Koulut
Kaikki kakkosluokkalaiset eivät pääse iltapäivähoitoon Rovaniemellä – Kesken lukukauden voi saada kerhopaikan

Kaikki kak­kos­luok­ka­lai­set eivät pääse il­ta­päi­vä­hoi­toon Ro­va­nie­mel­lä – Kesken lu­ku­kau­den voi saada ker­ho­pai­kan

01.07.2020 16:40 0
Tilaajille
Ivaloon nousee 25 miljoonan euron koulukeskus – rakentaminen tehdään elinkaarihankkeena, valmista pitäisi olla kahden vuoden kuluttua

Ivaloon nousee 25 mil­joo­nan euron kou­lu­kes­kus – ra­ken­ta­mi­nen tehdään elin­kaa­ri­hank­kee­na, val­mis­ta pitäisi olla kahden vuoden ku­lut­tua

11.06.2020 14:26 0
Tilaajille
Rovaniemen Ylikylän monitoimitalon hintaan 2,6 miljoonaa lisää – talouspäällikön mukaan yleinen kustannustaso on noussut

Ro­va­nie­men Yli­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lon hintaan 2,6 mil­joo­naa lisää – ta­lous­pääl­li­kön mukaan yleinen kus­tan­nus­ta­so on noussut

11.06.2020 11:28 0
Tilaajille
Pelkosenniemellä on yhteinen tavoite kadoksissa: Valtuusto joutui äänestämään kokouksessaan viisi kertaa

Pel­ko­sen­nie­mel­lä on yh­tei­nen tavoite ka­dok­sis­sa: Val­tuus­to joutui ää­nes­tä­mään ko­kouk­ses­saan viisi kertaa

09.06.2020 22:23 3
Tilaajille
Kalixlaisessa koulussa neljä koronavirustartuntaa – koulu suljettiin

Ka­lix­lai­ses­sa kou­lus­sa neljä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koulu sul­jet­tiin

08.06.2020 12:56 0
Tilaajille
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

04.06.2020 15:21 0
Rovaniemen kouluilla käydään loppuvuonna nuorisovaltuuston vaalit - Katso oman koulusi kiintiöpaikat

Ro­va­nie­men kou­luil­la käydään lop­pu­vuon­na nuo­ri­so­val­tuus­ton vaalit - Katso oman koulusi kiin­tiö­pai­kat

29.05.2020 12:51 0

Pel­ko­sen­nie­men öl­jy­va­hin­gol­le et­si­tään mak­sa­jaa

25.05.2020 18:50 0
Tilaajille
Kouluissa on todettu useita koronatartuntoja – "Riski koronan laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on pieni"

Kou­luis­sa on todettu useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja – "Riski koronan laa­ja­mit­tai­ses­ta le­viä­mi­ses­tä lä­hi­ope­tuk­ses­sa on pieni"

21.05.2020 19:19 0
Porvoolaisessa koulussa 21 henkeä altistunut koronalle, Sipoon Söderkulla skolassa suositellaan oppilaille etäopetusta

Por­voo­lai­ses­sa kou­lus­sa 21 henkeä al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le, Sipoon Sö­der­kul­la sko­las­sa suo­si­tel­laan op­pi­lail­le etä­ope­tus­ta

17.05.2020 16:34 2
Uusi suositus: oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Uusi suo­si­tus: oikeus eri­tyi­siin ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

16.05.2020 10:41 0
Näin koulut alkoivat Torniossa, Rovaniemellä ja Kemissä: kavereiden näkeminen nostatti riemua ja pihalla kierrätettiin käsidesiä – vain kevätjuhlien puuttuminen harmittaa

Näin koulut al­koi­vat Tor­nios­sa, Ro­va­nie­mel­lä ja Ke­mis­sä: ka­ve­rei­den nä­ke­mi­nen nos­tat­ti riemua ja pihalla kier­rä­tet­tiin kä­si­de­siä – vain ke­vät­juh­lien puut­tu­mi­nen har­mit­taa

14.05.2020 15:29 0
Tilaajille
Koronakoulu voidaan sulkea kunnan päätöksellä vaikka päivässä – THL:n lääkäri: "Lasten koronaoireet olleet varsin lieviä"

Ko­ro­na­kou­lu voidaan sulkea kunnan pää­tök­sel­lä vaikka päi­väs­sä – THL:n lää­kä­ri: "Lasten ko­ro­na­oi­reet olleet varsin lieviä"

12.05.2020 10:50 0
Lapset voivat lääkärin mukaan palata turvallisesti kouluihin – koronaa suurempi riski on vuosittain kiertävä RS-virus

Lapset voivat lää­kä­rin mukaan palata tur­val­li­ses­ti kou­lui­hin – koronaa suu­rem­pi riski on vuo­sit­tain kier­tä­vä RS-vi­rus

12.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Opettajat hädissään riskiryhmän määritelmästä - kouluun on mentävä, jäsenpalveluun tulvii yhteydenottoja

Opet­ta­jat hä­dis­sään ris­ki­ryh­män mää­ri­tel­mäs­tä - kouluun on men­tä­vä, jä­sen­pal­ve­luun tulvii yh­tey­den­ot­to­ja

11.05.2020 17:15 0
Lähiopetusta läpi koronakevään: Haaparannalla koulunkäynti on sujunut sääntöjen ja erityistoimien avulla

Lä­hi­ope­tus­ta läpi ko­ro­na­ke­vään: Haa­pa­ran­nal­la kou­lun­käyn­ti on sujunut sään­tö­jen ja eri­tyis­toi­mien avulla

10.05.2020 17:59 0
Tilaajille
Miten lähiopetus sujuu poikkeusoloissa? Tanskassa koulujen avaaminen pelotti, mutta kaikki on mennyt hyvin, kertoo vararehtori Johanna Kristensen

Miten lä­hi­ope­tus sujuu poik­keu­so­lois­sa? Tans­kas­sa kou­lu­jen avaa­mi­nen pe­lot­ti, mutta kaikki on mennyt hyvin, kertoo va­ra­reh­to­ri Johanna Kris­ten­sen

10.05.2020 17:49 0
Tilaajille
Näin koulut aiotaan avata turvallisesti – ei saksia tai muita opetusvälineitä yhteiskäyttöön, ei omia leluja päiväkotiin

Näin koulut aiotaan avata tur­val­li­ses­ti – ei saksia tai muita ope­tus­vä­li­nei­tä yh­teis­käyt­töön, ei omia leluja päi­vä­ko­tiin

07.05.2020 14:46 1
“Oli vaikea uskoa, että kelpaan” - Sini Oinasta kiusattiin lähes koko peruskoulun ajan. Hän ei puhunut asiasta kenellekään. Kiusaamisen takia koulukin kärsi.

“Oli vaikea uskoa, että kel­paan” - Sini Oinasta kiu­sat­tiin lähes koko pe­rus­kou­lun ajan. Hän ei puhunut asiasta ke­nel­le­kään. Kiu­saa­mi­sen takia kou­lu­kin kärsi.

06.05.2020 14:55 2
Lähiopetuksen valmistelut alkoivat heti kouluissa – Kysyimme Lapin koulujen rehtoreilta, miten koulujen avaaminen käytännössä toteutetaan

Lä­hi­ope­tuk­sen val­mis­te­lut al­koi­vat heti kou­luis­sa – Ky­syim­me Lapin kou­lu­jen reh­to­reil­ta, miten kou­lu­jen avaa­mi­nen käy­tän­nös­sä to­teu­te­taan

01.05.2020 09:00 0
Tilaajille