Kulttuuri
Pakkasukkoviikolla Kemissä kilpaillaan lumenveistossa, puuhataan kävelykadulla ja kuunnellaan hyvää musiikkia

Pak­kas­uk­ko­vii­kol­la Kemissä kil­pail­laan lu­men­veis­tos­sa, puu­ha­taan kä­ve­ly­ka­dul­la ja kuun­nel­laan hyvää mu­siik­kia

22.01.2020 16:20
Jaakko Niemelä etsi isäänsä seitsemän vuotta maailman meriltä: "Siinä tuli konkreettiseksi ihmisen pienuus ja meren suuruus"

Jaakko Niemelä etsi isäänsä seit­se­män vuotta maail­man me­ril­tä: "Siinä tuli konk­reet­ti­sek­si ihmisen pienuus ja meren suu­ruus"

12.01.2020 08:00
Tilaajille
Arvio: Teräsleidien siskokatras räiskyy ja kipinöi – elokuvan tylsä nimi kätkee alleen timantin

Arvio: Te­räs­lei­dien sis­ko­kat­ras räiskyy ja kipinöi – elo­ku­van tylsä nimi kätkee alleen ti­man­tin

07.01.2020 14:05
Tornion uimahalli suosituin kohde – Kaikukortti-toiminta jatkuu Torniossa

Tornion ui­ma­hal­li suo­si­tuin kohde – Kai­ku­kort­ti-toi­min­ta jatkuu Tor­nios­sa

18.12.2019 13:21
Pellon kulttuuripalkinto myönnettiin Marianne Ylitalolle

Pellon kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Ma­rian­ne Yli­ta­lol­le

07.12.2019 14:27

Teat­te­ri­yh­dis­tys saa lai­nan­sa an­teek­si Ro­va­nie­mel­lä

02.12.2019 20:29
Kulttuurijuhla puhalsi eloa Rovaniemen tyhjään asemarakennukseen – tapahtumalla esiteltiin talon potentiaalia kulttuurikeskuksena

Kult­tuu­ri­juh­la puhalsi eloa Ro­va­nie­men tyhjään ase­ma­ra­ken­nuk­seen – ta­pah­tu­mal­la esi­tel­tiin talon po­ten­tiaa­lia kult­tuu­ri­kes­kuk­se­na

18.10.2019 18:58
Ari Rasilainen johtaa Kemin kaupuginorkesterin konsertin: Kapellimestarin työ pitää liikkeessä

Ari Ra­si­lai­nen johtaa Kemin kau­pu­gi­nor­kes­te­rin kon­ser­tin: Ka­pel­li­mes­ta­rin työ pitää liik­kees­sä

01.10.2019 09:43
Harri Koskinen valittiin Siidan uusittavan perusnäyttelyn arkkitehtisuunnittelijaksi – suunnittelijalla on pitkäaikaisena yhteistyökumppanina muun muassa Iittala

Harri Kos­ki­nen va­lit­tiin Siidan uu­sit­ta­van pe­rus­näyt­te­lyn ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jak­si – suun­nit­te­li­jal­la on pit­kä­ai­kai­se­na yh­teis­työ­kump­pa­ni­na muun muassa Iittala

30.09.2019 13:29
Jopa 500 ihmistä osallistui hylätyssä makasiinissa pidettyyn tapahtumaan – ja laittoi nimensä adressiin yhteisöllisten kultuuritilojen puolesta

Jopa 500 ihmistä osal­lis­tui hy­lä­tys­sä ma­ka­sii­nis­sa pi­det­tyyn ta­pah­tu­maan – ja laittoi nimensä ad­res­siin yh­tei­söl­lis­ten kul­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:58
Adressi yhteisöllisten kulttuuritilojen puolesta
Mielipide Arttu Nieminen, Eveliina Paksuniemi, Miikka Räisänen

Adressi yh­tei­söl­lis­ten kult­tuu­ri­ti­lo­jen puo­les­ta

24.09.2019 15:29
Omakohtainen suru kypsytti kirjailijan – Kukkolankosken lapsuusmaisemat saivat Akseli Heikkilän esikoisteoksessa synkemmät sävyt

Oma­koh­tai­nen suru kyp­syt­ti kir­jai­li­jan – Kuk­ko­lan­kos­ken lap­suus­mai­se­mat saivat Akseli Heik­ki­län esi­kois­teok­ses­sa syn­kem­mät sävyt

22.09.2019 18:00
Tässä soi elävä alkumusiikki – Savikiekkojen keräilijä ja kuuluisa tutkija hurahti ikivanhaan musiikkiin, jota voi yhä kuunnella Kreikan kaukaisilla vuorilla

Tässä soi elävä al­ku­mu­siik­ki – Sa­vi­kiek­ko­jen ke­räi­li­jä ja kuu­lui­sa tutkija hurahti iki­van­haan mu­siik­kiin, jota voi yhä kuun­nel­la Kreikan kau­kai­sil­la vuo­ril­la

22.09.2019 10:27
Mielipide Miikka Keränen

Kult­tuu­ri ko­hen­taa ter­veyt­tä ja ta­lout­ta

20.09.2019 06:30
"Urautua ei saa, vaan välillä aivoja on kiusattava" – Sallan Saijalla etsittiin luovuutta kirjoittamiseen

"U­rau­tua ei saa, vaan välillä aivoja on kiu­sat­ta­va" – Sallan Sai­jal­la et­sit­tiin luo­vuut­ta kir­joit­ta­mi­seen

19.09.2019 08:43