Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin 12 tuntia
Yle: Orpo kertoo hallituksen päättävän itärajan mahdollisesta avaamisesta ensi viikolla

Yle: Orpo kertoo hal­li­tuk­sen päät­tä­vän itä­ra­jan mah­dol­li­ses­ta avaa­mi­ses­ta ensi vii­kol­la

20:28 1
Tilaajille
Suomalaislasten putoamiseen matematiikan Pisa-vertailussa haetaan lääkettä – Konkariopettajalta huutia tuntimäärän lisäämiselle: "Kuulostaa tuhlaukselta"

Suo­ma­lais­las­ten pu­toa­mi­seen ma­te­ma­tii­kan Pi­sa-ver­tai­lus­sa haetaan lää­ket­tä – Kon­ka­ri­opet­ta­jal­ta huutia tun­ti­mää­rän li­sää­mi­sel­le: "Kuu­los­taa tuh­lauk­sel­ta"

17:20
Tilaajille
Ehdolla presidentiksi: Li Andersson pitää tärkeänä, että ehdokas avaa arvomaailmaansa äänestäjille rehellisesti ja selväsanaisesti

Ehdolla pre­si­den­tik­si: Li An­ders­son pitää tär­keä­nä, että ehdokas avaa ar­vo­maail­maan­sa ää­nes­tä­jil­le re­hel­li­ses­ti ja sel­vä­sa­nai­ses­ti

14:01
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Ministeri Rantanen lähetti komissiolle kirjeen, jossa hän ehdottaa turvapaikanhaun keskeyttämistä tietyissä tilanteissa kokonaan – Professori: Tyrmistyttävää ja käsittämätöntä

Mi­nis­te­ri Ran­ta­nen lähetti ko­mis­siol­le kir­jeen, jossa hän eh­dot­taa tur­va­pai­kan­haun kes­keyt­tä­mis­tä tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ko­ko­naan – Pro­fes­so­ri: Tyr­mis­tyt­tä­vää ja kä­sit­tä­mä­tön­tä

10:56 6
Eduskunnasta: Velka uhkaa itsenäisyyttämme – mitä vahvempi taloutemme on, sitä paremmin olemme varautuneet kriiseihin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Velka uhkaa it­se­näi­syyt­täm­me – mitä vah­vem­pi ta­lou­tem­me on, sitä pa­rem­min olemme va­rau­tu­neet krii­sei­hin

09:31 5
Toimittajalta: Voisin aina palata Uuteen-Seelantiin – se on tunne, jota ulkomaalaiset työntekijät kaipaavat Suomesta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Voisin aina palata Uu­teen-See­lan­tiin – se on tunne, jota ul­ko­maa­lai­set työn­te­ki­jät kai­paa­vat Suo­mes­ta

09:27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tän­kö ruttoa vai ko­le­raa?

05:30 3
Asiantuntijuus ja mielipiteet hämärtyvät
Kolumni

Asian­tun­ti­juus ja mie­li­pi­teet hä­mär­ty­vät

05:10 3
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii hallitukselta merkittäviä lisätoimia

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­nen vaatii hal­li­tuk­sel­ta mer­kit­tä­viä li­sä­toi­mia

05:00 5
Viikko ja vanhemmat
Itärajan läheisyydessä Venäjällä on yhä mahdollisia tulijoita – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

Itä­ra­jan lä­hei­syy­des­sä Ve­nä­jäl­lä on yhä mah­dol­li­sia tu­li­joi­ta – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

07.12.2023 17:54 4
Presidentti Niinistö: "Ehkä haikeuden ja helpotuksen sekoitelma on se tunne, joka tässä nyt on pinnalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Ehkä hai­keu­den ja hel­po­tuk­sen se­koi­tel­ma on se tunne, joka tässä nyt on pin­nal­la"

06.12.2023 21:43 1
Lapin Kansan tuleva päätoimittaja Sauli Pahkasalo pääsee vihdoin testaamaan Linnan juhlien legendaarisen boolin – "Se on kuulemma ollut ihan mukiinmenevää"

Lapin Kansan tuleva pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo pääsee vihdoin tes­taa­maan Linnan juhlien le­gen­daa­ri­sen boolin – "Se on kuu­lem­ma ollut ihan mu­kiin­me­ne­vää"

06.12.2023 19:53
Tilaajille
Niinistö ja Haukio ottavat vieraat vastaan viimeistä kertaa Linnan juhlissa – Käärijä tuli kättelyihin ensimmäisten joukossa näyttävästi pukeutuneena

Nii­nis­tö ja Haukio ottavat vieraat vastaan vii­meis­tä kertaa Linnan juh­lis­sa – Käärijä tuli kät­te­lyi­hin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa näyt­tä­väs­ti pu­keu­tu­nee­na

06.12.2023 19:26 1
Suomi juhlii 106. itsenäisyyspäiväänsä ensimmäisen kerran puolustusliitto Naton jäsenenä – suljetun itärajan takaa on turha odotella korkean tason onnitteluja
Pääkirjoitus

Suomi juhlii 106. it­se­näi­syys­päi­vään­sä en­sim­mäi­sen kerran puo­lus­tus­liit­to Naton jä­se­ne­nä – sul­je­tun itä­ra­jan takaa on turha odo­tel­la korkean tason on­nit­te­lu­ja

06.12.2023 06:01 11
Suomalaisten nuorten Pisa-tulokset laskivat taas reippaasti, matematiikassa kaukana kärkisijoilta –  opetusministeri: "Tämä kehitys on käännettävä"

Suo­ma­lais­ten nuorten Pi­sa-tu­lok­set las­ki­vat taas reip­paas­ti, ma­te­ma­tii­kas­sa kaukana kär­ki­si­joil­ta –  ope­tus­mi­nis­te­ri: "Tämä kehitys on kään­net­tä­vä"

05.12.2023 16:50 6
Tilaajille
Ehdolla presidentiksi: ”Rapsakka kotiyleisö” – Olli Rehn on pelannut RoPS:ia vastaan ja tilannut revontulet Lapin-vieraille

Ehdolla pre­si­den­tik­si: ”Rap­sak­ka ko­tiy­lei­sö” – Olli Rehn on pe­lan­nut RoPS:ia vastaan ja ti­lan­nut re­von­tu­let La­pin-vie­rail­le

05.12.2023 16:21 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­le ja nuo­ril­le taat­ta­va ke­hi­tys­rau­ha

05.12.2023 05:00
Susanna Junttila on Keskustan Lapin piirin uusi puheenjohtaja

Susanna Junt­ti­la on Kes­kus­tan Lapin piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja

04.12.2023 15:02 3
Tilaajille
Lapin Kansan vaalikone on nyt auki – Löydä itsellesi sopiva ehdokas

Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

04.12.2023 16:23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keuk­sien luvattu maa

03.12.2023 17:36 2