Kulttuuritilat
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle!
Mielipide Tiina Outila, Maarit Simoska

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

11.11.2019 15:39
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le

11.11.2019 08:19
Kemin kaupunginteatterin väistötiloista tuli täydellinen koti Viirulle ja Pesoselle –teatteri ottaa jouluisella lastennäytelmällään kaiken irti historiaa henkivän Tullimakasiinin tiloista

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin väis­tö­ti­lois­ta tuli täy­del­li­nen koti Vii­rul­le ja Pe­so­sel­le –teat­te­ri ottaa jou­lui­sel­la las­ten­näy­tel­mäl­lään kaiken irti his­to­riaa hen­ki­vän Tul­li­ma­ka­sii­nin ti­lois­ta

23.10.2019 18:34
Tilaajille
Toimittajalta: Annetaan Kulttuuriasemalle mahdollisuus
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: An­ne­taan Kult­tuu­ri­ase­mal­le mah­dol­li­suus

15.10.2019 14:44
Kulttuurijuhla herättää vanhan aseman eloon

Kult­tuu­ri­juh­la he­rät­tää vanhan aseman eloon

15.10.2019 13:09
Jopa 500 ihmistä osallistui hylätyssä makasiinissa pidettyyn tapahtumaan – ja laittoi nimensä adressiin yhteisöllisten kultuuritilojen puolesta

Jopa 500 ihmistä osal­lis­tui hy­lä­tys­sä ma­ka­sii­nis­sa pi­det­tyyn ta­pah­tu­maan – ja laittoi nimensä ad­res­siin yh­tei­söl­lis­ten kul­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:58
Adressi yhteisöllisten kulttuuritilojen puolesta
Mielipide Arttu Nieminen, Eveliina Paksuniemi, Miikka Räisänen

Adressi yh­tei­söl­lis­ten kult­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:29