Koulut
Kuukausi
Pelkosenniemi tavoittelee terveellisiä ja turvallisia tiloja palveluilleen

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia tiloja pal­ve­luil­leen

07.11.2019 17:02
Mielipide Nea Salo

Kou­lu­lai­sil­ta: Koulun ros­kaa­mi­nen kuriin

06.11.2019 08:15
Koululaisilta: Kenenkään ei tarvitse sietää kiusaamista
Mielipide Jenni Suoperä

Kou­lu­lai­sil­ta: Ke­nen­kään ei tar­vit­se sietää kiu­saa­mis­ta

06.11.2019 08:14
Lapista on kadonnut 25 vuodessa yli 200 koulua – Kunnan arvostus näkyy tervolalaisen Kaisajoen kyläkoulun arjessa

Lapista on ka­don­nut 25 vuo­des­sa yli 200 koulua – Kunnan ar­vos­tus näkyy ter­vo­la­lai­sen Kai­sa­joen ky­lä­kou­lun arjessa

04.11.2019 07:30
Tilaajille
Iso osa keminmaalaisista nuorista sanoo, että huumeita on helppo hankkia – usein huumekokeilut aloitetaan kannabiksesta

Iso osa ke­min­maa­lai­sis­ta nuo­ris­ta sanoo, että huu­mei­ta on helppo hankkia – usein huu­me­ko­kei­lut aloi­te­taan kan­na­bik­ses­ta

25.10.2019 16:33
Toimittajalta: Jee, vähemmän koulua, kun kaupunki säästää!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Jee, vä­hem­män koulua, kun kau­pun­ki sääs­tää!

25.10.2019 15:09
Sodankylän uusi peruskoulu muuttaa johtamista – pian on taas nimikilpailun aika

So­dan­ky­län uusi pe­rus­kou­lu muuttaa joh­ta­mis­ta – pian on taas ni­mi­kil­pai­lun aika

22.10.2019 19:43
Vaaranlammen-Länsikankaan koulu ei näy vielä Rovaniemen investointiohjelmassa – "Uusi koulu on kuitenkin tulossa"

Vaa­ran­lam­men-Län­si­kan­kaan koulu ei näy vielä Ro­va­nie­men in­ves­toin­ti­oh­jel­mas­sa – "Uusi koulu on kui­ten­kin tu­los­sa"

21.10.2019 14:24
Tapaus Kaukon koulu: verkostokonsultointi ei ole oikea keino kuulla asukkaita
Mielipide Saara Hartzell

Tapaus Kaukon koulu: ver­kos­to­kon­sul­toin­ti ei ole oikea keino kuulla asuk­kai­ta

17.10.2019 10:02
Vanhemmat
Koululaisten näyttely Saarenkylän kirjastolla ja kirjaston pihalla kertoo onnesta

Kou­lu­lais­ten näyt­te­ly Saa­ren­ky­län kir­jas­tol­la ja kir­jas­ton pihalla kertoo onnesta

08.10.2019 14:30
Kolmen koulun ovat kiinni Kauhajoella – kommandopipoista miestä etsitään

Kolmen koulun ovat kiinni Kau­ha­joel­la – kom­man­do­pi­pois­ta miestä et­si­tään

01.10.2019 14:34

Ilkka: Kau­ha­joel­la kou­lu­jen ovet lukittu va­ro­toi­men­pi­tee­nä – kau­pun­gil­la liikkuu kom­man­do­pi­poi­nen henkilö

01.10.2019 13:58
Pelkosenniemen koulun alueelta löytyi öljyn pilaamaa maata – pilaantuma on noin 200 neliömetrin kokoinen, kunnostustyöt tehdään koulun purkamisen yhteydessä

Pel­ko­sen­nie­men koulun alueel­ta löytyi öljyn pi­laa­maa maata – pi­laan­tu­ma on noin 200 ne­liö­met­rin ko­koi­nen, kun­nos­tus­työt tehdään koulun pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä

27.09.2019 09:11
Maksu ei vähennä kansainvälisten ryhmien vierailuintoa – Rovaniemelle on tulijoita enemmän kuin koulut pystyvät ottamaan vastaan

Maksu ei vähennä kan­sain­vä­lis­ten ryhmien vie­rai­lu­in­toa – Ro­va­nie­mel­le on tu­li­joi­ta enemmän kuin koulut pys­ty­vät ot­ta­maan vastaan

25.09.2019 07:30
Päätös: Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun suunnittelua jatketaan Rovaniemellä – kaupunki sai haluamansa selvitykset

Päätös: Ni­va­vaa­ran-Na­pa­pii­rin yh­te­näis­kou­lun suun­nit­te­lua jat­ke­taan Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki sai ha­lua­man­sa sel­vi­tyk­set

23.09.2019 17:43
Lapset saivat liikettä ja opettajat vinkkejä Simossa

Lapset saivat lii­ket­tä ja opet­ta­jat vink­ke­jä Simossa

18.09.2019 13:20
Hunajayritys on ostamassa Ranualta entistä koulua – kaupan hinta olisi noin 13 000 euroa

Hu­na­ja­yri­tys on os­ta­mas­sa Ra­nual­ta entistä koulua – kaupan hinta olisi noin 13 000 euroa

17.09.2019 14:17
Kielikoulu avautuu ensimmäistä kertaa Haaparannan suomenkielisille –oppilaille mahdollisuus laajempaan suomenkieliseen linjaan

Kie­li­kou­lu avautuu en­sim­mäis­tä kertaa Haa­pa­ran­nan suo­men­kie­li­sil­le –op­pi­lail­le mah­dol­li­suus laa­jem­paan suo­men­kie­li­seen linjaan

16.09.2019 20:57