Kuutti Lavonen
60-vuotias Kuutti Lavonen on kuvataiteen historisti – hänen mukaansa eri ihmisryhmät voivat olla parhaiten yhteydessä taiteen ja kulttuurin avulla

60-vuo­tias Kuutti Lavonen on ku­va­tai­teen his­to­ris­ti – hänen mu­kaan­sa eri ih­mis­ryh­mät voivat olla par­hai­ten yh­tey­des­sä taiteen ja kult­tuu­rin avulla

06.02.2020 08:00