Kuntavaalit
Viimeisin tunti
Mistä päättäjät valtuustoon?
Lukijalta Mielipide

Mistä päät­tä­jät val­tuus­toon?

12:00 1
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide

Yh­den­ver­tai­suus muu­ta­kin kuin lippuja

09:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Val­tuu­te­tuil­la riittää yhä teh­tä­vää

09:41
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kuntavaaleissa ei ole kyse keskustasta tai hallituksesta, vaan pätevien kuntapäättäjien valinnasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­vaa­leis­sa ei ole kyse kes­kus­tas­ta tai hal­li­tuk­ses­ta, vaan pä­te­vien kun­ta­päät­tä­jien va­lin­nas­ta

24.02.2021 15:21 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide

Me­nes­ty­vä kunta tekee yh­teis­työ­tä

24.02.2021 04:20
Tilaajille
Hieman yli kolmannes siirtäisi kuntavaaleja, käy ilmi kyselystä – valtio-opin professorin mukaan koronavaalit voivat vaikuttaa t

Hieman yli kol­man­nes siir­täi­si kun­ta­vaa­le­ja, käy ilmi ky­se­lys­tä – val­tio-opin pro­fes­so­rin mukaan ko­ro­na­vaa­lit voivat vai­kut­taa t

23.02.2021 18:36
Tilaajille
Aniharva äänestää kuntavaaleissa hallituspolitiikasta – Lännen Median teettämässä kyselyssä valtaosa pitää tärkeimpänä paikallisia asioita

Ani­har­va ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa hal­li­tus­po­li­tii­kas­ta – Lännen Median teet­tä­mäs­sä ky­se­lys­sä val­ta­osa pitää tär­keim­pä­nä pai­kal­li­sia asioita

23.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Äänestäjä, kiinnitä ainakin näihin asioihin huomiota kuntavaaleissa: koulut, varhaiskasvatus, kunnan talous ja vetovoima

Ää­nes­tä­jä, kiin­ni­tä ainakin näihin asioi­hin huo­mio­ta kun­ta­vaa­leis­sa: koulut, var­hais­kas­va­tus, kunnan talous ja ve­to­voi­ma

23.02.2021 18:30 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Ter­veys­tur­val­li­suus edellä – "Ää­nes­tä­kää, sillä se on ainoa rahvaan vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suus"

17.02.2021 08:50 1
Tilaajille
Oikeuskansleri: Kuntavaalien järjestämisen ajankohtaa arvioitava mahdollisimman pikaisesti uudelleen

Oi­keus­kans­le­ri: Kun­ta­vaa­lien jär­jes­tä­mi­sen ajan­koh­taa ar­vioi­ta­va mah­dol­li­sim­man pi­kai­ses­ti uu­del­leen

17.02.2021 08:21 1
Lukijalta Mielipide

Vael­lus­ka­lat nou­se­mas­sa vaa­li­tee­mak­si

17.02.2021 05:43 1
Tilaajille
Tsemppiä vain ehdokkaiden hakuun
Kolumni Outi Torvinen

Tsemp­piä vain eh­dok­kai­den hakuun

16.02.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Re­vi­tään­kö vai ra­ken­ne­taan­ko?

15.02.2021 08:11
Tilaajille
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei pidä nettiäänestyksen selvittämistä tarpeellisena – "Koronatilannekaan ei muuta arviota"

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son ei pidä net­ti­ää­nes­tyk­sen sel­vit­tä­mis­tä tar­peel­li­se­na – "Ko­ro­na­ti­lan­ne­kaan ei muuta ar­vio­ta"

10.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kun­ta­päät­tä­jien mah­do­ton tehtävä

09.02.2021 07:56
Tilaajille
Verkossa voisi äänestää terveysturvallisesti myös korona-aikana – tämän takia netissä äänestäminen on aiemmin tyrmätty

Ver­kos­sa voisi ää­nes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti myös ko­ro­na-ai­ka­na – tämän takia netissä ää­nes­tä­mi­nen on aiemmin tyr­mät­ty

09.02.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Voiko val­tuus­ton val­la­ta?

08.02.2021 19:55
Tilaajille
Liki 1500 ääntä etsii uusia ottajia – Tornion kuntavaaleissa taistellaan tosissaan enemmistövallasta

Liki 1500 ääntä etsii uusia ottajia – Tornion kun­ta­vaa­leis­sa tais­tel­laan to­sis­saan enem­mis­tö­val­las­ta

08.02.2021 06:30
Tilaajille
Kuntavaalit on poliitikkojen mielestä koronalle immuuni
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lit on po­lii­tik­ko­jen mie­les­tä ko­ro­nal­le immuuni

07.02.2021 15:00 6
Tilaajille
Lappilaisten luottamus kuntapäättäjiin horjuu pahasti, eikä sen palauttaminen ole helppoa talouskurimuksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lap­pi­lais­ten luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin horjuu pa­has­ti, eikä sen pa­laut­ta­mi­nen ole helppoa ta­lous­ku­ri­muk­ses­sa

05.02.2021 14:06 5
Tilaajille