Korundi
Koronavirus on kuin röntgensäde, joka läpivalaisee yhteiskuntien vahvuudet ja heikkoudet, sanoo komissaari Urpilainen – korona-avun antaminen Afrikkaan hyödyttää myös EU:ta

Ko­ro­na­vi­rus on kuin rönt­gen­sä­de, joka lä­pi­va­lai­see yh­teis­kun­tien vah­vuu­det ja heik­kou­det, sanoo ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen – ko­ro­na-avun an­ta­mi­nen Af­rik­kaan hyö­dyt­tää myös EU:ta

09.05.2020 08:00 1
Rovaniemen kaupunki sai 330 000 euron taidelahjoituksen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki sai 330 000 euron tai­de­lah­joi­tuk­sen

27.04.2020 18:02 0
Arktikumin lasiputki valaistaan tiistaina: Korundi ja Arktikum ovat avoinna toistaiseksi, mutta korona voi muuttaa tilannetta

Ark­ti­ku­min la­si­put­ki va­lais­taan tiis­tai­na: Korundi ja Ark­ti­kum ovat avoinna tois­tai­sek­si, mutta korona voi muuttaa ti­lan­net­ta

16.03.2020 13:02 0
Korundissa juhlitaan ystävänpäivää torstaina konsertissa ja perjantaina näyttelyissä

Ko­run­dis­sa juh­li­taan ys­tä­vän­päi­vää tors­tai­na kon­ser­tis­sa ja per­jan­tai­na näyt­te­lyis­sä

12.02.2020 15:13 0
Fagotit soivat Korundissa perjantaina

Fagotit soivat Ko­run­dis­sa per­jan­tai­na

06.02.2020 09:29 0
Harvinaista Rovaniemellä: Jukka Rintalan säkenöivää pukuloistoa gaalaillassa torstaina

Har­vi­nais­ta Ro­va­nie­mel­lä: Jukka Rin­ta­lan sä­ke­nöi­vää pu­ku­lois­toa gaa­la­il­las­sa tors­tai­na

10.12.2019 14:42 0
Kuoroteosten kompassi näytti pohjoiseen

Kuo­ro­teos­ten kom­pas­si näytti poh­joi­seen

25.11.2019 21:29 0
Performansseja ja opastuksia Korundin taidenäyttelyissä

Per­for­mans­se­ja ja opas­tuk­sia Ko­run­din tai­de­näyt­te­lyis­sä

30.10.2019 11:09 0
Kamariorkesteri konsertoi torstaina: Illan tähtinä saksofonisti Jukka Perko ja Outi Tarkiaisen Saivo-teos

Ka­ma­ri­or­kes­te­ri kon­ser­toi tors­tai­na: Illan tähtinä sak­so­fo­nis­ti Jukka Perko ja Outi Tar­kiai­sen Sai­vo-teos

30.10.2019 10:55 0
Kiistelty silta toisi keskustaan lisää tilaa kerrostaloille Rovaniemellä – Ruokasenkadun silta on osa laajempaa hanketta

Kiis­tel­ty silta toisi kes­kus­taan lisää tilaa ker­ros­ta­loil­le Ro­va­nie­mel­lä – Ruo­ka­sen­ka­dun silta on osa laa­jem­paa han­ket­ta

29.10.2019 07:30 0
Rovaniemen keskustan tuntumaan nousi laskupaikka, johon pääsevät lapsetkin – perjantaina alkavassa laskuharrastajien tapahtumassa ei vain fiilistellä, siellä myös puhutaan vakavia

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan nousi las­ku­paik­ka, johon pää­se­vät lap­set­kin – per­jan­tai­na al­ka­vas­sa las­ku­har­ras­ta­jien ta­pah­tu­mas­sa ei vain fii­lis­tel­lä, siellä myös pu­hu­taan vakavia

