsin – ”It­se­näi­nen opis­ke­lu voi olla vaa­ti­vaa, mutta haus­kaa”

11.09.2017 08:59
Ammattilaiseksi in English
Mainos Lapin AMK

Am­mat­ti­lai­sek­si in English

30.03.2017 16:11
Opi käytännössä – loista työelämässä
Mainos Lapin AMK

Opi käy­tän­nös­sä – loista työ­elä­mäs­sä

23.03.2017 19:30