Länsi-Pohja
Viimeisin 4 tuntia
Hallitus haluaa purkaa ulkoistettujen sotepalveluiden jättisopimukset, Länsi-Pohjassa päättäjät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä perustuslakiin ja EU-direktiiviin

Hal­li­tus haluaa purkaa ul­kois­tet­tu­jen so­te­pal­ve­lui­den jät­ti­so­pi­muk­set, Län­si-Poh­jas­sa päät­tä­jät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä pe­rus­tus­la­kiin ja EU-di­rek­tii­viin

14:31 0
Kuukausi
Lapin sote-maakunnan yllä on synkkä luottamuspulan varjo
Pääkirjoitus

Lapin so­te-maa­kun­nan yllä on synkkä luot­ta­mus­pu­lan varjo

03.07.2020 06:00 1
Tilaajille
AVI:lta huomautus Länsi-Pohjalle – Opiskelijat työskentelivät päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta

AVI:lta huo­mau­tus Län­si-Poh­jal­le – Opis­ke­li­jat työs­ken­te­li­vät päi­vys­tyk­ses­sä ilman riit­tä­vää val­von­taa ja oh­jaus­ta

30.06.2020 13:00 1
Tilaajille
IL: Ex-ministeri Paavo Arhinmäki ehdottaa nuuskan myynnin laillistamista Länsi-Pohjan koronatilanteen hillitsemiseksi

IL: Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mä­ki eh­dot­taa nuuskan myynnin lail­lis­ta­mis­ta Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si

29.06.2020 17:13 7
Tilaajille
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien yhteinen koronaviesti lappilaisille: Toimitaan koronaturvallisesti myös kesällä!

Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rien yh­tei­nen ko­ro­na­vies­ti lap­pi­lai­sil­le: Toi­mi­taan ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti myös ke­säl­lä!

05.06.2020 21:19 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ihmisiä harmittaa, ettei rajan takaa voi hakea lempihammastahnaa tai auton kesärenkaita kuten aina ennen – Tornionlaaksolaisten elämä helpottuu vähän toukokuun puolivälissä

Ihmisiä har­mit­taa, ettei rajan takaa voi hakea lem­pi­ham­mas­tah­naa tai auton ke­sä­ren­kai­ta kuten aina ennen – Tor­nion­laak­so­lais­ten elämä hel­pot­tuu vähän tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

09.05.2020 06:00 3
Tilaajille
Länsi-Pohjan lääkärit vetoavat: Asiaton liikennöinti länsirajalla on lopetettava – rajan yli pyritään jatkuvasti ilman oikeaa syytä

Län­si-Poh­jan lää­kä­rit ve­toa­vat: Asiaton lii­ken­nöin­ti län­si­ra­jal­la on lo­pe­tet­ta­va – rajan yli py­ri­tään jat­ku­vas­ti ilman oikeaa syytä

30.04.2020 22:52 0
Länsi-Pohja on koronakartan toiseksi tummin ja uusia tapauksia todetaan suhteessa eniten  – Ministeriön mukaan eristäminen ei olisi perusteltavissa Uudenmaan tavoin

Län­si-Poh­ja on ko­ro­na­kar­tan toi­sek­si tummin ja uusia ta­pauk­sia to­de­taan suh­tees­sa eniten – Mi­nis­te­riön mukaan eris­tä­mi­nen ei olisi pe­rus­tel­ta­vis­sa Uu­den­maan tavoin

30.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema – OYS:n erva-alueen toinen kuolema oli Pohjois-Pohjanmaalla

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma kuolema – OYS:n er­va-alueen toinen kuolema oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la

19.04.2020 11:45 0
Länsi-Pohjassa on nyt 80 koronavirustartuntaa – johtajaylilääkärin mukaan tapaukset liittyvät yhä aiempiin altistumisiin

Län­si-Poh­jas­sa on nyt 80 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan ta­pauk­set liit­ty­vät yhä aiem­piin al­tis­tu­mi­siin

18.04.2020 10:31 0
Tilaajille
Koronaviruksen karanteenisääntöjä on rikottu Länsi-Pohjassa – johtajaylilääkäri vetoaa alueen ihmisiin: "Kaikki terveydenhuollon henkilöstön työ valuu hukkaan"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ka­ran­tee­ni­sään­tö­jä on rikottu Län­si-Poh­jas­sa – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri vetoaa alueen ih­mi­siin: "Kaikki ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön työ valuu huk­kaan"

08.04.2020 12:01 0
Tilaajille
Länsi-Pohjaan avattiin palliatiivisen hoidon klinikka – palvelua on tarkoitus laajentaa myös ympärivuorokautiseen hoitoyksikköön

Län­si-Poh­jaan avat­tiin pal­lia­tii­vi­sen hoidon kli­nik­ka – pal­ve­lua on tar­koi­tus laa­jen­taa myös ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoi­to­yk­sik­köön

31.01.2020 13:16 0
Tilaajille
Tässä on Lapin keskussairaalan vuosikymmenen ensimmäinen vauva – uusi vuosi alkoi yhtä vauvavilkkaasti kuin edellinen päättyi

Tässä on Lapin kes­kus­sai­raa­lan vuo­si­kym­me­nen en­sim­mäi­nen vauva – uusi vuosi alkoi yhtä vau­va­vilk­kaas­ti kuin edel­li­nen päättyi

01.01.2020 19:16 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan sosiaalipäivystys aiotaan yhdistää muuhun Lappiin työmäärän tuplaannuttua muutamassa vuodessa

Län­si-Poh­jan so­siaa­li­päi­vys­tys aiotaan yh­dis­tää muuhun Lappiin työ­mää­rän tup­laan­nut­tua muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

23.09.2019 18:00 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan kunnat kiristävät otettaan sairaanhoitopiiristä, jonka talous on epätasapainossa

Län­si-Poh­jan kunnat ki­ris­tä­vät otet­taan sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä, jonka talous on epä­ta­sa­pai­nos­sa

16.09.2019 15:53 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan uusi psykiatriatalo voi jäädä haaveeksi – kunnat vaativat sairaanhoitopiiriltä säästöjä

Län­si-Poh­jan uusi psy­kiat­ria­ta­lo voi jäädä haa­veek­si – kunnat vaa­ti­vat sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä sääs­tö­jä

16.09.2019 11:45 0
Tilaajille