LähiTapiola
Näin kotiseudullasi sairastetaan – selvitä mikä kansansairaus sinua uhkaa
Mainos LähiTapiola

Näin ko­ti­seu­dul­la­si sai­ras­te­taan – selvitä mikä kan­san­sai­raus sinua uhkaa

10.02.2020 06:00 0
Lähi-Tapiola on vakuuttunut Juha Koposen pätevyydestä pääjohtajaksi – hallitusten puheenjohtajana hän aloittaa vuodenvaihteessa

Lä­hi-Ta­pio­la on va­kuut­tu­nut Juha Koposen pä­te­vyy­des­tä pää­joh­ta­jak­si – hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­ja­na hän aloit­taa vuo­den­vaih­tees­sa

12.11.2019 19:35 0
LähiTapiola Lappi kampanjoi turvallisten koulumatkojen puolesta – ”Mitä vähemmän onnettomuuksia tai riskitilanteita ilmenee, sitä paremmin olemme onnistuneet”
Mainos LähiTapiola

Lä­hi­Ta­pio­la Lappi kam­pan­joi tur­val­lis­ten kou­lu­mat­ko­jen puo­les­ta – ”Mitä vä­hem­män on­net­to­muuk­sia tai ris­ki­ti­lan­tei­ta il­me­nee, sitä pa­rem­min olemme on­nis­tu­neet”

09.08.2019 06:00 0
LähiTapiola Lappi sponsoroi urheiluseuroja, jakaa turvallisuustuotteita ja kouluttaa sankareita – ”Pienet teot voivat tuottaa suuria säästöjä”
Mainos LähiTapiola

Lä­hi­Ta­pio­la Lappi spon­so­roi ur­hei­lu­seu­ro­ja, jakaa tur­val­li­suus­tuot­tei­ta ja kou­lut­taa san­ka­rei­ta – ”Pienet teot voivat tuottaa suuria sääs­tö­jä”

09.03.2019 06:00 0