Länsi-Pohjan keskussairaala
Kuukausi
Jouston lisääminen leikkausrajoihin saa kiitosta pohjoisen sairaanhoitopiireiltä

Jouston li­sää­mi­nen leik­kaus­ra­joi­hin saa kii­tos­ta poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä

07.01.2020 15:51
Hän on 20-luvun ensimmäinen merilappilaisvauva!

Hän on 20-lu­vun en­sim­mäi­nen me­ri­lap­pi­lais­vau­va!

03.01.2020 16:04
Yle: Hallitus aikoo höllentää sairaaloiden leikkausten keskittämisasetuksia, osaajat lähtevät maakunnista pois

Yle: Hal­li­tus aikoo höl­len­tää sai­raa­loi­den leik­kaus­ten kes­kit­tä­mi­sa­se­tuk­sia, osaajat läh­te­vät maa­kun­nis­ta pois

03.01.2020 11:01
Ruokaralli Naantalista Kemiin päättyy, kun Fazer joutuu lopettamaan Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Ruo­ka­ral­li Naan­ta­lis­ta Kemiin päät­tyy, kun Fazer joutuu lo­pet­ta­maan Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

30.12.2019 17:01
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Länsi-Pohjan synnytykset ovat taas katkolla, kiitos Lapin yhteistyökyvyttömyyden
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­set ovat taas kat­kol­la, kiitos Lapin yh­teis­työ­ky­vyt­tö­myy­den

18.12.2019 13:32
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri joutuu aloittamaan säästöohjelman – "Tämä on tosi hankala paikka"

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri joutuu aloit­ta­maan sääs­tö­oh­jel­man – "Tämä on tosi hankala paikka"

18.11.2019 14:21
Lukijalta: Oma sairaala on säilytettävä
Mielipide Eeva Lääkkö

Lu­ki­jal­ta: Oma sai­raa­la on säi­ly­tet­tä­vä

13.11.2019 06:00
Mehiläinen vähentää väkeä ja paikkalukua Länsi-Pohjan keskussairaalasta – ketään ei irtisanota

Me­hi­läi­nen vä­hen­tää väkeä ja paik­ka­lu­kua Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­ta – ketään ei ir­ti­sa­no­ta

07.11.2019 14:18
Lapin sairaanhoitopiiri aloittaa miljoonien säästöt - yhtenä toimena keuhkosairauksien vuodeosaston lakkautus

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri aloit­taa mil­joo­nien säästöt - yhtenä toimena keuh­ko­sai­rauk­sien vuo­de­osas­ton lak­kau­tus

31.10.2019 07:30
Tilaajille
Länsi-Pohja pitää kiinni Psykiatriatalosta – uudisrakennuksen kustannuksia karsittiin 5-7 miljoonalla eurolla

Län­si-Poh­ja pitää kiinni Psy­kiat­ria­ta­los­ta – uu­dis­ra­ken­nuk­sen kus­tan­nuk­sia kar­sit­tiin 5-7 mil­joo­nal­la eurolla

29.10.2019 16:47
Psykiatrian keskittäminen Lapissa toisi vain lisää kustannuksia – "Nopea hoito säästää, mutta se ei näy tilastoissa"

Psy­kiat­rian kes­kit­tä­mi­nen Lapissa toisi vain lisää kus­tan­nuk­sia – "Nopea hoito sääs­tää, mutta se ei näy ti­las­tois­sa"

17.10.2019 07:30
Neuvottelut Lapin synnytysten  järjestämisestä katkesivat tuloksettomina –Lapin sairaanhoitopiirin mukaan Lapin synnytyssairaalan paikka on Rovaniemi

Neu­vot­te­lut Lapin syn­ny­tys­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä kat­ke­si­vat tu­lok­set­to­mi­na –Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin mukaan Lapin syn­ny­tys­sai­raa­lan paikka on Ro­va­nie­mi

14.10.2019 16:39
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tarjous luopua synnytyksistä on karvas pala Meri-Lapin kuntien päättäjille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin tarjous luopua syn­ny­tyk­sis­tä on karvas pala Me­ri-La­pin kuntien päät­tä­jil­le

09.10.2019 15:44
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tarjoutuu lopettamaan oman synnytystoiminnan muutaman vuoden siirtymäajalla

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri tar­jou­tuu lo­pet­ta­maan oman syn­ny­tys­toi­min­nan muu­ta­man vuoden siir­ty­mä­ajal­la

08.10.2019 17:30
Tilaajille
Länsi-Pohja toivoo synnytyksille jatkoa niin kauan kuin niitä on yli 400 vuodessa – tämän vuoden ennuste on enää 450

Län­si-Poh­ja toivoo syn­ny­tyk­sil­le jatkoa niin kauan kuin niitä on yli 400 vuo­des­sa – tämän vuoden ennuste on enää 450

07.10.2019 18:31
Tilaajille
Länsi-Pohjan keskussairaalan siivoojien työaika alkoi kesällä kulua potilaiden ruokkimiseen siivoamisen sijaan

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan sii­voo­jien työaika alkoi kesällä kulua po­ti­lai­den ruok­ki­mi­seen sii­voa­mi­sen sijaan

30.09.2019 18:30
Länsi-Pohjan uusi psykiatriatalo voi jäädä haaveeksi – kunnat vaativat sairaanhoitopiiriltä säästöjä

Län­si-Poh­jan uusi psy­kiat­ria­ta­lo voi jäädä haa­veek­si – kunnat vaa­ti­vat sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä sääs­tö­jä

16.09.2019 11:45