Kuolleet
Kuukausi

Jul­ki­sen sanan neu­vos­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja Pekka Hy­vä­ri­nen on kuollut

10.05.2020 14:52 0
Rock'n'rollin suurmies Little Richard on poissa – kuolinsyy ei ole vielä selvillä

Rock'n'rol­lin suur­mies Little Richard on poissa – kuo­lin­syy ei ole vielä sel­vil­lä

09.05.2020 18:18 0
Komedienne oli kotonaan myös draamarooleissa – Ritva Valkama kuoli perjantaina

Ko­me­dien­ne oli ko­to­naan myös draa­ma­roo­leis­sa – Ritva Valkama kuoli per­jan­tai­na

09.05.2020 10:04 0
Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen kauppa- ja teollisuusministeri ja kansanedustaja Kauko Juhantalo (kesk.) on kuollut

Kes­kus­tan pit­kä­ai­kai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja, entinen kauppa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­ri ja kan­san­edus­ta­ja Kauko Ju­han­ta­lo (kesk.) on kuollut

26.04.2020 13:07 0
Vanhemmat
Luonnonsuojelija ja toisinajattelija Pentti Linkola on kuollut – menehtyi 87-vuotiaana

Luon­non­suo­je­li­ja ja toi­sin­ajat­te­li­ja Pentti Linkola on kuollut – me­neh­tyi 87-vuo­tiaa­na

05.04.2020 12:50 0
Suomessa ensimmäinen koronaviruskuolema – Presidentti esitti suruvalittelunsa

Suo­mes­sa en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­ma – Pre­si­dent­ti esitti su­ru­va­lit­te­lun­sa

21.03.2020 15:13 0
Tuska vähenee tiedolla, mutta se täytyy ottaa vastaan – koronavirus on osattava asettaa oikeisiin mittasuhteisiin hyvässä ja pahassa
Kolumni Jami Jokinen

Tuska vähenee tie­dol­la, mutta se täytyy ottaa vastaan – ko­ro­na­vi­rus on osat­ta­va asettaa oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin hyvässä ja pahassa

29.02.2020 09:00 0

MV-si­vus­ton pe­rus­ta­ja Ilja Ja­nits­kin on kuollut

07.02.2020 12:42 0
NBA-koripallotähti Kobe Bryantin ja hänen tyttärensä kuolemaa on surtu ympäri maailman – tämä helikopteriturmasta tiedetään

NBA-ko­ri­pal­lo­täh­ti Kobe Bryan­tin ja hänen tyt­tä­ren­sä kuo­le­maa on surtu ympäri maail­man – tämä he­li­kop­te­ri­tur­mas­ta tie­de­tään

27.01.2020 08:55 0
CMI:n Tuija Talvitie on kuollut –Presidentti Ahtisaari: "Poikkeuksellinen johtaja"

CMI:n Tuija Tal­vi­tie on kuollut –P­re­si­dent­ti Ah­ti­saa­ri: "Poik­keuk­sel­li­nen joh­ta­ja"

03.01.2020 17:52 0
Mitä jäi mieleen näistä naisista: Havis Amanda, Notre-Dame, herttuatar Meghan, Greta Thunberg ja Sanna Marin? Kertaa vuoden 2019 hyvät ja huonot uutiset

Mitä jäi mieleen näistä nai­sis­ta: Havis Amanda, Not­re-Da­me, hert­tua­tar Meghan, Greta Thun­berg ja Sanna Marin? Kertaa vuoden 2019 hyvät ja huonot uutiset

25.12.2019 06:00 0
Paralympiavoittaja Matti Suur-Hamarin valmentaja kuoli äkillisesti Pyhätunturilla

Pa­ra­lym­pia­voit­ta­ja Matti Suur-Ha­ma­rin val­men­ta­ja kuoli äkil­li­ses­ti Py­hä­tun­tu­ril­la

29.11.2019 14:14 0
Maarit Feldt-Rantaa muistellaan sosiaalisessa mediassa – vaikka kohtalo oli tiedossa, hän jaksoi iloita jokaisesta päivästä

Maarit Feldt-Ran­taa muis­tel­laan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – vaikka kohtalo oli tie­dos­sa, hän jaksoi iloita jo­kai­ses­ta päi­väs­tä

28.11.2019 13:46 0
SDP:n pitkäaikainen vaikuttaja Maarit Feldt-Ranta on kuollut 51-vuotiaana

SDP:n pit­kä­ai­kai­nen vai­kut­ta­ja Maarit Feldt-Ran­ta on kuollut 51-vuo­tiaa­na

28.11.2019 12:52 0
Kolumni Virpi Tiainen

Loh­dut­ta­via vies­te­jä il­ta­tai­vaal­ta ja pi­ha­puus­ta – py­häin­päi­vän aikaan on hyvä hetki py­säh­tyä muis­te­le­maan edeltä läh­te­nei­tä

02.11.2019 15:27 0
Paavo Väyrynen tapasi ex-presidentti Mugaben 1980-luvulla – "hän oli täydellinen vastakohta sille, jona hänet tunnettiin myöhempinä vuosina"

Paavo Väy­ry­nen tapasi ex-pre­si­dent­ti Mugaben 1980-lu­vul­la – "hän oli täy­del­li­nen vas­ta­koh­ta sille, jona hänet tun­net­tiin myö­hem­pi­nä vuo­si­na"

06.09.2019 12:33 0