Koulutus
Todistusvalinta on epäreilu
Kolumni Mari Molkoselkä

To­dis­tus­va­lin­ta on epä­rei­lu

13.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukio hakee 50 000 euron tukea Ylitornion kunnalta

Lukio hakee 50 000 euron tukea Yli­tor­nion kun­nal­ta

29.06.2020 20:52 0
Tilaajille
Rovalalle lisää vastuuta Rovaniemen alueen koulutuskentässä – oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus siirtyy Rovalaan

Ro­va­lal­le lisää vas­tuu­ta Ro­va­nie­men alueen kou­lu­tus­ken­täs­sä – op­pi­vel­vol­li­suus­iän ylit­tä­nei­den pe­rus­ope­tus siirtyy Ro­va­laan

17.06.2020 13:12 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ur­hei­lus­ta kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa

27.05.2020 10:08 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tu­le­vai­suu­tem­me nojaa kor­keaan osaa­mi­seen

26.05.2020 08:48 0
Tilaajille
Uusi jääkiekkovalmentajakoulutus alkaa syksyllä Rovaniemellä

Uusi jää­kiek­ko­val­men­ta­ja­kou­lu­tus alkaa syk­syl­lä Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2020 10:25 0
Tilaajille
Lapset voivat lääkärin mukaan palata turvallisesti kouluihin – koronaa suurempi riski on vuosittain kiertävä RS-virus

Lapset voivat lää­kä­rin mukaan palata tur­val­li­ses­ti kou­lui­hin – koronaa suu­rem­pi riski on vuo­sit­tain kier­tä­vä RS-vi­rus

12.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Kouluun palaaminen vaatii kaikilta paljon
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kouluun pa­laa­mi­nen vaatii kai­kil­ta paljon

08.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Lähiopetukseen ei enää palata toisen asteen ja korkeakoulujen yksiköissä – toimitiloissa voidaan järjestää yksittäisiä näyttöjä valmistuville

Lä­hi­ope­tuk­seen ei enää palata toisen asteen ja kor­kea­kou­lu­jen yk­si­köis­sä – toi­mi­ti­lois­sa voidaan jär­jes­tää yk­sit­täi­siä näyt­tö­jä val­mis­tu­vil­le

07.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kou­lu­lai­sil­ta: Etä­ope­tuk­sen hyödyt

06.05.2020 05:17 0
Tilaajille
Lääkikseen pyrkijä iloitsee pääsykokeen säilymisestä – Oulun ja Lapin yliopistoissa todistuksen merkitys kasvaa vain niissä aineissa, jotka kuuluvat yhteisvalinnan piiriin

Lää­kik­seen pyrkijä iloit­see pää­sy­ko­keen säi­ly­mi­ses­tä – Oulun ja Lapin yli­opis­tois­sa to­dis­tuk­sen mer­ki­tys kasvaa vain niissä ai­neis­sa, jotka kuu­lu­vat yh­teis­va­lin­nan piiriin

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Uskaltaako lapsen päästää kouluun ja onko opettajien terveys uhattuna? – Kokosimme vastaukset keskeisiin kysymyksiin lähiopetukseen paluusta

Us­kal­taa­ko lapsen päästää kouluun ja onko opet­ta­jien terveys uhat­tu­na? – Ko­ko­sim­me vas­tauk­set kes­kei­siin ky­sy­myk­siin lä­hi­ope­tuk­seen pa­luus­ta

30.04.2020 16:51 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Osaa­mi­ses­ta on kysymys

30.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kult­tuu­ri­ses­ti kes­tä­vää taitoa lumelle

28.04.2020 12:06 0
Tilaajille
Toimittajalta: Opettajan työ tuli kaikkien näkyviin
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Opet­ta­jan työ tuli kaik­kien nä­ky­viin

08.04.2020 15:40 0
Korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään normaalisti ja ajallaan – myös etäkokeiden mahdollisuutta punnitaan

Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ja ajal­laan – myös etä­ko­kei­den mah­dol­li­suut­ta pun­ni­taan

31.03.2020 18:45 0
Tilaajille

Redu myy Ke­mi­jär­vel­lä tyhjän kou­lu­kiin­teis­tön

27.03.2020 15:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Virtuaalitodellisuus auttaa potilasta, hoitajaa ja lääkäriä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa po­ti­las­ta, hoi­ta­jaa ja lää­kä­riä

23.03.2020 05:52 0
Tilaajille
Linjaus muuttui: 1–3-luokkalaiset voivat taas osallistua koulujen lähiopetukseen – Etäopetus säilyy silti ensisijaisena suosituksena, jos se on mahdollista järjestää

Linjaus muut­tui: 1–3-luok­ka­lai­set voivat taas osal­lis­tua kou­lu­jen lä­hi­ope­tuk­seen – Etä­ope­tus säilyy silti en­si­si­jai­se­na suo­si­tuk­se­na, jos se on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää

20.03.2020 14:46 0
Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haaparannan lukio siirtyi etäopetukseen tänään

Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haa­pa­ran­nan lukio siirtyi etä­ope­tuk­seen tänään

19.03.2020 17:46 0
Tilaajille