Kunnallispolitiikka
Viimeisin 4 tuntia
Keminmaa pitää verot ennallaan ensi vuonna

Ke­min­maa pitää verot en­nal­laan ensi vuonna

20:50
Kuukausi
Ruokasenkadun siltaa ei haudata Rovaniemellä, vaikka rahaa ei löytynyt –  kävelysillan purkaminen on kohta edessä

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei haudata Ro­va­nie­mel­lä, vaikka rahaa ei löy­ty­nyt –  kä­ve­ly­sil­lan pur­ka­mi­nen on kohta edessä

14.11.2019 19:27
Maria Huhmarniemi on Rovaniemen vihreiden uusi puheenjohtaja

Maria Huh­mar­nie­mi on Ro­va­nie­men vih­rei­den uusi pu­heen­joh­ta­ja

10.11.2019 16:48
Inari jatkaa kasvua ja houkuttelee lisää työvoimaa kevyellä verotuksella

Inari jatkaa kasvua ja hou­kut­te­lee lisää työ­voi­maa ke­vyel­lä ve­ro­tuk­sel­la

07.11.2019 17:51
Veronkorotus kohtelee veronmaksajia eri tavoin – Kovapalkkaisen lompakosta lähtisi Rovaniemellä yli 300 euroa, pienituloisen tuloihin veronkorotuksella ei ole mitään merkitystä

Ve­ron­ko­ro­tus koh­te­lee ve­ron­mak­sa­jia eri tavoin – Ko­va­palk­kai­sen lom­pa­kos­ta lähtisi Ro­va­nie­mel­lä yli 300 euroa, pie­ni­tu­loi­sen tu­loi­hin ve­ron­ko­ro­tuk­sel­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä

06.11.2019 20:30
Perheet tarvitsevat verkostoja arkeensa – Kunnallispolitiikasta luopuminen antoi Marianne Junes-Leinoselle aikaa harrastuksille ja perheelle

Perheet tar­vit­se­vat ver­kos­to­ja ar­keen­sa – Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta luo­pu­mi­nen antoi Ma­rian­ne Ju­nes-Lei­no­sel­le aikaa har­ras­tuk­sil­le ja per­heel­le

05.11.2019 17:52
Aluelautakunnat lopetetaan Rovaniemen organisaatiota uudistettaessa

Alue­lau­ta­kun­nat lo­pe­te­taan Ro­va­nie­men or­ga­ni­saa­tio­ta uu­dis­tet­taes­sa

04.11.2019 17:22
Rovaniemi yrittää uudistaa organisaatiotaan - Tilaliikelaitos lakkautetaan, myös Rovaniemen Kehitys lopetuslistalla

Ro­va­nie­mi yrittää uu­dis­taa or­ga­ni­saa­tio­taan - Ti­la­lii­ke­lai­tos lak­kau­te­taan, myös Ro­va­nie­men Kehitys lo­pe­tus­lis­tal­la

30.10.2019 14:51
Veronkorotuksen hylkääminen tarkoittaa velan kasvua - Liisa Ansala uskoo valtuutettujen sitoutuneen vaikeisiin päätöksiin

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen hyl­kää­mi­nen tar­koit­taa velan kasvua - Liisa Ansala uskoo val­tuu­tet­tu­jen si­tou­tu­neen vai­kei­siin pää­tök­siin

28.10.2019 18:39
Vanhemmat
Utsjoki etenee verotuksessa entisillä prosenteilla, valtuustolle esitetään lukua 21

Utsjoki etenee ve­ro­tuk­ses­sa en­ti­sil­lä pro­sen­teil­la, val­tuus­tol­le esi­te­tään lukua 21

10.10.2019 16:31
Sara Tuisku vastaa yleisönosastossa: En ole koskaan vaatinut päästä ryhmään takaisin
Mielipide Sara Tuisku

Sara Tuisku vastaa ylei­sö­no­sas­tos­sa: En ole koskaan vaa­ti­nut päästä ryhmään ta­kai­sin

04.10.2019 15:09

Yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti Tii­tiäi­nen saattaa lo­pet­taa Simossa – osa van­hem­mis­ta olisi val­mii­ta mak­sa­maan kor­keam­paa hoi­to­mak­sua

02.10.2019 16:07
Mielipide Leena Jääskeläinen

Onko kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa kiu­saa­mis­ta?

27.09.2019 10:15