Kuntatalous
Viimeisin 4 tuntia
Veronkorotuksen sijaan Rovaniemellä on tehostettava ja mietittävä tarkkaan investoinnit
Pääkirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen sijaan Ro­va­nie­mel­lä on te­hos­tet­ta­va ja mie­tit­tä­vä tark­kaan in­ves­toin­nit

16:11
Viikko
Kuntien köyhäinavulle on nyt kysyntää – Vaikeudet ovat isot, mutta hankalaa on ollut aiemminkin, Savukosken kunnanjohtajalle tulee mieleen 1990-luvun alun lama

Kuntien köy­häin­avul­le on nyt ky­syn­tää – Vai­keu­det ovat isot, mutta han­ka­laa on ollut aiem­min­kin, Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le tulee mieleen 1990-lu­vun alun lama

21.10.2019 21:55
Kemijärvi haluaa pienentää toimintakatetta

Ke­mi­jär­vi haluaa pie­nen­tää toi­min­ta­ka­tet­ta

21.10.2019 20:16
Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen pitää verojen korotusta välttämättömänä – talousarvioesitys lähtee siitä, ettei keskussairaalan lähettämä lasku kasva

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Esko Lot­vo­nen pitää verojen ko­ro­tus­ta vält­tä­mät­tö­mä­nä – ta­lous­ar­vio­esi­tys lähtee siitä, ettei kes­kus­sai­raa­lan lä­het­tä­mä lasku kasva

21.10.2019 16:17
Seitsemällä Lapin kunnalla on köyhäinavulle nyt kysyntää – Velkaantuminen kiihtyy ja samalla paineet verojen korottamiseen ja palvelujen karsimiseen kasvavat

Seit­se­mäl­lä Lapin kun­nal­la on köy­häin­avul­le nyt ky­syn­tää – Vel­kaan­tu­mi­nen kiihtyy ja samalla paineet verojen ko­rot­ta­mi­seen ja pal­ve­lu­jen kar­si­mi­seen kas­va­vat

19.10.2019 07:00
Kuukausi
Mielipide Esa Rantakeisu

Lu­ki­jal­ta: Miten kunnan käy?

15.10.2019 07:46

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Kirsi Vir­ta­nen: Ve­ro­tu­lo­jen re­kis­te­ri­on­gel­ma on epä­rei­lu ja koh­tuu­ton

11.10.2019 18:36
Sodankylä paikkaa uhkaavaa talouden upposukellusta

So­dan­ky­lä paikkaa uh­kaa­vaa ta­lou­den up­po­su­kel­lus­ta

09.10.2019 17:55
Mielipide Esa Pöyliö

Lu­ki­jal­ta: Kuntien han­kin­ta­osaa­mi­nen ko­ros­tu­mas­sa

08.10.2019 05:00
Rovaniemen uudesta organisaatiosta päätetään pian: Nyt ehdotetaan neljän lautakunnan mallia

Ro­va­nie­men uudesta or­ga­ni­saa­tios­ta pää­te­tään pian: Nyt eh­do­te­taan neljän lau­ta­kun­nan mallia

03.10.2019 16:23
Voisiko kaupungintalon remonttia lykätä?
Mielipide Henna Knuuti

Voisiko kau­pun­gin­ta­lon re­mont­tia lykätä?

03.10.2019 08:26
Markus Hemmilä on johtanut Rovaniemellä yli 200 miljoonan euron rahavirtoja: "Nämä rahat voisi käyttää paremminkin"

Markus Hemmilä on joh­ta­nut Ro­va­nie­mel­lä yli 200 mil­joo­nan euron ra­ha­vir­to­ja: "Nämä rahat voisi käyttää pa­rem­min­kin"

30.09.2019 07:30
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kunnat läh­te­vät ra­ken­ta­maan bud­jet­te­jaan ta­ka­mat­kal­ta, ve­ron­ko­ro­tuk­sen oltava silti vii­mei­nen keino

29.09.2019 05:30
Kuntatalouteen ei ole luvassa pika-apua

Kun­ta­ta­lou­teen ei ole luvassa pi­ka-apua

25.09.2019 11:24

Nyt se on pää­tet­ty: Pellon kunta myy vi­ras­to­ta­lon­sa 2 000 eurolla

23.09.2019 20:23
Vanhemmat

Sa­vu­kos­ken talous läh­te­nyt luisuun – "Mii­nuk­sel­la mennään jo noin puoli mil­joo­naa euroa"

23.09.2019 17:17
Päätös Keminmaan kunnantalon valtuustosiiven purkamisesta lykkääntyy joulukuulle, purkuhommiin päästään aikaisintaan ensi kesänä

Päätös Ke­min­maan kun­nan­ta­lon val­tuus­to­sii­ven pur­ka­mi­ses­ta lyk­kään­tyy jou­lu­kuul­le, pur­ku­hom­miin pääs­tään ai­kai­sin­taan ensi kesänä

20.09.2019 16:16
Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä virastotalon 2 000 eurolla

Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä vi­ras­to­ta­lon 2 000 eurolla

18.09.2019 22:05
Viiden johtajan palli uhattuna – Rovaniemen kaupungin työntekijät roikkuvat löysässä hirressä vielä viikkoja

Viiden joh­ta­jan palli uhat­tu­na – Ro­va­nie­men kau­pun­gin työn­te­ki­jät roik­ku­vat löy­säs­sä hir­res­sä vielä viik­ko­ja

16.09.2019 18:02