Koronapandemia
Viikko
Hillary Clinton hehkuttaa Suomen pärjänneen koronapandemian aikana hyvin naisjohtajien ansiosta

Hillary Clinton heh­kut­taa Suomen pär­jän­neen ko­ro­na­pan­de­mian aikana hyvin nais­joh­ta­jien an­sios­ta

09.07.2020 09:04 0
Minun Meänmaani
Kolumni Anna Tiitta

Minun Meän­maa­ni

09.07.2020 06:15 1
Tilaajille
Laumasuoja vaikuttaa syntyvän huonosti koronavirukselle – vain viisi prosenttia espanjalaisista on altistunut virukselle, selviää tutkimuksesta

Lau­ma­suo­ja vai­kut­taa syn­ty­vän huo­nos­ti ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – vain viisi pro­sent­tia es­pan­ja­lai­sis­ta on al­tis­tu­nut vi­ruk­sel­le, selviää tut­ki­muk­ses­ta

07.07.2020 09:05 0
Kansalaisuus tekee meistä eriarvoisia
Kolumni Hannele Kenttä

Kan­sa­lai­suus tekee meistä eri­ar­voi­sia

05.07.2020 13:21 2
Tilaajille
Kuukausi
MM-rallia ajetaan taas syyskuussa - Kalle Rovanperä starttaa viiden kilpailun pyrähdykseen neljänneltä sijalta

MM-ral­lia ajetaan taas syys­kuus­sa - Kalle Ro­van­pe­rä start­taa viiden kil­pai­lun py­räh­dyk­seen nel­jän­nel­tä sijalta

02.07.2020 14:47 0
Tilaajille
"Tässä oli talvisodan henkeä" – Koronainfoon tulleiden kyselyjen määrä on laskenut, eivätkä Länsi-Pohjassa havaitut tapaukset ole lisänneet yhteydenottoja

"Tässä oli tal­vi­so­dan henkeä" – Ko­ro­na­in­foon tul­lei­den ky­se­ly­jen määrä on las­ke­nut, eivätkä Län­si-Poh­jas­sa ha­vai­tut ta­pauk­set ole li­sän­neet yh­tey­den­ot­to­ja

27.06.2020 15:13 0
WHO: koronatartuntoja 10 miljoonaa ensi viikolla, pandemia kiihtyy maailmalla – Suomessa tilanne rauhallinen, vaikka rajoituksia on purettu

WHO: ko­ro­na­tar­tun­to­ja 10 mil­joo­naa ensi vii­kol­la, pan­de­mia kiihtyy maail­mal­la – Suo­mes­sa tilanne rau­hal­li­nen, vaikka ra­joi­tuk­sia on purettu

25.06.2020 12:15 0
Sadattuhannet burmalaiset eivät ehkä tiedä mitään koronaviruspandemiasta – ei internet-yhteyttä vuoteen

Sa­dat­tu­han­net bur­ma­lai­set eivät ehkä tiedä mitään ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­ta – ei in­ter­net-yh­teyt­tä vuoteen

24.06.2020 13:14 0
Koronavirustartuntojen määrä kasvaa taas Kiinassa   Peking on sulkenut joitain alueita ja kieltänyt hääjuhlia

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä kasvaa taas Kii­nas­sa   Peking on sul­ke­nut joitain alueita ja kiel­tä­nyt hää­juh­lia

16.06.2020 11:54 0
Katso suomalaisten asiantuntijoiden arviot koronaviruksen tulevaisuudesta – Tuleeko toista korona-aaltoa ollenkaan ja milloin rokotus saadaan käyttöön?

Katso suo­ma­lais­ten asian­tun­ti­joi­den arviot ko­ro­na­vi­ruk­sen tu­le­vai­suu­des­ta – Tuleeko toista ko­ro­na-aal­toa ol­len­kaan ja milloin rokotus saadaan käyt­töön?

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomessa 17 uutta koronavirustartuntaa ja yksi kuolintapaus lisää – tilanne rauhallinen Pohjois-Suomessa

Suo­mes­sa 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja yksi kuo­lin­ta­paus lisää – tilanne rau­hal­li­nen Poh­jois-Suo­mes­sa

14.06.2020 13:44 0
Rokote valmis käyttöön aikaisintaan puolen vuoden päästä - terveille, nuorille aikuisille suunnitteilla altistustutkimuksia Euroopassa

Rokote valmis käyt­töön ai­kai­sin­taan puolen vuoden päästä - ter­veil­le, nuo­ril­le ai­kui­sil­le suun­nit­teil­la al­tis­tus­tut­ki­muk­sia Eu­roo­pas­sa

11.06.2020 11:40 0
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:25 0
Vanhemmat
Tutkijaryhmä: Kasvosuojukset tulisi ottaa välittömästi laajaan käyttöön koronaviruksen ehkäisemiseksi

Tut­ki­ja­ryh­mä: Kas­vo­suo­juk­set tulisi ottaa vä­lit­tö­mäs­ti laajaan käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si

10.06.2020 11:59 1
Suomessa yksi uusi koronakuolema, uusia tartuntoja 24  – Pohjois-Suomessa tilanne täysin ennallaan

Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma, uusia tar­tun­to­ja 24 – Poh­jois-Suo­mes­sa tilanne täysin en­nal­laan

10.06.2020 11:55 0
Koronaan liittyviä kuolemia on jo yli 406 000 ympäri maailman

Ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia on jo yli 406 000 ympäri maail­man

09.06.2020 19:44 0
WHO: Koronaviruspandemia menossa globaalisti huonompaan suuntaan – "Yksikään maa ei voi ryhtyä nyt hidastamaan toimiaan"

WHO: Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia menossa glo­baa­lis­ti huo­nom­paan suun­taan – "Yk­si­kään maa ei voi ryhtyä nyt hi­das­ta­maan toi­miaan"

08.06.2020 21:04 0
Koronavirus iskee etnisiin vähemmistöihin Britanniassa ja USA:ssa

Ko­ro­na­vi­rus iskee et­ni­siin vä­hem­mis­töi­hin Bri­tan­nias­sa ja USA:ssa

06.06.2020 17:00 0
Eurooppa avautuu, mutta koronavirustartuntojen määrä maailmalla kasvaa yhä – nyt pandemia jyllää Etelä-Amerikassa

Eu­roop­pa avau­tuu, mutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä maail­mal­la kasvaa yhä – nyt pan­de­mia jyllää Ete­lä-Ame­ri­kas­sa

05.06.2020 16:37 0
“Synnytykseen osallistumisen pitäisi olla isän oikeus” - merilappilaispari odottaa vauvaa ristiriitaisissa tunnelmissa, koronarajoituksia höllennetty toistaisesti

“Syn­ny­tyk­seen osal­lis­tu­mi­sen pitäisi olla isän oikeus” - me­ri­lap­pi­lais­pa­ri odottaa vauvaa ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­net­ty tois­tai­ses­ti

03.06.2020 14:08 0