Koti
Viimeisin tunti
Palvelijalle oma huone, lapsi nukkumaan pöydän alle – suomalainen koti muuttui sadassa vuodessa paljon, ja yksi muutos on erityisen suuri

Pal­ve­li­jal­le oma huone, lapsi nuk­ku­maan pöydän alle – suo­ma­lai­nen koti muuttui sadassa vuo­des­sa paljon, ja yksi muutos on eri­tyi­sen suuri

08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Uuniperuna on tuttu herkku, mutta eksoottisilla täytteillä saat siihen aivan uudenlaista inspiraatiota – Näin tarjoilet sen intialaiseen, japanilaiseen tai tanskalaiseen tyyliin

Uu­ni­pe­ru­na on tuttu herkku, mutta ek­soot­ti­sil­la täyt­teil­lä saat siihen aivan uu­den­lais­ta ins­pi­raa­tio­ta – Näin tar­joi­let sen in­tia­lai­seen, ja­pa­ni­lai­seen tai tans­ka­lai­seen tyyliin

16.01.2020 08:00
Tilaajille
Mitä tehdä miljoonalle ponille, pikkuautolle ja legopalikalle? Näillä ammattijärjestäjän nikseillä selätät lastenhuoneen kaaoksen

Mitä tehdä mil­joo­nal­le po­nil­le, pik­ku­au­tol­le ja le­go­pa­li­kal­le? Näillä am­mat­ti­jär­jes­tä­jän nik­seil­lä selätät las­ten­huo­neen kaaok­sen

06.01.2020 11:09
Tilaajille
Yksi pärjää pimeimmässä nurkassa, toinen tahtoo juopua päivittäin – Riikka Lehtovaara asuu viherkasvien valloittamassa kodissa

Yksi pärjää pi­meim­mäs­sä nur­kas­sa, toinen tahtoo juopua päi­vit­täin – Riikka Leh­to­vaa­ra asuu vi­her­kas­vien val­loit­ta­mas­sa kodissa

14.12.2019 07:00
Tilaajille
Joulukuusen voi ripustaa vaikka verhotankoon – tunnetko jo nämä kaikki modernit ja kätevät joulukuusen korvikkeet?

Jou­lu­kuu­sen voi ri­pus­taa vaikka ver­ho­tan­koon – tun­net­ko jo nämä kaikki mo­der­nit ja kätevät jou­lu­kuu­sen kor­vik­keet?

08.12.2019 15:00
Näin askartelet kotiin jouluksi tunnelmallisen pöytäkoristeen ja talvisen unisiepparin villatupsuista

Näin as­kar­te­let kotiin jou­luk­si tun­nel­mal­li­sen pöy­tä­ko­ris­teen ja tal­vi­sen uni­siep­pa­rin vil­la­tup­suis­ta

30.11.2019 07:00
Tilaajille
Tässä kodissa perheen harrastukset ovat reilusti esillä – säilytystilan puute rintamamiestalossa pakotti nokkeliin sisustusratkaisuihin

Tässä kodissa perheen har­ras­tuk­set ovat rei­lus­ti esillä – säi­ly­tys­ti­lan puute rin­ta­ma­mies­ta­los­sa pakotti nok­ke­liin si­sus­tus­rat­kai­sui­hin

23.11.2019 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Liiteri
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Liiteri

22.11.2019 06:00
Kylppäriin saa hämmästyttävän muutoksen alle tonnilla – mutta pysyykö kaakelimaali varmasti?

Kylp­pä­riin saa häm­mäs­tyt­tä­vän muu­tok­sen alle ton­nil­la – mutta pysyykö kaa­ke­li­maa­li var­mas­ti?

09.11.2019 08:00
Rauhoittaako sininen, piristääkö keltainen ja lisääkö punainen todella energiaa? Asiantuntija teilaa yleiset väittämät sisustusvärien vaikutuksista

Rau­hoit­taa­ko si­ni­nen, pi­ris­tää­kö kel­tai­nen ja lisääkö pu­nai­nen todella ener­giaa? Asian­tun­ti­ja teilaa yleiset väit­tä­mät si­sus­tus­vä­rien vai­ku­tuk­sis­ta

26.10.2019 07:00
Uutisvuodon isä, idealisti ja kulinaristi pyrkii kotonaan nollahävikkiin: "Syön paljon halpoja mutta laadukkaita asioita" – Näin se onnistuu

Uu­tis­vuo­don isä, idea­lis­ti ja ku­li­na­ris­ti pyrkii ko­to­naan nol­la­hä­vik­kiin: "Syön paljon halpoja mutta laa­duk­kai­ta asioi­ta" – Näin se on­nis­tuu

24.10.2019 08:00

Käy­tet­ty­jä as­tioi­ta ostava ja myyvä palvelu avaa toi­min­nan Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä – rik­ki­näi­set astiat voidaan kier­rät­tää muun muassa ra­ken­nus­teol­li­suu­den ma­te­riaa­lik­si

15.10.2019 10:50
Saareloiden eteisen puuverhoilussa komeilee iso mänty – Näin tuot tärkeät valokuvat uudella tavalla esiin sisustuksessa

Saa­re­loi­den eteisen puu­ver­hoi­lus­sa ko­mei­lee iso mänty – Näin tuot tärkeät va­lo­ku­vat uudella tavalla esiin si­sus­tuk­ses­sa

28.09.2019 09:00
Tulikorit ja -padat yleistyvät kotipihoilla, mutta mistä puut? Polttopuiden hinnoissa ja laadussa on isoja eroja

Tu­li­ko­rit ja -padat yleis­ty­vät ko­ti­pi­hoil­la, mutta mistä puut? Polt­to­pui­den hin­nois­sa ja laa­dus­sa on isoja eroja

21.09.2019 08:00
Kuminauhallinen lakana on pirullisen vaikea taitella – tämä kikka toimii, katso niksivideo

Ku­mi­nauhal­li­nen lakana on pi­rul­li­sen vaikea tai­tel­la – tämä kikka toimii, katso nik­si­vi­deo

16.08.2019 16:39

Katse alas, sillä pieni on nyt in – am­mat­ti­lai­nen opastaa tren­dik­kään mi­ni­kuk­ka­kim­pun si­don­nan sa­loi­hin

13.07.2019 09:00
Tilaajille

Huo­li­ma­ton puiden polt­ta­mi­nen tekee kiu­kaas­ta pääs­tö­pom­min – "Os­ta­jil­la ei ole vaa­ti­mus­ta puh­tais­ta kiu­kais­ta, vaan on tyy­dyt­ty siihen, että kiuas kuin kiuas"

06.07.2019 08:00
Tilaajille

Juu­re­ton il­ma­kas­vi ei tar­vit­se hyy­sää­mis­tä – Mirja Linnas oppi kan­ta­pään kautta, miten vähällä tren­di­kas­vi pärjää: "Kyllä minä taisin ne en­sim­mäi­set tappaa"

15.06.2019 07:00

Näin teet ka­nan­ka­kas­ta lan­noi­te­pan­kin ke­sä­ku­kil­le – ky­syim­me asian­tun­ti­jan vinkit ko­ti­pi­han lan­noi­tuk­seen

08.06.2019 07:00
Tilaajille

Tart­tuu­ko te­ras­sis­ta­si tikkuja jal­ka­poh­jiin? Näin huollat oikein eri ma­te­riaa­le­ja ja estät tik­kuun­tu­mi­sen

01.06.2019 08:00