Kuntapolitiikka
Viimeisin 4 tuntia
Rovaniemen kaupungin toimielinten jäsenet valittiin uudelleen – Heikki Autto jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, ympäristölautakunnan kokoonpanosta käytiin vaali

Ro­va­nie­men kau­pun­gin toi­mi­elin­ten jäsenet va­lit­tiin uu­del­leen – Heikki Autto jatkaa kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na, ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­nos­ta käytiin vaali

18:56
Kuukausi
Kemi valmistautuu rakenteelliseen säästökuuriin – vasemmiston vieroksumat ulkoistuksetkin halutaan puida läpi

Kemi val­mis­tau­tuu ra­ken­teel­li­seen sääs­tö­kuu­riin – va­sem­mis­ton vie­rok­su­mat ul­kois­tuk­set­kin ha­lu­taan puida läpi

17.01.2020 16:04

Sa­vu­kos­kel­la ei muis­tu­tet­ta­vaa Nuo­li­vaa­ran tuu­li­puis­to­suun­ni­tel­mis­ta

13.01.2020 19:57
Kemijärvi avustaa tapahtumia lähes 50 000 eurolla – suurin avustus Kemijärven Moottorikerholle

Ke­mi­jär­vi avustaa ta­pah­tu­mia lähes 50 000 eurolla – suurin avustus Ke­mi­jär­ven Moot­to­ri­ker­hol­le

13.01.2020 19:55
Rovaniemen kylien asukkaat kokevat jäävänsä yksin ja heitteille, osoittaa väitöskirja – "Suurin osa ajatteli, että kuntaliitoksella on enemmän huonoja kuin myönteisiä puolia"

Ro­va­nie­men kylien asuk­kaat kokevat jää­vän­sä yksin ja heit­teil­le, osoit­taa väi­tös­kir­ja – "Suurin osa ajat­te­li, että kun­ta­lii­tok­sel­la on enemmän huonoja kuin myön­tei­siä puolia"

13.01.2020 19:38
Tilaajille
Tornion kaupunginvaltuutettu Janne Olsen eroaa puolueestaan – demariryhmä haluaa neuvotella kaupunginhallituksen kokoonpanon uudelleen

Tornion kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Janne Olsen eroaa puo­luees­taan – de­ma­ri­ryh­mä haluaa neu­vo­tel­la kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­non uu­del­leen

10.01.2020 08:30
Vanhemmat
Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja aloittaa työnsä aprillipäivänä

Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja aloit­taa työnsä ap­ril­li­päi­vä­nä

18.12.2019 17:44
Kirkkolammen puisto ja Ruokasenkadun puisto kunnostetaan ensi kesänä Rovaniemellä

Kirk­ko­lam­men puisto ja Ruo­ka­sen­ka­dun puisto kun­nos­te­taan ensi kesänä Ro­va­nie­mel­lä

16.12.2019 22:01
Utsjoki hyväksyi kunnalle kasvamisbudjetin ja ottaa velkaa

Utsjoki hy­väk­syi kun­nal­le kas­va­mis­bud­je­tin ja ottaa velkaa

16.12.2019 21:18
Utsjoki lainaa tulevaisuutta varten

Utsjoki lainaa tu­le­vai­suut­ta varten

16.12.2019 21:12
Nenä pinnalla Inari porskuttaa edelleen järvensä ympärillä

Nenä pin­nal­la Inari pors­kut­taa edel­leen jär­ven­sä ym­pä­ril­lä

12.12.2019 19:41
Rovaniemen kaupunki on lähdössä 200 000 eurolla mukaan Koillisväylän merikaapelihankkeeseen –tukee kaupungin tavoitetta Jäämeren käytävän rakentamiseksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on läh­dös­sä 200 000 eurolla mukaan Koil­lis­väy­län me­ri­kaa­pe­li­hank­kee­seen –tukee kau­pun­gin ta­voi­tet­ta Jää­me­ren käy­tä­vän ra­ken­ta­mi­sek­si

10.12.2019 13:41
Hallintosääntö läpi äänestellen Rovaniemellä: Sääntö ohjaa kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa

Hal­lin­to­sään­tö läpi ää­nes­tel­len Ro­va­nie­mel­lä: Sääntö ohjaa kau­pun­gin toi­min­taa ja pää­tök­sen­te­koa

10.12.2019 12:42
Vainion perheen asunnonhaku Rovaniemellä voi alkaa – Valtuusto valitsi Ulla-Kirsikka Vainion  uudeksi kaupunginjohtajaksi äänin  35-16

Vainion perheen asun­non­ha­ku Ro­va­nie­mel­lä voi alkaa – Val­tuus­to valitsi Ul­la-Kir­sik­ka Vainion uudeksi kau­pun­gin­joh­ta­jak­si äänin 35-16

09.12.2019 19:30
Tilaajille
Juridiikkaa ja politiikkaa on joskus vaikea erottaa
Kolumni Pekka Rytkönen

Ju­ri­diik­kaa ja po­li­tiik­kaa on joskus vaikea erottaa

05.12.2019 06:30
Tiukassa kisassa ei vielä irroteltu: Kaupunginjohtajaehdokkaat esittäytyivät Rovaniemellä

Tiu­kas­sa kisassa ei vielä ir­ro­tel­tu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kaat esit­täy­tyi­vät Ro­va­nie­mel­lä

04.12.2019 18:18
Sivistyslautakunta vähät välitti kuntalaisten mielipiteistä: Inarin kunnanhallitus vaihtoi itsenäisyyspäivänä palkittavan inarilaisen

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta vähät välitti kun­ta­lais­ten mie­li­pi­teis­tä: Inarin kun­nan­hal­li­tus vaihtoi it­se­näi­syys­päi­vä­nä pal­kit­ta­van ina­ri­lai­sen

03.12.2019 16:24
Utsjoen kunta teettää matkailun ohjaamiseksi maankäyttösuunnitelmaa

Utsjoen kunta teettää mat­kai­lun oh­jaa­mi­sek­si maan­käyt­tö­suun­ni­tel­maa

02.12.2019 18:34
Rahat uhkaavat loppua Lapin palokunnilta – budjetti ei ole juuri kasvanut vuosiin, pelastuslaitos saattaa joutua käymään kuntien kukkarolla kesken vuoden

Rahat uh­kaa­vat loppua Lapin pa­lo­kun­nil­ta – bud­jet­ti ei ole juuri kas­va­nut vuo­siin, pe­las­tus­lai­tos saattaa joutua käymään kuntien kuk­ka­rol­la kesken vuoden

26.11.2019 19:01

Kau­pun­gin­val­tuus­to lopetti alue­lau­ta­kun­nat Ro­va­nie­mel­lä

12.11.2019 12:12