Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Koti ja asuminen
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi­lai­nen pe­ri­syn­ti on kateus

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Paluu kau­pun­kiin ottaa aina aikansa

27.07.2021 21:09
Tilaajille
Kuukausi
Mainos LähiTapiola Lappi

Ve­si­va­hin­ko voi kes­keyt­tää vuok­ra­tu­lo­jen maksun – asun­to­si­joit­ta­jien avuksi va­kuu­tus

26.07.2021 08:00

Lapissa kil­pail­laan koh­tuu­hin­tai­sis­ta oma­ko­ti­ta­lois­ta – Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "Ai­kai­sem­min pu­hut­tiin kuu­kau­sien myyn­tia­jois­ta, mutta nyt pu­hu­taan vii­kois­ta"

23.07.2021 06:30 2
Tilaajille

Ikä ei hidasta har­ras­ta­mis­ta - 90-vuo­tias Kerttu Heik­ki­nen kas­vat­taa vi­han­nek­sia ja kukkia sekä omaksi että muiden iloksi

22.07.2021 09:44 2

Pa­ke­toi­tu talo ha­lu­taan avata ja jatkaa ra­ken­ta­mis­ta – kymp­pi­kort­te­lin asun­to­jen en­nak­ko­myyn­ti on aloi­tet­tu uu­des­taan

19.07.2021 18:00 10
Tilaajille

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8

Maail­mal­la keik­kai­le­va Soila Hir­vo­nen kaipasi pysyvää tu­ki­koh­taa – Kes­ki-Por­tu­ga­lin maa­seu­dul­ta löytyi juuri sopiva rau­nio­ta­lo re­mon­toi­ta­vak­si

17.07.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian pieniä asun­to­ja

10.07.2021 05:55
Tilaajille

Ro­va­nie­men suosio laski rei­lus­ti asun­to­si­joit­ta­jien sil­mis­sä – yk­kös­si­ja me­ne­tet­tiin jo viime vuonna, nyt kau­pun­ki on sijalla seit­se­män

07.07.2021 14:50
Tilaajille
Kolumni

Luulin, että en voisi asua kom­muu­nis­sa, koska oma seurani on pa­rem­paa kuin muiden

06.07.2021 13:35

Pyöreä talo muokkaa asu­mi­sen muotoa uuteen uskoon – Loh­jal­la al­ka­vien asun­to­mes­su­jen kä­vi­jä­mää­rää ra­joi­te­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

03.07.2021 06:30
Tilaajille
Mainos Lakkapää

Kesällä rak­sap­ro­jek­ti tie­dos­sa? – Suur­suo­sion saa­vut­ta­nei­ta val­mii­ta pi­ha­ra­ken­nuk­sia saa nyt sau­nois­ta hir­si­la­toi­hin ja au­to­tal­lei­hin

01.07.2021 06:00
Kolumni

Il­mai­sia lou­nai­ta ei ole, mutta entä kahvia?

01.07.2021 06:00
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä avus­tus­ta ikään­ty­nei­den asu­mis­ta pa­ran­ta­vil­le hank­keil­le – Lapissa avus­tuk­sia kol­mel­le kun­nal­le

29.06.2021 08:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiön tal­li­bis­nek­ses­sä voi ta­pah­tua pu­hal­lus

28.06.2021 21:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Häi­ri­köin­tiä Ke­mi­joel­la

28.06.2021 19:00 5
Tilaajille
Vanhemmat

Saara, Kalle tai Henkka – rak­kaal­la pio­nil­la on monta nimeä ja suotta haas­ta­van kukan maine

26.06.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Hikisiä käy­tän­tö­jä

24.06.2021 06:00
Tilaajille