Lähi-itä
Kuukausi
Rauha näytti Euroopassa mahdottomalta, mutta kansanmurhat ja diktaattori jäivät silti historiaan – Voiko sama tapahtua Lähi-idässä?

Rauha näytti Eu­roo­pas­sa mah­dot­to­mal­ta, mutta kan­san­mur­hat ja dik­taat­to­ri jäivät silti his­to­riaan – Voiko sama ta­pah­tua Lä­hi-idäs­sä?

11.01.2020 08:00
Joko tunnet muhammaran, hummuksen ja labnehin? Lähi-idän lempeän mausteiset maut ovat ruokavuoden 2020 löytö

Joko tunnet mu­ham­ma­ran, hum­muk­sen ja lab­ne­hin? Lä­hi-idän lempeän maus­tei­set maut ovat ruo­ka­vuo­den 2020 löytö

09.01.2020 14:11

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53
Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Nato kes­keyt­tää kou­lu­tus­ope­raa­tiot Ira­kis­sa – So­ti­las­liit­to vaatii Irania pi­dät­täy­ty­mään vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta jat­kos­sa

06.01.2020 20:03
Vanhemmat
Turkki aikoo puuttua asein Libyan sisällissotaan – sisällissodan ratkaisu karkaa yhä kauemmas

Turkki aikoo puuttua asein Libyan si­säl­lis­so­taan – si­säl­lis­so­dan rat­kai­su karkaa yhä kauem­mas

27.12.2019 21:06
Analyysi: Nyky-Libanon on tiensä päässä

Ana­lyy­si: Ny­ky-Li­ba­non on tiensä päässä

16.12.2019 18:26
Näin hulppeita lentoyhteyden avajaisjuhlia ei ole ennen Rovaniemellä nähty – Istanbul solmii yhteyden Rovaniemeltä Dubaihin

Näin hulp­pei­ta len­to­yh­tey­den ava­jais­juh­lia ei ole ennen Ro­va­nie­mel­lä nähty – Is­tan­bul solmii yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Du­bai­hin

05.12.2019 16:56
Mielenosoitukset vaativat 15 uutta kuolonuhria – Irakin levottomuuksissa kuollut yhteensä jo yli sata ihmistä

Mie­len­osoi­tuk­set vaa­ti­vat 15 uutta kuo­lon­uh­ria – Irakin le­vot­to­muuk­sis­sa kuollut yh­teen­sä jo yli sata ihmistä

07.10.2019 11:06