Kuvataide
Kuukausi
Ennen Sierilää – valokuvanäyttely tuo esiin ihmiset ja luonnon suunnitellun vesivoimalan vaikutusalueella

Ennen Sie­ri­lää – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esiin ihmiset ja luonnon suun­ni­tel­lun ve­si­voi­ma­lan vai­ku­tus­alueel­la

15.01.2020 07:00
Kuvataidearvostelu: Sielunmaisema vanerista ja laudoista

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Sie­lun­mai­se­ma va­ne­ris­ta ja lau­dois­ta

10.01.2020 18:30
Kuvataidearvostelu: Näkemisestä ja sokeudesta – minimalismi ja dadaismi kohtaavat Galleria Napassa ja Studio Mustanapassa.

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Nä­ke­mi­ses­tä ja so­keu­des­ta – mi­ni­ma­lis­mi ja da­dais­mi koh­taa­vat Gal­le­ria Napassa ja Studio Mus­ta­na­pas­sa.

10.01.2020 09:49
Särestöniemi-museossa poikkeuksellinen vuosi: 10 000 kävijän raja ylittyi 15 vuoden tauon jälkeen

Sä­res­tö­nie­mi-mu­seos­sa poik­keuk­sel­li­nen vuosi: 10 000 kävijän raja ylittyi 15 vuoden tauon jälkeen

09.01.2020 19:11
Kuvataidearvostelu: Vuoden haavoittuvin eläin kuvaa yhteiskunnassa käytävää keskustelua

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Vuoden haa­voit­tu­vin eläin kuvaa yh­teis­kun­nas­sa käy­tä­vää kes­kus­te­lua

08.01.2020 21:24
Monta syytä jäädä Berliiniin ja palata Lappiin – Isyys herätti kuvataiteilija Eemil Karilan luontosuhteen

Monta syytä jäädä Ber­lii­niin ja palata Lappiin – Isyys herätti ku­va­tai­tei­li­ja Eemil Karilan luon­to­suh­teen

03.01.2020 18:00
Antti Tenetz rakensi Amsterdamiin teoksen Perihelion/Rage/secret_lover: "Taiteilijat ovat uusien teknologioiden astronautteja"

Antti Tenetz rakensi Ams­ter­da­miin teoksen Pe­ri­he­lion/Ra­ge/sec­ret_­lo­ver: "Tai­tei­li­jat ovat uusien tek­no­lo­gioi­den ast­ro­naut­te­ja"

28.12.2019 13:00
Kuvataidearvio: Aukea taivas ja avara maa – Eveliina Hämäläisen ja Petri Saarikon näyttely Aineen taidemuseossa tuo esiin jätemuovin maalauksellisen puolen

Ku­va­tai­dear­vio: Aukea taivas ja avara maa – Eve­lii­na Hä­mä­läi­sen ja Petri Saa­ri­kon näyt­te­ly Aineen tai­de­mu­seos­sa tuo esiin jä­te­muo­vin maa­lauk­sel­li­sen puolen

27.12.2019 09:59
Näyttelyarvio: Kertomus kaiken kuihtumisesta

Näyt­te­lyar­vio: Ker­to­mus kaiken kuih­tu­mi­ses­ta

20.12.2019 20:53
Näyttelyarvio: Tero Kivelän teokset kertovat fantasian ja taian maailmasta

Näyt­te­lyar­vio: Tero Kivelän teokset ker­to­vat fan­ta­sian ja taian maail­mas­ta

18.12.2019 19:55
Vanhemmat
Mari Elina Tuisku lähti meikkaajana maailmalle ja tuli taiteilijana takaisin

Mari Elina Tuisku lähti meik­kaa­ja­na maail­mal­le ja tuli tai­tei­li­ja­na ta­kai­sin

13.12.2019 13:48
Arvostelu: Keskusteluja kuoleman kanssa

Ar­vos­te­lu: Kes­kus­te­lu­ja kuo­le­man kanssa

03.12.2019 18:59
Opiskelijat ripustivat myyntinäyttelyn Revontuleen: Elävältä seinältä teoksen saa vaikka heti mukaansa

Opis­ke­li­jat ri­pus­ti­vat myyn­ti­näyt­te­lyn Re­von­tu­leen: Elä­väl­tä sei­näl­tä teoksen saa vaikka heti mu­kaan­sa

26.11.2019 14:52
Keskustelua herättänyt näyttely: Rakkauden kasvoton jumala

Kes­kus­te­lua he­rät­tä­nyt näyt­te­ly: Rak­kau­den kas­vo­ton jumala

26.11.2019 13:52
Näyttely: Tavoitteena onnellinen elämä

Näyt­te­ly: Ta­voit­tee­na on­nel­li­nen elämä

21.11.2019 10:40
Hanna Oinosen ja Daniel Nagyn pelkistetty värimaailma tuo pimeään osuvaa melankoliaa Kemin taidemuseoon

Hanna Oinosen ja Daniel Nagyn pel­kis­tet­ty vä­ri­maail­ma tuo pimeään osuvaa me­lan­ko­liaa Kemin tai­de­mu­seoon

14.11.2019 20:21
Näyttely: Ihminen katsoo itseään

Näyt­te­ly: Ihminen katsoo itseään

13.11.2019 08:00
Näyttely: Hetki veden äärellä

Näyt­te­ly: Hetki veden äärellä

11.11.2019 18:39
Venus-näyttely sai sermit ympärilleen Arktikumissa  – K-16 -sisältö näkyi käytävälle, jossa liikkuu säännöllisesti koululais- ja päiväkotiryhmiä

Ve­nus-näyt­te­ly sai sermit ym­pä­ril­leen Ark­ti­ku­mis­sa – K-16 -si­säl­tö näkyi käy­tä­väl­le, jossa liikkuu sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­lais- ja päi­vä­ko­ti­ryh­miä

09.11.2019 11:50
Pitivät ehkä pörrönä – mutta eivät enää, sillä itseoppineen taidemuseon perustajan Terttu Junttilan elämä on nyt mallillaan

Pitivät ehkä pörrönä – mutta eivät enää, sillä it­se­op­pi­neen tai­de­mu­seon pe­rus­ta­jan Terttu Junt­ti­lan elämä on nyt mal­lil­laan

09.11.2019 10:00