Koulut
Kuukausi
Rehtoreista liki puolet uupuneita tai uupumisvaarassa – Tutkimuksessa apuna sykemittaukset ja Oura-sormus

Reh­to­reis­ta liki puolet uu­pu­nei­ta tai uu­pu­mis­vaa­ras­sa – Tut­ki­muk­ses­sa apuna sy­ke­mit­tauk­set ja Ou­ra-sor­mus

14.01.2020 09:44
Tuore tutkimus: Suomalaiset rehtorit ovat innostuneita työstään mutta uupuneita – "Esimerkiksi uusi opetussuunnitelma koetaan hyvin haasteellisena"

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set reh­to­rit ovat in­nos­tu­nei­ta työs­tään mutta uu­pu­nei­ta – "E­si­mer­kik­si uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma koetaan hyvin haas­teel­li­se­na"

14.01.2020 07:47
Mielipide Jaakko Lindfors

Lu­ki­jal­ta: Elä­män­kat­so­mus­tie­to avat­ta­va kai­kil­le

11.01.2020 11:44
Puskaradio täyttyi vääristä tiedoista Ylikiimingissä – vartijan läsnäolo koululla sai aikaan huhumyllyn, että opettajaa olisi puukotettu

Pus­ka­ra­dio täyttyi vää­ris­tä tie­dois­ta Yli­kii­min­gis­sä – var­ti­jan läs­nä­olo kou­lul­la sai aikaan hu­hu­myl­lyn, että opet­ta­jaa olisi puu­ko­tet­tu

09.01.2020 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Napapiirin monitoimitalon suunnittelun hankinta keskeytettiin – monitoimitalon rakentamiseen tulee vuoden aikalisä

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lun han­kin­ta kes­key­tet­tiin – mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­seen tulee vuoden ai­ka­li­sä

23.12.2019 10:33
Mielipide Päivi Kujala

Lu­ki­jal­ta: Suh­mu­roin­tia Pys­sy­ky­läs­sä

17.12.2019 06:00
Peltovuoman koulu saa ainakin jatkoajan Enontekiöllä – Päätös lakkauttamisesta tai jatkosta luvassa aikaisintaan tammikuun lopulla

Pel­to­vuo­man koulu saa ainakin jat­ko­ajan Enon­te­kiöl­lä – Päätös lak­kaut­ta­mi­ses­ta tai jat­kos­ta luvassa ai­kai­sin­taan tam­mi­kuun lopulla

02.12.2019 12:20
Pelkosenniemi tavoittelee terveellisiä ja turvallisia tiloja palveluilleen

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia tiloja pal­ve­luil­leen

07.11.2019 17:02
Mielipide Nea Salo

Kou­lu­lai­sil­ta: Koulun ros­kaa­mi­nen kuriin

06.11.2019 08:15
Koululaisilta: Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista
Mielipide Jenni Suoperä

Kou­lu­lai­sil­ta: Ke­nen­kään ei tar­vit­se sietää kiu­saa­mis­ta

06.11.2019 08:14
Lapista on kadonnut 25 vuodessa yli 200 koulua – Kunnan arvostus näkyy tervolalaisen Kaisajoen kyläkoulun arjessa

Lapista on ka­don­nut 25 vuo­des­sa yli 200 koulua – Kunnan ar­vos­tus näkyy ter­vo­la­lai­sen Kai­sa­joen ky­lä­kou­lun arjessa

04.11.2019 07:30
Tilaajille
Iso osa keminmaalaisista nuorista sanoo, että huumeita on helppo hankkia – usein huumekokeilut aloitetaan kannabiksesta

Iso osa ke­min­maa­lai­sis­ta nuo­ris­ta sanoo, että huu­mei­ta on helppo hankkia – usein huu­me­ko­kei­lut aloi­te­taan kan­na­bik­ses­ta

25.10.2019 16:33
Toimittajalta: Jee, vähemmän koulua, kun kaupunki säästää!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Jee, vä­hem­män koulua, kun kau­pun­ki sääs­tää!

25.10.2019 15:09
Sodankylän uusi peruskoulu muuttaa johtamista – pian on taas nimikilpailun aika

So­dan­ky­län uusi pe­rus­kou­lu muuttaa joh­ta­mis­ta – pian on taas ni­mi­kil­pai­lun aika

22.10.2019 19:43
Vaaranlammen-Länsikankaan koulu ei näy vielä Rovaniemen investointiohjelmassa – "Uusi koulu on kuitenkin tulossa"

Vaa­ran­lam­men-Län­si­kan­kaan koulu ei näy vielä Ro­va­nie­men in­ves­toin­ti­oh­jel­mas­sa – "Uusi koulu on kui­ten­kin tu­los­sa"

21.10.2019 14:24
Tapaus Kaukon koulu: verkostokonsultointi ei ole oikea keino kuulla asukkaita
Mielipide Saara Hartzell

Tapaus Kaukon koulu: ver­kos­to­kon­sul­toin­ti ei ole oikea keino kuulla asuk­kai­ta

17.10.2019 10:02
Koululaisten näyttely Saarenkylän kirjastolla ja kirjaston pihalla kertoo onnesta

Kou­lu­lais­ten näyt­te­ly Saa­ren­ky­län kir­jas­tol­la ja kir­jas­ton pihalla kertoo onnesta

08.10.2019 14:30
Kolmen koulun ovat kiinni Kauhajoella – kommandopipoista miestä etsitään

Kolmen koulun ovat kiinni Kau­ha­joel­la – kom­man­do­pi­pois­ta miestä et­si­tään

01.10.2019 14:34

Ilkka: Kau­ha­joel­la kou­lu­jen ovet lukittu va­ro­toi­men­pi­tee­nä – kau­pun­gil­la liikkuu kom­man­do­pi­poi­nen henkilö

01.10.2019 13:58
Pelkosenniemen koulun alueelta löytyi öljyn pilaamaa maata – pilaantuma on noin 200 neliömetrin kokoinen, kunnostustyöt tehdään koulun purkamisen yhteydessä

Pel­ko­sen­nie­men koulun alueel­ta löytyi öljyn pi­laa­maa maata – pi­laan­tu­ma on noin 200 ne­liö­met­rin ko­koi­nen, kun­nos­tus­työt tehdään koulun pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä

27.09.2019 09:11