Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Koti ja asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Tee-se-itse: Kuvioitu kukkaruukku

Tee-se-it­se: Ku­vioi­tu kuk­ka­ruuk­ku

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Tuulivoimaloita suunnitellaan Rovaniemellä sähköttömän talon ympäristöön ­– "Tämä on siirtomaapolitiikkaa", talon asukas Jaana Tahvanainen  sanoo

Tuu­li­voi­ma­loi­ta suun­ni­tel­laan Ro­va­nie­mel­lä säh­köt­tö­män talon ym­pä­ris­töön – "Tämä on siir­to­maa­po­li­tiik­kaa", talon asukas Jaana Tah­va­nai­nen sanoo

27.01.2022 19:08 22
Tilaajille
Mitä tehdä, kun kaupanteon jälkeen asunnosta löytyy virhe?  Ammattitaitoinen kiinteistölakimies voi auttaa kiperässä tilanteessa
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Mitä tehdä, kun kau­pan­teon jälkeen asun­nos­ta löytyy virhe? Am­mat­ti­tai­toi­nen kiin­teis­tö­la­ki­mies voi auttaa ki­pe­räs­sä ti­lan­tees­sa

24.01.2022 00:00
Kuuluuko lumet kolata talon sokkelin viereen vai heittää poispäin – tässä vihdoin vastaus lumitöiden tekijöille

Kuu­luu­ko lumet kolata talon sok­ke­lin viereen vai heittää pois­päin – tässä vihdoin vastaus lu­mi­töi­den te­ki­jöil­le

22.01.2022 06:30 8
Tilaajille
Sähkölaskun suuruus oli monelle lappilaiselle järkytys – Se mikä oli ennen edullisinta, on nyt huippukallista

Säh­kö­las­kun suuruus oli monelle lap­pi­lai­sel­le jär­ky­tys – Se mikä oli ennen edul­li­sin­ta, on nyt huip­pu­kal­lis­ta

21.01.2022 20:00 23
Tilaajille
Toinen Kemin Pruntsin pienkerrostaloista sai rakennusluvan – rakentaminen ei kuitenkaan ala vielä, koska urakkaneuvottelut ja lainan takauksen käsittely ovat kesken

Toinen Kemin Prunt­sin pien­ker­ros­ta­lois­ta sai ra­ken­nus­lu­van – ra­ken­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ala vielä, koska urak­ka­neu­vot­te­lut ja lainan ta­kauk­sen kä­sit­te­ly ovat kesken

21.01.2022 18:23 1
Tilaajille
"Ei osata ajatella, että kyläläinen voisi olla muuta kuin hetero" – Hanna Peltomaa selvitti väitöstutkimuksessaan, millaista sateenkaari-ihmisten elämä lappilaisissa kylissä on

"Ei osata aja­tel­la, että ky­lä­läi­nen voisi olla muuta kuin hetero" – Hanna Pel­to­maa sel­vit­ti väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan, mil­lais­ta sa­teen­kaa­ri-ih­mis­ten elämä lap­pi­lai­sis­sa kylissä on

21.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Orava katkaisi sähköt tuhansilta oululaisilta

Orava kat­kai­si sähköt tu­han­sil­ta ou­lu­lai­sil­ta

19.01.2022 20:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bis­nes­hau­kat lii­ke­kan­nal­la

18.01.2022 08:02
Tilaajille
Päiväkirja: Ruutumatkailu jatkuu ja jatkuu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ruu­tu­mat­kai­lu jatkuu ja jatkuu

15.01.2022 07:00
Tilaajille
Tunnustan: olen urbaani lappilainen
Kolumni

Tun­nus­tan: olen urbaani lap­pi­lai­nen

12.01.2022 09:23 1
Tilaajille
Mikko Laakkonen osti talopaketin ennen puutavaran hintaharppausta, mutta autokatoksen kulut kasvoivat 30 prosenttia – Kannattaako nyt lykätä vai kiirehtiä rakentamista?

Mikko Laak­ko­nen osti ta­lo­pa­ke­tin ennen puu­ta­va­ran hin­ta­harp­paus­ta, mutta au­to­ka­tok­sen kulut kas­voi­vat 30 pro­sent­tia – Kan­nat­taa­ko nyt lykätä vai kii­reh­tiä ra­ken­ta­mis­ta?

08.01.2022 06:30 8
Tilaajille
Ei vain kylien kaupunki, vaan myös lähiöiden – Korkalovaara on jopa 6 000 rovaniemeläisen koti

Ei vain kylien kau­pun­ki, vaan myös lä­hiöi­den – Kor­ka­lo­vaa­ra on jopa 6 000 ro­va­nie­me­läi­sen koti

04.01.2022 15:18 5
Tilaajille
Uusi vuosi tuo kotitalousvähennysten korotukset – korotuksen saa öljylämmityksen vaihtamisesta  ilmastoystävällisempään sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä

Uusi vuosi tuo ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­ten ko­ro­tuk­set – ­ko­ro­tuk­sen saa öl­jy­läm­mi­tyk­sen vaih­ta­mi­ses­ta il­mas­to­ys­tä­väl­li­sem­pään sekä ko­ti­ta­lous-, hoiva- ja hoi­to­työs­tä

01.01.2022 09:32 2
Pyykit sukkana alas – pyykkikuilu helpottaa kaksikerroksisen omakotitalon vaatehuoltoa, mutta toinen kodinhoidon erikoisuus tekee vasta tuloaan

Pyykit sukkana alas – pyyk­ki­kui­lu hel­pot­taa kak­si­ker­rok­si­sen oma­ko­ti­ta­lon vaa­te­huol­toa, mutta toinen ko­din­hoi­don eri­koi­suus tekee vasta tuloaan

31.12.2021 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
"Miten näin voi meitä kohtaan toimia?" KAS asunnot myi rivitalon Rovaniemeltä kiinteistöyhtiölle – asukkaat pelkäävät pakkomuuton olevan edessä

"Miten näin voi meitä kohtaan toi­mia?" KAS asunnot myi ri­vi­ta­lon Ro­va­nie­mel­tä kiin­teis­tö­yh­tiöl­le – asuk­kaat pel­kää­vät pak­ko­muu­ton olevan edessä

29.12.2021 15:47 9
Tilaajille
Rakennusvalvonta tutkii, onko Oulussa luvattomia Airbnb-asuntoja – "Sanottiin, että jos jatkan, niin tulee sakkoja"

Ra­ken­nus­val­von­ta tutkii, onko Oulussa lu­vat­to­mia Airbnb-asun­to­ja – "Sa­not­tiin, että jos jatkan, niin tulee sak­ko­ja"

28.12.2021 07:36 12
Tilaajille
Suomalaisten vedenkulutus on vähentynyt – etätyöskentely käänsi tilanteen hetkeksi päälaelleen

Suo­ma­lais­ten ve­den­ku­lu­tus on vä­hen­ty­nyt – etä­työs­ken­te­ly käänsi ti­lan­teen het­kek­si pää­lael­leen

27.12.2021 07:43
Välipäivät tarkoittavat ilotulitteiden hamstrausta – padat ja hiljaiset raketit ovat suosiossa

Vä­li­päi­vät tar­koit­ta­vat ilo­tu­lit­tei­den hamst­raus­ta – padat ja hil­jai­set raketit ovat suo­sios­sa

27.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Hissimatkan verran nostalgiaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: His­si­mat­kan verran nos­tal­giaa

26.12.2021 18:00
Tilaajille