Koulutuksen maksuttomuus
Lukijalta: Toisen asteen maksuttomuus varmistettava
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Toisen asteen mak­sut­to­muus var­mis­tet­ta­va

07.02.2020 05:11