Kyläkoulun lakkauttaminen
Rovaniemen Paavalniemeen mahdollisesti yli sata uutta rakennuspaikkaa – miksi uusia asuinrakennuksia kaavoitetaan samalla, kun alueen koulu uhataan lakkauttaa?

Ro­va­nie­men Paa­val­nie­meen mah­dol­li­ses­ti yli sata uutta ra­ken­nus­paik­kaa – miksi uusia asuin­ra­ken­nuk­sia kaa­voi­te­taan sa­mal­la, kun alueen koulu uhataan lak­kaut­taa?

11.03.2020 11:09 0
Lukijalta: Peltovuoman koulun lakkauttamista vastustetaan
Mielipide Pigga Keskitalo

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulun lak­kaut­ta­mis­ta vas­tus­te­taan

01.03.2020 19:18 0
Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulu säi­ly­tet­tä­vä

29.02.2020 22:47 0
Mielipide Hellin Pietikäinen

Lu­ki­jal­ta: Pel­to­vuo­man koulua ei saa lak­kaut­taa

24.02.2020 08:35 0
Sassalin vanha koulu Sodankylässä sai uuden elämän perheen kotina ja yhteisöllisenä asuintilana: " Kassaan ei tällaisesta kauheasti kerry, mutta ei tässä tule miinustakaan"

Sas­sa­lin vanha koulu So­dan­ky­läs­sä sai uuden elämän perheen kotina ja yh­tei­söl­li­se­nä asuin­ti­la­na: " Kassaan ei täl­lai­ses­ta kau­heas­ti kerry, mutta ei tässä tule mii­nus­ta­kaan"

15.01.2020 19:16 0
Tilaajille
Lukijalta: Kannattaako kyläkoulun lakkautus varmasti?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kan­nat­taa­ko ky­lä­kou­lun lak­kau­tus var­mas­ti?

09.11.2019 05:00 0
Lukijalta: Kyläkoulujako ei tarvita?
Mielipide Heikki Luiro

Lu­ki­jal­ta: Ky­lä­kou­lu­ja­ko ei tar­vi­ta?

31.10.2019 08:03 0
Mielipide Erkki Talvensaari

Lu­ki­jal­ta: Paa­val­nie­men koulu säi­ly­tet­tä­vä

16.10.2019 14:07 0