KOtimaan matkailu
Kuukausi
Tunnetko nämä länsirannikon helmet – Historiallisen maisemareitin varrelta löytyy puutaloidylli poikineen

Tun­net­ko nämä län­si­ran­ni­kon helmet – His­to­rial­li­sen mai­se­ma­rei­tin var­rel­ta löytyy puu­ta­lo­idyl­li poi­ki­neen

03.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat toivottavat matkailijat taas tervetulleiksi Lappiin

Lapin kun­ta­joh­ta­jat toi­vot­ta­vat mat­kai­li­jat taas ter­ve­tul­leik­si Lappiin

31.05.2020 17:38 0
Tilaajille
Haavisto rakentaisi vielä lomasuunnitelmat kotimaan matkailun varaan – ulkoministeri toivoo matkustuslinjausta keskiviikkoon mennessä

Haa­vis­to ra­ken­tai­si vielä lo­ma­suun­ni­tel­mat ko­ti­maan mat­kai­lun varaan – ul­ko­mi­nis­te­ri toivoo mat­kus­tus­lin­jaus­ta kes­ki­viik­koon men­nes­sä

31.05.2020 12:14 0
Katso, millaiset kotimaan mökkikohteet kiinnostavat nyt eniten matkailijoita – Veera Kinnunen antaa matkabloggarin vinkit mökkeilyyn

Katso, mil­lai­set ko­ti­maan mök­ki­koh­teet kiin­nos­ta­vat nyt eniten mat­kai­li­joi­ta – Veera Kin­nu­nen antaa mat­ka­blog­ga­rin vinkit mök­kei­lyyn

27.05.2020 07:00 0
Tilaajille
SOK:n johtaja vaatii: Hallituksen pitää antaa lupa kotimaan matkailun turvalliselle kesärysäykselle

SOK:n johtaja vaatii: Hal­li­tuk­sen pitää antaa lupa ko­ti­maan mat­kai­lun tur­val­li­sel­le ke­sä­ry­säyk­sel­le

19.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Uudenmaan rajojen avaaminen tuskin lisää bussi- ja junavuorojen tarvetta merkittävästi – Koronan odotetaan lisäävän kesälomamatkailua kotimaassa

Uu­den­maan rajojen avaa­mi­nen tuskin lisää bussi- ja ju­na­vuo­ro­jen tar­vet­ta mer­kit­tä­väs­ti – Koronan odo­te­taan li­sää­vän ke­sä­lo­ma­mat­kai­lua ko­ti­maas­sa

15.04.2020 12:25 0
Lue tästä tärppejä: loppukesällä ja syksyllä matkalle saattaa päästä edullisesti, vaikka hintaromahduksesta ei ole merkkejä

Lue tästä tärp­pe­jä: lop­pu­ke­säl­lä ja syk­syl­lä mat­kal­le saattaa päästä edul­li­ses­ti, vaikka hin­ta­ro­mah­duk­ses­ta ei ole merk­ke­jä

06.04.2020 07:01 0
Lukijalta: Suomalaista voi suosia kesälomallakin
Mielipide Eleonora Alariesto

Lu­ki­jal­ta: Suo­ma­lais­ta voi suosia ke­sä­lo­mal­la­kin

05.03.2020 07:42 0
Tilaajille
Vanhassa Porvoossa joulu näyttää idylliltä – Keskiaikaisen kaupungin yrittäjistä yksi sai idean lelukauppaan unessa ja toinen päätti lahjatavaraliikkeestä 4-vuotiaana

Van­has­sa Por­voos­sa joulu näyttää idyl­lil­tä – Kes­ki­ai­kai­sen kau­pun­gin yrit­tä­jis­tä yksi sai idean le­lu­kaup­paan unessa ja toinen päätti lah­ja­ta­va­ra­liik­kees­tä 4-vuo­tiaa­na

18.12.2019 08:00 0
Tilaajille