Kuolan niemimaa
NRK: Koronakuolemaa peitelty Belokamenkassa – yli tuhat tartuntaa työmaalla

NRK: Ko­ro­na­kuo­le­maa pei­tel­ty Be­lo­ka­men­kas­sa – yli tuhat tar­tun­taa työ­maal­la

04.05.2020 17:19 0
Tilaajille
Novatekin rakennustyömaa on Kuolan pahin koronapesäke – työmaalla yli 900 virustartuntaa, toimintaa ei ole keskeytetty

No­va­te­kin ra­ken­nus­työ­maa on Kuolan pahin ko­ro­na­pe­sä­ke – työ­maal­la yli 900 vi­rus­tar­tun­taa, toi­min­taa ei ole kes­key­tet­ty

29.04.2020 18:30 0
Tilaajille
Petsamon nikkelikaivoksen sulatto luvataan sulkea lähivuosina, ilman toivotaan raikastuvan, kun savupilvet hälvenevät

Pet­sa­mon nik­ke­li­kai­vok­sen sulatto lu­va­taan sulkea lä­hi­vuo­si­na, ilman toi­vo­taan rai­kas­tu­van, kun sa­vu­pil­vet häl­ve­ne­vät

08.11.2019 11:47 0
Tilaajille