Kunnallispolitiikka
Perussuomalaiset sai Matti Henttusen loikan myötä vahvan yliedustuksen kaupunginhallitukseen

Pe­rus­suo­ma­lai­set sai Matti Hent­tu­sen loikan myötä vahvan yli­edus­tuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

07.05.2020 19:08 0
KAS luopui omakotitaloistaan Rovaniemellä, mutta asuntojen määrä kasvoi hieman viime vuonna

KAS luopui oma­ko­ti­ta­lois­taan Ro­va­nie­mel­lä, mutta asun­to­jen määrä kasvoi hieman viime vuonna

06.05.2020 20:38 0
Keminmaassa aletaan valmistella kunnanhallituksen puheenjohtajan erottamista luottamuspulan vuoksi

Ke­min­maas­sa aletaan val­mis­tel­la kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan erot­ta­mis­ta luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

22.04.2020 19:56 0
Kolarin kunnanjohtajan potkuihin voikin riittää 11 valtuutettua – peruste vaihtui luottamuspulasta laiminlyönneiksi

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pot­kui­hin voikin riittää 11 val­tuu­tet­tua – peruste vaihtui luot­ta­mus­pu­las­ta lai­min­lyön­neik­si

20.04.2020 19:45 0
Rovaniemen koronalasku saattaa jäädä noin miljoonaan – summa kasvaa, jos poikkeusolot pitkittyvät

Ro­va­nie­men ko­ro­na­las­ku saattaa jäädä noin mil­joo­naan – summa kasvaa, jos poik­keus­olot pit­kit­ty­vät

14.04.2020 17:00 0
Inari yrittää selvitä ilman lomautuksia raskaasta koronakeväästä

Inari yrittää selvitä ilman lo­mau­tuk­sia ras­kaas­ta ko­ro­na­ke­vääs­tä

07.04.2020 16:15 0

Inarin kunta aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, koskee koko hen­ki­lös­töä

07.04.2020 09:03 0
Kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan luottamus punnitaan Kolarin valtuustossa maanantaina

Kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan luot­ta­mus pun­ni­taan Kolarin val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na

02.04.2020 19:30 0
Kunnan tilinpäätöksen käsittely viivästyy Utsjoella viikoilla

Kunnan ti­lin­pää­tök­sen kä­sit­te­ly vii­väs­tyy Uts­joel­la vii­koil­la

24.03.2020 14:47 0
Rovaniemeläinen valtuutettu Anja Joensuu luopuu luottamustoimistaan: Lapsen syöpä pakottaa muuttamaan Ouluun

Ro­va­nie­me­läi­nen val­tuu­tet­tu Anja Joensuu luopuu luot­ta­mus­toi­mis­taan: Lapsen syöpä pa­kot­taa muut­ta­maan Ouluun

22.03.2020 18:42 0
Inari lupasi sitoutua 10 vuodeksi Rajan kanssa yhteiseen uimahalliin

Inari lupasi si­tou­tua 10 vuo­dek­si Rajan kanssa yh­tei­seen ui­ma­hal­liin

26.02.2020 13:54 0
Kemijärven ensimmäinen tuulivoimayleiskaava päätökseen

Ke­mi­jär­ven en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­yleis­kaa­va pää­tök­seen

24.02.2020 19:44 0
Tilaajille
Vaaranlammen uudelle koululle varattiin tontti Mäntyvaarasta Rovaniemellä, koulun sijoituspaikka silti yhä päättämättä

Vaa­ran­lam­men uudelle kou­lul­le va­rat­tiin tontti Män­ty­vaa­ras­ta Ro­va­nie­mel­lä, koulun si­joi­tus­paik­ka silti yhä päät­tä­mät­tä

24.02.2020 19:01 0
Jorma Kuistio jättää Rovaniemen kaupunginvaltuuston – perustelee eroaan muuttuneella työtilanteella

Jorma Kuistio jättää Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton – pe­rus­te­lee eroaan muut­tu­neel­la työ­ti­lan­teel­la

21.02.2020 13:20 0
Kaupunginhallitus äänesti oikaisuvaatimuksesta, Esko Lotvosen kanta voitti repivän kiistan

Kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­ta, Esko Lot­vo­sen kanta voitti repivän kiistan

10.02.2020 20:10 0
Uutisanalyysi: Keminmaan kuntaa repii paha työilmapiiriongelma

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ke­min­maan kuntaa repii paha työ­il­ma­pii­ri­on­gel­ma

08.02.2020 09:22 0
Kemin Junkoon ei rakenneta hyppyrimäkeä, Takajärven lintutornin kohtalo jäi vielä auki

Kemin Junkoon ei ra­ken­ne­ta hyp­py­ri­mä­keä, Ta­ka­jär­ven lin­tu­tor­nin kohtalo jäi vielä auki

28.01.2020 15:54 0
Kaupunginhallituksen repiminen auki ei saa tukea - demarit jäämässä vaille paikkaa loppukaudeksi

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen re­pi­mi­nen auki ei saa tukea - demarit jää­mäs­sä vaille paikkaa lop­pu­kau­dek­si

24.01.2020 17:52 0
Ruotsin Pellon lämpöpannusta syntyi umpisolmu - Övertorneån enemmistö hajosi ristiriitoihin

Ruotsin Pellon läm­pö­pan­nus­ta syntyi um­pi­sol­mu - Över­tor­neån enem­mis­tö hajosi ris­ti­rii­toi­hin

22.01.2020 07:00 0
Kaikki luottamuspaikat täytetään Rovaniemellä uudestaan organisaatiouudistuksen takia, Riitta Erolalle löytyi uusi työpaikka

Kaikki luot­ta­mus­pai­kat täy­te­tään Ro­va­nie­mel­lä uu­des­taan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen takia, Riitta Ero­lal­le löytyi uusi työ­paik­ka

13.01.2020 17:59 0