Kunnat
Yli 30-vuotisen kunnallisseurannan johtopäätös: Kunnat joutaisi lakkauttaa
Kolumni Ilari Tapio

Yli 30-vuo­ti­sen kun­nal­lis­seu­ran­nan joh­to­pää­tös: Kunnat jou­tai­si lak­kaut­taa

05.06.2020 08:00 1
Pääkirjoitus: Väestökato pakottaa Lapin kunnat sopeuttamaan palvelurakenteitaan nopeasti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Väes­tö­ka­to pa­kot­taa Lapin kunnat so­peut­ta­maan pal­ve­lu­ra­ken­tei­taan no­peas­ti

22.05.2020 21:10 0
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kor­rup­tios­ta on voitava kes­kus­tel­la

19.05.2020 02:00 1
Tilaajille
Kunnat miettivät miten kokoukset saadaan järjestettyä ilman tartuntavaaraa: Kemin valtuusto kokoontuu lumilinnassa, Sodankylä siirsi kokouksensa pääsiäisen yli

Kunnat miet­ti­vät miten ko­kouk­set saadaan jär­jes­tet­tyä ilman tar­tun­ta­vaa­raa: Kemin val­tuus­to ko­koon­tuu lu­mi­lin­nas­sa, So­dan­ky­lä siirsi ko­kouk­sen­sa pää­siäi­sen yli

18.03.2020 21:15 0
Tilaajille
Rovaniemen uuden kaupunginjohtajan 12 500 euron kuukausipalkka keskiarvoa saman kokoisten kaupunkien: "Ei tuo ainakaan yläkanttiin ole"

Ro­va­nie­men uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan 12 500 euron kuu­kau­si­palk­ka kes­ki­ar­voa saman ko­kois­ten kau­pun­kien: "Ei tuo ai­na­kaan ylä­kant­tiin ole"

13.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Iissä voi kohta vuokrata käyttöönsä sähköauton – kunnan henkilöstön auto pääsee ajeluille myös viikonloppuisin

Iissä voi kohta vuok­ra­ta käyt­töön­sä säh­kö­au­ton – kunnan hen­ki­lös­tön auto pääsee aje­luil­le myös vii­kon­lop­puisin

02.11.2019 16:00 0
Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kunnat sel­vit­tä­vät kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia saa­men­kie­li­sis­tä pal­ve­luis­ta net­ti­ky­se­lyl­lä

09.10.2019 19:35 0
Tilaajille
Kuntien ulkoistuspäätöksiä voi nyt rajoittaa, kunhan hallitus saa sote-työnsä vihdoinkin valmiiksi. Kuntien ulkoistukset ovat olleet usein pakon sanelemia.
Pääkirjoitus

Kuntien ul­kois­tus­pää­tök­siä voi nyt ra­joit­taa, kunhan hal­li­tus saa so­te-työn­sä vih­doin­kin val­miik­si. Kuntien ul­kois­tuk­set ovat olleet usein pakon sa­ne­le­mia.

04.10.2019 06:00 0
Tilaajille