Kuvataide
Viimeisin 12 tuntia
Arvio: Värin ominaisuuksia ja jännitteitä tilassa – Tuomas Korkalon innoittajana sadan vuoden takainen avantgarde

Arvio: Värin omi­nai­suuk­sia ja jän­nit­tei­tä tilassa – Tuomas Kor­ka­lon in­noit­ta­ja­na sadan vuoden ta­kai­nen avant­gar­de

16:45 0
Tilaajille
Kuukausi
Arvio: Harakan nauru – Maija Albrechtin näyttely rakentuu kuivaneulagrafiikasta ja esinekoosteista

Arvio: Harakan nauru – Maija Alb­rech­tin näyt­te­ly ra­ken­tuu kui­va­neu­la­gra­fii­kas­ta ja esi­ne­koos­teis­ta

04.07.2020 18:49 0
Tilaajille
Arvio: Vierailu viidakkoon –Janne Laineen näyttely Aineen taidemuseossa pohtii suhdettamme metsään

Arvio: Vie­rai­lu vii­dak­koon –Janne Laineen näyt­te­ly Aineen tai­de­mu­seos­sa pohtii suh­det­tam­me metsään

30.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Lapin suurin ja mahtavin signeeraus

Lapin suurin ja mah­ta­vin sig­nee­raus

29.06.2020 07:58 0
Tilaajille
Näyttelyarvostelu: Totta vai pelkkää sumua? Maailmallinen kaaos ja sen synkkä historia avautuvat Erkki Nampajärven kuvissa

Näyt­te­lyar­vos­te­lu: Totta vai pelkkää sumua? Maail­mal­li­nen kaaos ja sen synkkä his­to­ria avau­tu­vat Erkki Nam­pa­jär­ven kuvissa

23.06.2020 10:45 0
Tilaajille
20 vuotta, yli 200 teosta ja taiteilijaa – Oranki Artissa ajan kulu saa näkyä

20 vuotta, yli 200 teosta ja tai­tei­li­jaa – Oranki Artissa ajan kulu saa näkyä

22.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Taivaallista rauhaa ja rehevää elämäniloa – 70-vuotias pöntsöläistaiteilija Reijo Raekallio pyörittää sulavasti hulavannetta

Tai­vaal­lis­ta rauhaa ja rehevää elä­män­iloa – 70-vuo­tias pönt­sö­läis­tai­tei­li­ja Reijo Rae­kal­lio pyö­rit­tää su­la­vas­ti hu­la­van­net­ta

22.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Vihdoinkin yleisön edessä – Jouko Alapartasen laajin yksityisnäyttely avautui koronakevään jälkeen

Vih­doin­kin yleisön edessä – Jouko Ala­par­ta­sen laajin yk­si­tyis­näyt­te­ly avautui ko­ro­na­ke­vään jälkeen

18.06.2020 19:29 0
Tilaajille
Tee kuvataidekierros Kittilässä omaan tahtiisi

Tee ku­va­tai­de­kier­ros Kit­ti­läs­sä omaan tah­tii­si

14.06.2020 15:00 0
Tilaajille
“Iloitsen alkukesän sävyjen runsaudesta” - Marjo Hyttisen Vesipisaroita on eräänlainen sarja maisemakokemuksia.

“I­loit­sen al­ku­ke­sän sävyjen run­sau­des­ta” - Marjo Hyt­ti­sen Ve­si­pi­sa­roi­ta on erään­lai­nen sarja mai­se­ma­ko­ke­muk­sia.

10.06.2020 12:51 0
Wihurin rahaston vierailevan taiteilijan näyttely on viimeinkin esillä: Naapuruston tarkkailija piirtää lintuja

Wihurin ra­has­ton vie­rai­le­van tai­tei­li­jan näyt­te­ly on vii­mein­kin esillä: Naa­pu­rus­ton tark­kai­li­ja piirtää lintuja

08.06.2020 17:10 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvostelu: Suojapaikka ja unelma vapaudesta

Ar­vos­te­lu: Suo­ja­paik­ka ja unelma va­pau­des­ta

29.05.2020 21:18 0
Tilaajille
Kuvanveiston monitaituri Urpo Kärri on puun, metallin ja jään taltuttaja

Ku­van­veis­ton mo­ni­tai­tu­ri Urpo Kärri on puun, me­tal­lin ja jään tal­tut­ta­ja

30.04.2020 22:59 0
Tilaajille
Moni kuvataiteilija elää köyhyysrajan alapuolella: Kova hinta kutsumustyöstä

Moni ku­va­tai­tei­li­ja elää köy­hyys­ra­jan ala­puo­lel­la: Kova hinta kut­su­mus­työs­tä

28.04.2020 10:01 0
Tilaajille
Merilappilaistaiteilijoiden Anna Almin ja Laura Eteläisen näyttely katsottavissa netissä

Me­ri­lap­pi­lais­tai­tei­li­joi­den Anna Almin ja Laura Ete­läi­sen näyt­te­ly kat­sot­ta­vis­sa netissä

08.04.2020 11:15 0
Arvostelu: Luonnon luomien asialla

Ar­vos­te­lu: Luonnon luomien asialla

13.03.2020 21:24 0
Tilaajille
Arvostelu: Katkeilevasta elämäntavasta kätkeytyvään

Ar­vos­te­lu: Kat­kei­le­vas­ta elä­män­ta­vas­ta kät­key­ty­vään

10.03.2020 08:16 0
Tilaajille
Ihmettelykierros johdattaa taiteen äärelle leikkisästi

Ih­met­te­ly­kier­ros joh­dat­taa taiteen äärelle leik­ki­säs­ti

02.03.2020 16:17 0
Solja Upolan kirja kuvaa Kemi- ja Ounasjokea valokuvin ja maalauksin

Solja Upolan kirja kuvaa Kemi- ja Ou­nas­jo­kea va­lo­ku­vin ja maa­lauk­sin

02.03.2020 08:50 0
Arvostelu: Lentävät lehmät ja pyhimykset

Ar­vos­te­lu: Len­tä­vät lehmät ja py­hi­myk­set

28.02.2020 13:13 0
Tilaajille