Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koti ja asuminen
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemellä ehtii vielä lahjoittaa vähävaraisille lapsille – joululahjatoiveita on toteutettu Hope ry:n keräyksessä tänä vuonna tavallista hitaammin

Ro­va­nie­mel­lä ehtii vielä lah­joit­taa vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le – jou­lu­lah­ja­toi­vei­ta on to­teu­tet­tu Hope ry:n ke­räyk­ses­sä tänä vuonna ta­val­lis­ta hi­taam­min

15:00
Tilaajille
Toimittajalta: Voisin aina palata Uuteen-Seelantiin – se on tunne, jota ulkomaalaiset työntekijät kaipaavat Suomesta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Voisin aina palata Uu­teen-See­lan­tiin – se on tunne, jota ul­ko­maa­lai­set työn­te­ki­jät kai­paa­vat Suo­mes­ta

09:27
Viikko
Rakennuslama ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo rakentaa korkeat kerrostalot paraatipaikalle Tornioon

Ra­ken­nus­la­ma ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo ra­ken­taa korkeat ker­ros­ta­lot pa­raa­ti­pai­kal­le Tor­nioon

07.12.2023 19:57 1
Tilaajille
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Kemissä vedenjakelun keskeyttänyt putkirikko on saatu korjattua – ruoka- ja juomavesi tulee toistaiseksi keittää

Kemissä ve­den­ja­ke­lun kes­keyt­tä­nyt put­ki­rik­ko on saatu kor­jat­tua – ruoka- ja juo­ma­ve­si tulee tois­tai­sek­si keittää

05.12.2023 15:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb lisää mat­kai­lu­tu­lo­ja Ro­va­nie­mel­le

05.12.2023 05:00 3
Rivitaloja jälleen purkuun Posiolla – tältä näyttää, kun ihmiset lähtevät ja paikalle tulevat porot

Ri­vi­ta­lo­ja jälleen purkuun Po­siol­la – tältä näyt­tää, kun ihmiset läh­te­vät ja pai­kal­le tulevat porot

04.12.2023 10:53
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

02.12.2023 05:00 6
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

01.12.2023 09:00
Tilaajille
Kaukolämmön rikkoutuminen jätti noin 700 käyttöpaikkaa ilman lämpöä ja lämmintä vettä Torniossa keskiviikkona – myös uimahalli joutui sulkemaan ovensa etuajassa

Kau­ko­läm­mön rik­kou­tu­mi­nen jätti noin 700 käyt­tö­paik­kaa ilman lämpöä ja läm­min­tä vettä Tor­nios­sa kes­ki­viik­ko­na – myös ui­ma­hal­li joutui sul­ke­maan ovensa etu­ajas­sa

30.11.2023 12:48 1
Suojellussa talossa asuminen on toiselle elämys ja toiselle haaste – Alvar Aalto jakaa mielipiteitä

Suo­jel­lus­sa talossa asu­mi­nen on toi­sel­le elämys ja toi­sel­le haaste – Alvar Aalto jakaa mie­li­pi­tei­tä

25.11.2023 06:30 4
Tilaajille
Ongelmana ei aito lyhytvuokraus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­gel­ma­na ei aito ly­hyt­vuok­raus

25.11.2023 05:00 2
Kotiseutu voi tulla lappilaisen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mukavassa valossa – "Ensimmäinen kysymys oli, että onko sulla poroja"

Ko­ti­seu­tu voi tulla lap­pi­lai­sen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mu­ka­vas­sa valossa – "En­sim­mäi­nen kysymys oli, että onko sulla poroja"

24.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Talvi suven säästöt syö
Kolumni

Talvi suven säästöt syö

24.11.2023 05:50
Koti on Rovaniemen kokoinen
Kolumni

Koti on Ro­va­nie­men ko­koi­nen

24.11.2023 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sotapakolaisia autetaan yhä Rovaniemen Saarenkylässä – nyt kaivataan toppavaatteita, leluja, mattoja ja keittiövälineitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lai­sia au­te­taan yhä Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä – nyt kai­va­taan top­pa­vaat­tei­ta, leluja, mattoja ja keit­tiö­vä­li­nei­tä

23.11.2023 09:38
Tilaajille
Pörssisähkön hinta ampaisee tänään pilviin, iltapäivällä kilowattitunti maksaa lähes euron

Pörs­si­säh­kön hinta am­pai­see tänään pil­viin, il­ta­päi­väl­lä ki­lo­wat­ti­tun­ti maksaa lähes euron

21.11.2023 07:01 9
Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he rakentavat Kilpisjärvelle hulppeaa taloa, josta on tullut kyläläisten keskuudessa nähtävyys

Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he ra­ken­ta­vat Kil­pis­jär­vel­le hulp­peaa taloa, josta on tullut ky­lä­läis­ten kes­kuu­des­sa näh­tä­vyys

18.11.2023 05:00 10
Tilaajille
"Jos pienyrittäjät täältä lähtevät niin silloin tyhjenevät ne mummonmökitkin" – Sallan kunnan harvoja palveluita kiitellään Paloperällä

"Jos pien­yrit­tä­jät täältä läh­te­vät niin silloin tyh­je­ne­vät ne mum­mon­mö­kit­kin" – Sallan kunnan harvoja pal­ve­lui­ta kii­tel­lään Pa­lo­pe­räl­lä

16.11.2023 20:30
Tilaajille
Norjaan muutetaan eniten Lapista – maa kiinnostaa muuttokohteena, mutta haave jää usein ajatuksen tasolle

Norjaan muu­te­taan eniten Lapista – maa kiin­nos­taa muut­to­koh­tee­na, mutta haave jää usein aja­tuk­sen tasolle

11.11.2023 19:30