Kunnallispolitiikka
Viimeisin tunti
Kaupunginhallituksen repiminen auki ei saa tukea - demarit jäämässä vaille paikkaa loppukaudeksi

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen re­pi­mi­nen auki ei saa tukea - demarit jää­mäs­sä vaille paikkaa lop­pu­kau­dek­si

17:52
Vanhemmat
Ruotsin Pellon lämpöpannusta syntyi umpisolmu - Övertorneån enemmistö hajosi ristiriitoihin

Ruotsin Pellon läm­pö­pan­nus­ta syntyi um­pi­sol­mu - Över­tor­neån enem­mis­tö hajosi ris­ti­rii­toi­hin

22.01.2020 07:00
Kaikki luottamuspaikat täytetään Rovaniemellä uudestaan organisaatiouudistuksen takia, Riitta Erolalle löytyi uusi työpaikka

Kaikki luot­ta­mus­pai­kat täy­te­tään Ro­va­nie­mel­lä uu­des­taan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen takia, Riitta Ero­lal­le löytyi uusi työ­paik­ka

13.01.2020 17:59
Lukijalta: Holding-yhtiöllä lisää rahaa Kemille?
Mielipide Juha Puro

Lu­ki­jal­ta: Hol­ding-yh­tiöl­lä lisää rahaa Ke­mil­le?

03.01.2020 06:42
Kohu ei näytä loppuvan Rovaniemen johtajaruletissa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

Kohu ei näytä lop­pu­van Ro­va­nie­men joh­ta­ja­ru­le­tis­sa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

17.12.2019 12:22
Kuusi tahoa jakaa ilmaista ruokaa viikoittain Rovaniemellä, kaupunki ei halua ottaa vastuuta toiminnasta

Kuusi tahoa jakaa il­mais­ta ruokaa vii­koit­tain Ro­va­nie­mel­lä, kau­pun­ki ei halua ottaa vas­tuu­ta toi­min­nas­ta

17.12.2019 11:45
Antti Lassila ja Jukka  Kujala valittiin uusiksi johtajiksi Rovaniemellä

Antti Lassila ja Jukka Kujala va­lit­tiin uusiksi joh­ta­jik­si Ro­va­nie­mel­lä

16.12.2019 21:11
Vaaranlammen koulun rakentaminen etenee Rovaniemellä – lautakunta ei ota vielä kantaa sijoituspaikkaan

Vaa­ran­lam­men koulun ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä – lau­ta­kun­ta ei ota vielä kantaa si­joi­tus­paik­kaan

12.12.2019 14:48

Ke­hi­tys­yh­tiö osaksi Ro­va­nie­men kau­pun­kia

11.12.2019 15:29
Rovaniemen kaupungintalon korjaus alkuun maaliskuussa –Suunnitelmat valmistuivat, päätökset edessä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon korjaus alkuun maa­lis­kuus­sa –Suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat, pää­tök­set edessä

11.12.2019 13:07
Kemissä 23 valtuutettua allekirjoitti aloitteen päättäjien kaksoisroolien kieltämiseksi

Kemissä 23 val­tuu­tet­tua al­le­kir­joit­ti aloit­teen päät­tä­jien kak­sois­roo­lien kiel­tä­mi­sek­si

10.12.2019 14:15
Kemin Matkailu maksoi Sampo-velkansa – tarkastuslautakunta näki tytäryhtiöissä riskejä jo toissa vuonna

Kemin Mat­kai­lu maksoi Sam­po-vel­kan­sa – tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta näki ty­tär­yh­tiöis­sä riskejä jo toissa vuonna

05.12.2019 17:35
Simon sivistyslautakunta haarukoi vauvarahaa tuhanteen euroon

Simon si­vis­tys­lau­ta­kun­ta haa­ru­koi vau­va­ra­haa tu­han­teen euroon

22.11.2019 12:45
Rovaniemi lakkauttaa johtajavirkoja - Uusien perustamisesta päätetään joulukuussa

Ro­va­nie­mi lak­kaut­taa joh­ta­ja­vir­ko­ja - Uusien pe­rus­ta­mi­ses­ta pää­te­tään jou­lu­kuus­sa

18.11.2019 19:42
Ei paineta enää jarrua - Rovaniemi kaipaa kipeästi investointeja
Pääkirjoitus

Ei paineta enää jarrua - Ro­va­nie­mi kaipaa ki­peäs­ti in­ves­toin­te­ja

18.11.2019 06:00
Ei munita parasta vientituotettamme
Kolumni Henripekka Kallio

Ei munita parasta vien­ti­tuo­tet­tam­me

16.11.2019 06:00
Keminmaa pitää verot ennallaan ensi vuonna

Ke­min­maa pitää verot en­nal­laan ensi vuonna

15.11.2019 20:50
Ruokasenkadun siltaa ei haudata Rovaniemellä, vaikka rahaa ei löytynyt –  kävelysillan purkaminen on kohta edessä

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei haudata Ro­va­nie­mel­lä, vaikka rahaa ei löy­ty­nyt –  kä­ve­ly­sil­lan pur­ka­mi­nen on kohta edessä

14.11.2019 19:27
Maria Huhmarniemi on Rovaniemen vihreiden uusi puheenjohtaja

Maria Huh­mar­nie­mi on Ro­va­nie­men vih­rei­den uusi pu­heen­joh­ta­ja

10.11.2019 16:48
Inari jatkaa kasvua ja houkuttelee lisää työvoimaa kevyellä verotuksella

Inari jatkaa kasvua ja hou­kut­te­lee lisää työ­voi­maa ke­vyel­lä ve­ro­tuk­sel­la

07.11.2019 17:51