24.10.2019 17:32 0
Rovaniemellä aiemmin muun muassa Nylon Beatin kanssa keikkaillut, maankuulu kitaristi Marzi Nyman nousee lavalle soittamaan ja laulamaan tarinoita

Ro­va­nie­mel­lä aiemmin muun muassa Nylon Beatin kanssa keik­kail­lut, maan­kuu­lu ki­ta­ris­ti Marzi Nyman nousee lavalle soit­ta­maan ja lau­la­maan ta­ri­noi­ta

08.10.2019 11:41 0
Kupillinen musiikkia juhlistaa kuuden tunnin kattauksella

Ku­pil­li­nen mu­siik­kia juh­lis­taa kuuden tunnin kat­tauk­sel­la

04.10.2019 14:55 0
Hersyvän hauskaa komiikkaa tai tanssittavaa jazz-musiikkia herkullisen buffetin kera
Mainos Korundi

Her­sy­vän hauskaa ko­miik­kaa tai tans­sit­ta­vaa jazz-mu­siik­kia her­kul­li­sen buf­fe­tin kera

10.09.2019 06:00 0
Korundi Shopin tuotevalikoima yllättää jokaisella käyntikerralla – ”Paikallisuus ja pohjoisuus ovat säännöllisesti vaihtuvien tuotteidemme pääteemoja”
Mainos Korundi

Korundi Shopin tuo­te­va­li­koi­ma yl­lät­tää jo­kai­sel­la käyn­ti­ker­ral­la – ”Pai­kal­li­suus ja poh­joi­suus ovat sään­nöl­li­ses­ti vaih­tu­vien tuot­tei­dem­me pää­tee­mo­ja”

24.04.2019 06:00 0
Korundin tapahtumatalon monipuoliset tilat muokkaantuvat niin asiakastilaisuuteen, kokoukseen kuin juhlaankin
Mainos Korundi

Ko­run­din ta­pah­tu­ma­ta­lon mo­ni­puo­li­set tilat muok­kaan­tu­vat niin asia­kas­ti­lai­suu­teen, ko­kouk­seen kuin juh­laan­kin

19.02.2019 06:00 0
Korundin konserttisalin syksy sykkii Queenia, didgeridoota ja villiä klassisuutta – ”Livemusiikki on musiikkia parhaimmillaan”
Mainos Korundi

Ko­run­din kon­sert­ti­sa­lin syksy sykkii Quee­nia, did­ge­ri­doo­ta ja villiä klas­si­suut­ta – ”Li­ve­mu­siik­ki on mu­siik­kia par­haim­mil­laan”

19.09.2018 06:00 0
Kulttuuritalo Korundin kokoustilat vertaansa vailla – ”Monipuoliset tilat ja inspiroiva ympäristö”
Mainos Korundi

Kult­tuu­ri­ta­lo Ko­run­din ko­kous­ti­lat ver­taan­sa vailla – ”Mo­ni­puo­li­set tilat ja ins­pi­roi­va ym­pä­ris­tö”

28.08.2018 13:09 0
Rovaniemen taidemuseo Korundissa – ”Näyttelyihin voi tulla rentoutumaan yksin tai viettämään aikaa yhdessä”
Mainos Korundi

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seo Ko­run­dis­sa – ”Näyt­te­lyi­hin voi tulla ren­tou­tu­maan yksin tai viet­tä­mään aikaa yh­des­sä”

07.07.2018 06:00 0
Piipahdus uudistuneeseen Korundi Shopiin – Kauppa, josta löydät muuan muassa Uhana Designin suositut Pisara-korvakorut ja hitiksi nousseet Rovaniemi-julisteet
Mainos Korundi

Pii­pah­dus uu­dis­tu­nee­seen Korundi Shopiin – Kauppa, josta löydät muuan muassa Uhana De­sig­nin suo­si­tut Pi­sa­ra-kor­va­ko­rut ja hitiksi nous­seet Ro­va­nie­mi-ju­lis­teet

18.04.2018 06:00 0