Lakkapää
Talon lisäeristämisen pystyy tekemään helposti itse - "Voit saada merkittävät energiasäästöt"
Mainos Lakkapää

Talon li­sä­eris­tä­mi­sen pystyy te­ke­mään hel­pos­ti itse - "Voit saada mer­kit­tä­vät ener­gia­sääs­töt"

09.10.2019 06:00
Milloin ulko-ovi kannattaa vaihtaa?
Mainos Lakkapää

Milloin ul­ko-ovi kan­nat­taa vaih­taa?

28.08.2019 06:00
Kuormaatko peräkärrysi oikein? Sallitun lastin määrä voi yllättää
Mainos Lakkapää

Kuor­maat­ko pe­rä­kär­ry­si oikein? Sal­li­tun lastin määrä voi yl­lät­tää

01.08.2019 06:00
Perinteinen punamultamaali on klassikko sekä ekologinen valinta – ”Helposti levitettävä maali antaa luonnollisen sävyn ulkopinnoille”
Mainos Lakkapää

Pe­rin­tei­nen pu­na­mul­ta­maa­li on klas­sik­ko sekä eko­lo­gi­nen valinta – ”Hel­pos­ti le­vi­tet­tä­vä maali antaa luon­nol­li­sen sävyn ul­ko­pin­noil­le”

26.06.2019 06:00
Mistä lähteä liikkeelle terassin rakentamisessa? Lue vinkit, jotka on hyvä huomioida ennen rakennusvaiheen aloittamista
Mainos Lakkapää

Mistä lähteä liik­keel­le te­ras­sin ra­ken­ta­mi­ses­sa? Lue vinkit, jotka on hyvä huo­mioi­da ennen ra­ken­nus­vai­heen aloit­ta­mis­ta

18.06.2019 06:00
Lakkapään verkkokaupassa jopa peräkärryn tai trailerin hankinta käy leikiten – ”Tilaus voidaan toimittaa suoraan kotiin tai mökkipihalle”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään verk­ko­kau­pas­sa jopa pe­rä­kär­ryn tai trai­le­rin han­kin­ta käy lei­ki­ten – ”Tilaus voidaan toi­mit­taa suoraan kotiin tai mök­ki­pi­hal­le”

05.06.2019 06:00
Lakkapään tuhannet tuotteet vain klikin päässä – ”Tarvittaessa apu on lähellä, sillä verkkokauppammekin on paikallinen”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään tu­han­net tuot­teet vain klikin päässä – ”Tar­vit­taes­sa apu on lä­hel­lä, sillä verk­ko­kaup­pam­me­kin on pai­kal­li­nen”

30.04.2019 06:00
Lakkapään rakentaja- ja remonttimyynti auttaa lattian pintamateriaalien valinnoista aina talon peltikaton asennukseen – ”Tiimimme on tavattavissa myös Rakentaja-messuilla”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään ra­ken­ta­ja- ja re­mont­ti­myyn­ti auttaa lattian pin­ta­ma­te­riaa­lien va­lin­nois­ta aina talon pel­ti­ka­ton asen­nuk­seen – ”Tii­mim­me on ta­vat­ta­vis­sa myös Ra­ken­ta­ja-mes­suil­la”

24.04.2019 08:00
Uusi jätevesilaki astui voimaan – monella mökkiläisellä on edessä uuden järjestelmän hankinta
Mainos Lakkapää

Uusi jä­te­ve­si­la­ki astui voimaan – monella mök­ki­läi­sel­lä on edessä uuden jär­jes­tel­män han­kin­ta

29.05.2018 06:00
Lakkapäällä on pitkä matka mittarissa ja edessä lupaava tulevaisuus –  ”Syntymäpäiväviikko on yksi vuoden kohokohdista”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pääl­lä on pitkä matka mit­ta­ris­sa ja edessä lupaava tu­le­vai­suus – ”Syn­ty­mä­päi­vä­viik­ko on yksi vuoden ko­ho­koh­dis­ta”

10.05.2018 06:00