Kuntatalous
Kuukausi
Matkailun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haasteena väestön ikääntyminen ja työvoiman rekrytointi

Mat­kai­lun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haas­tee­na väestön ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­man rek­ry­toin­ti

10.01.2020 06:30
Tilaajille
Lappilaiset käyvät muuta maata enemmän töissä kotikunnassaan, paitsi Keminmaassa ja Simossa

Lap­pi­lai­set käyvät muuta maata enemmän töissä ko­ti­kun­nas­saan, paitsi Ke­min­maas­sa ja Simossa

02.01.2020 07:30
Tilaajille
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30
Tilaajille
Vain yksi Lapin kunta sai harkinnanvaraista – viisi talousvaikeuksissa painivaa jäi ilman

Vain yksi Lapin kunta sai har­kin­nan­va­rais­ta – viisi ta­lous­vai­keuk­sis­sa pai­ni­vaa jäi ilman

27.12.2019 13:56
Vanhemmat
Avantouintivuorot säilyvät, kirjasto on avoinna lauantaisin: Sodankylän valtuusto viilasi ensi vuoden talousasioita

Avan­to­uin­ti­vuo­rot säi­ly­vät, kir­jas­to on avoinna lauan­tai­sin: So­dan­ky­län val­tuus­to viilasi ensi vuoden ta­lous­asioi­ta

20.12.2019 20:41
Vertailussa neljä Lapin kuntaa: Inari ja Kittilä hallitsevat matkailussa, Sodankylässä kaivoksen tuoma kasvupyrähdys jäi lyhyeksi, Kemijärvellä odotetaan uutta tehdasta

Ver­tai­lus­sa neljä Lapin kuntaa: Inari ja Kittilä hal­lit­se­vat mat­kai­lus­sa, So­dan­ky­läs­sä kai­vok­sen tuoma kas­vu­py­räh­dys jäi ly­hyek­si, Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan uutta teh­das­ta

19.12.2019 07:30
Tilaajille
Miksi Kemin kaupungin henkilöstömenot ovat miljoonia euroja suuremmat kuin Tornion, jossa on enemmän asukkaita?

Miksi Kemin kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­me­not ovat mil­joo­nia euroja suu­rem­mat kuin Tor­nion, jossa on enemmän asuk­kai­ta?

17.12.2019 07:30
Nenä pinnalla Inari porskuttaa edelleen järvensä ympärillä

Nenä pin­nal­la Inari pors­kut­taa edel­leen jär­ven­sä ym­pä­ril­lä

12.12.2019 19:41
Kemijärven talouden sopeuttamisohjelma valmis, mutta siitä kerrotaan vasta viiden viikon kuluttua

Ke­mi­jär­ven ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma valmis, mutta siitä ker­ro­taan vasta viiden viikon ku­lut­tua

11.12.2019 19:32
Tornio aikoo elää vastakin suu säkkiä myöten - lapsiperheisiin silti satsataan, kuntalisäkokeilu alkaa elokuussa

Tornio aikoo elää vas­ta­kin suu säkkiä myöten - lap­si­per­hei­siin silti sat­sa­taan, kun­ta­li­sä­ko­kei­lu alkaa elo­kuus­sa

05.12.2019 17:41
Sodankylä hakee säästöjä sieltä ja täältä – liipaisimella esimerkiksi avantouintivuoro, upouuden jäähallin aukioloajat ja retkikuljetukset

So­dan­ky­lä hakee sääs­tö­jä sieltä ja täältä – lii­pai­si­mel­la esi­mer­kik­si avan­touin­ti­vuo­ro, upo­uu­den jää­hal­lin au­ki­olo­ajat ja ret­ki­kul­je­tuk­set

04.12.2019 15:26
Keminmaan kunnan  talous pysyy lähivuodetkin kireänä – vanhat ylijäämät syödään parissa vuodessa

Ke­min­maan kunnan talous pysyy lä­hi­vuo­det­kin kireänä – vanhat yli­jää­mät syödään parissa vuo­des­sa

29.11.2019 17:53
Kemi aikoo jäädyttää menot, ettei päätyisi kriisikunnaksi – "Tilanne on vakava"

Kemi aikoo jää­dyt­tää menot, ettei pää­tyi­si krii­si­kun­nak­si – "Ti­lan­ne on vakava"

26.11.2019 19:09
Sodankylä aloittaa yt-neuvottelut –Lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia, myös ulkoistamisia harkitaan

So­dan­ky­lä aloit­taa yt-neu­vot­te­lut –Lo­mau­tuk­set ja ir­ti­sa­no­mi­set ovat mah­dol­li­sia, myös ul­kois­ta­mi­sia har­ki­taan

25.11.2019 16:13