Kuntavaalit
Kuukausi
”Pakko vain luottaa ehdokkaan sanaan”, ainakin yksi ehdokas sai Lapin listoilla lähtöpassit rikostaustan takia

”Pakko vain luottaa eh­dok­kaan sa­naan”, ainakin yksi ehdokas sai Lapin lis­toil­la läh­tö­pas­sit ri­kos­taus­tan takia

30.03.2021 06:30
Tilaajille
”Rovaniemeläisten parhaaksi” puuttuu
Kolumni Outi Torvinen

”Ro­va­nie­me­läis­ten par­haak­si” puuttuu

16.03.2021 07:48 4
Tilaajille
Mikä on, kun ei kiinnosta?
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Mikä on, kun ei kiin­nos­ta?

15.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Kuntapolitiikan pirstaloituminen vaikeuttaa päätöksentekoa, mutta sekin kuuluu demokratiaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­po­li­tii­kan pirs­ta­loi­tu­mi­nen vai­keut­taa pää­tök­sen­te­koa, mutta sekin kuuluu de­mo­kra­tiaan

12.03.2021 09:37
Tilaajille
Asko Apukka haluaa takaisin Sodankylän valtuustoon

Asko Apukka haluaa ta­kai­sin So­dan­ky­län val­tuus­toon

10.03.2021 15:51
Tilaajille
Sisäinen kuohunta hämmentää keskustan ehdokasasettelua Kemijärvellä

Si­säi­nen kuo­hun­ta häm­men­tää kes­kus­tan eh­do­kas­aset­te­lua Ke­mi­jär­vel­lä

10.03.2021 13:58 3
Tilaajille
Vanhemmat

Pää­mi­nis­te­ri Marin MTV:l­lä: Hal­li­tus ei ole yhdessä vielä kä­si­tel­lyt mah­dol­li­sia liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

10.03.2021 08:24
Vaalijohtaja Jääskeläinen torjuu arvostelun hitaasta varautumisesta koronavaaleihin – "Kunnat saivat ensimmäiset ohjeet lokakuussa"

Vaa­li­joh­ta­ja Jääs­ke­läi­nen torjuu ar­vos­te­lun hi­taas­ta va­rau­tu­mi­ses­ta ko­ro­na­vaa­lei­hin – "Kunnat saivat en­sim­mäi­set ohjeet lo­ka­kuus­sa"

10.03.2021 06:30
Tilaajille
Tornion kuntavaalit ovat vasta lähtökuopissa – Puolueet povaavat vielä täydennyksiä listoihin

Tornion kun­ta­vaa­lit ovat vasta läh­tö­kuo­pis­sa – Puo­lueet po­vaa­vat vielä täy­den­nyk­siä lis­toi­hin

09.03.2021 18:39
Tilaajille
Tähän päivittyvään listaan keräämme Lapin kuntavaaliehdokkaat  – Katso oman kuntasi ehdokkaat

Tähän päi­vit­ty­vään listaan ke­rääm­me Lapin kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – Katso oman kuntasi eh­dok­kaat

15.03.2021 11:34 18
Puolueet joutuvat palauttamaan kuntavaalien ehdokaslistat tiistaina: "Listojen jättö on eräänlainen välitilinpäätös ja kieltämättä tilanne on erikoinen"

Puo­lueet jou­tu­vat pa­laut­ta­maan kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat tiis­tai­na: "Lis­to­jen jättö on erään­lai­nen vä­li­ti­lin­pää­tös ja kiel­tä­mät­tä tilanne on eri­koi­nen"

08.03.2021 16:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tehdään hyvä vaali

08.03.2021 11:00
Tilaajille
Oikeusministeriä kohtaan kovaa kritiikkiä oppositiosta, mutta myös hallituksen riveistä – Kärnä vaatii Henrikssonin eroa: ”Ennen kuin kukko aamulla laulaa”

Oi­keus­mi­nis­te­riä kohtaan kovaa kri­tiik­kiä op­po­si­tios­ta, mutta myös hal­li­tuk­sen ri­veis­tä – Kärnä vaatii Hen­riks­so­nin eroa: ”Ennen kuin kukko aamulla laulaa”

06.03.2021 18:10 11
Oikeusministeri Henriksson siirtyvistä kuntavaaleista: "En minä eikä kukaan muukaan tiennyt eilen aamulla, että saisimme THL:ltä sellaiset luvut"

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son siir­ty­vis­tä kun­ta­vaa­leis­ta: "En minä eikä kukaan muukaan tiennyt eilen aa­mul­la, että sai­sim­me THL:ltä sel­lai­set luvut"

06.03.2021 17:38 9
Lukijalta Mielipide Ari Geselle

Vaalit siir­ret­tä­vä syksyyn

06.03.2021 05:00
Tilaajille
IL: Kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuulle

IL: Kun­ta­vaa­lit ovat siir­ty­mäs­sä ke­sä­kuul­le

05.03.2021 20:07 4
Mistä päättäjät valtuustoon?
Lukijalta Mielipide

Mistä päät­tä­jät val­tuus­toon?

25.02.2021 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yh­den­ver­tai­suus muu­ta­kin kuin lippuja

25.02.2021 09:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Val­tuu­te­tuil­la riittää yhä teh­tä­vää

25.02.2021 09:41
Tilaajille
Kuntavaaleissa ei ole kyse keskustasta tai hallituksesta, vaan pätevien kuntapäättäjien valinnasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­vaa­leis­sa ei ole kyse kes­kus­tas­ta tai hal­li­tuk­ses­ta, vaan pä­te­vien kun­ta­päät­tä­jien va­lin­nas­ta

24.02.2021 15:21 1
Tilaajille