Koronakaranteeni
Viimeisin 12 tuntia
Tutkija näkee varovaisen signaalin koronarajoitusten toimivuudesta  – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

Tutkija näkee va­ro­vai­sen sig­naa­lin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten toi­mi­vuu­des­ta – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

07:40
Kuukausi ja vanhemmat
Kolumni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mustavalkoinen
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mus­ta­val­koi­nen

01.04.2020 09:01
Wilma-viesti ei riitä alakoululaisille – "On iso juttu, että opettajan naama näkyy ruudulta joka aamu", sanoo erityispedagogi ja perää rutiineja myös etäopetukseen

Wil­ma-vies­ti ei riitä ala­kou­lu­lai­sil­le – "On iso juttu, että opet­ta­jan naama näkyy ruu­dul­ta joka aamu", sanoo eri­tyis­pe­da­go­gi ja perää ru­tii­ne­ja myös etä­ope­tuk­seen

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Suomeen saapuvat pyritään kaikin keinoin saamaan eristyksiin – viranomaisilla on oikeus määrätä karanteeniin

Suomeen saa­pu­vat py­ri­tään kaikin keinoin saamaan eris­tyk­siin – vi­ran­omai­sil­la on oikeus määrätä ka­ran­tee­niin

27.03.2020 10:32
Jääkiekkoilijoilla on nyt aikaa kokata, kun pelit ovat ohi poikkeuskevään vuoksi – Kärppä-valmentaja esittelee suosikkireseptinsä, jossa ei tingitä terveellisyydestä

Jää­kiek­koi­li­joil­la on nyt aikaa kokata, kun pelit ovat ohi poik­keus­ke­vään vuoksi – Kärp­pä-val­men­ta­ja esit­te­lee suo­sik­ki­re­sep­tin­sä, jossa ei tingitä ter­veel­li­syy­des­tä

26.03.2020 07:00
Tilaajille
Mielipide Tuomo Liikavainio

Lu­ki­jal­ta: Pitääkö olla huo­lis­saan?

25.03.2020 20:00
Mielipide Siiri Magga-Miettunen

Lu­ki­jal­ta: Olem­me­ko on­gel­ma­jä­tet­tä vai kruu­nun­ja­lo­ki­viä?

25.03.2020 14:30
Näkökulma: Koronakaranteeni kurittaa, mutta myös opettaa
Kolumni Anita Simola

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­ka­ran­tee­ni ku­rit­taa, mutta myös opettaa

24.03.2020 13:51
Korona-aikana voi liikkua virtuaaliseurassa – Kemi hankki HeiaHeia -sovelluksen, johon kaikki kaupunkilaiset voivat liittyä.

Ko­ro­na-ai­ka­na voi liikkua vir­tuaa­li­seu­ras­sa – Kemi hankki Heia­Heia -so­vel­luk­sen, johon kaikki kau­pun­ki­lai­set voivat liit­tyä.

20.03.2020 11:10
”Kahvittelu- ja juoruamishetkien jatkaminen on tällä hetkellä aika tyhmää” – Lapin Kansan haastattelemat yli 70-vuotiaat ihmettelevät, miksi osa ei noudata ohjeita

”Kah­vit­te­lu- ja juo­rua­mis­het­kien jat­ka­mi­nen on tällä het­kel­lä aika tyhmää” – Lapin Kansan haas­tat­te­le­mat yli 70-vuo­tiaat ih­met­te­le­vät, miksi osa ei noudata ohjeita

19.03.2020 06:30
Tilaajille
Terveisiä karanteenista  - mahdollisen kotiarestin sattuessa on hyvää aikaa tukea yrittäjiä ja esittäviä taiteita käyttämällä nettikauppoja ja lunastamalla vaikka lahjakortteja tuleviin tapahtumiin
Kolumni Sarianne Paasonen

Ter­vei­siä ka­ran­tee­nis­ta - mah­dol­li­sen ko­ti­ares­tin sat­tues­sa on hyvää aikaa tukea yrit­tä­jiä ja esit­tä­viä tai­tei­ta käyt­tä­mäl­lä net­ti­kaup­po­ja ja lu­nas­ta­mal­la vaikka lah­ja­kort­te­ja tu­le­viin ta­pah­tu­miin

18.03.2020 13:56
Korona herätti halun auttaa: Kansalaiset tarjoavat apua somessa, ammattiavun tavoittaa puhelimitse

Korona herätti halun auttaa: Kan­sa­lai­set tar­joa­vat apua so­mes­sa, am­mat­ti­avun ta­voit­taa pu­he­li­mit­se

18.03.2020 07:00
Rovaniemi antoi uuden suosituksen koulujen ja päiväkotien poissaoloista ulkomaanmatkan jälkeen: 12.3. kaikki ulkomailta palanneet lapset ja nuoret kotikaranteeniin 14 vuorokaudeksi

Ro­va­nie­mi antoi uuden suo­si­tuk­sen kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien pois­sa­olois­ta ul­ko­maan­mat­kan jäl­keen: 12.3. kaikki ul­ko­mail­ta pa­lan­neet lapset ja nuoret ko­ti­ka­ran­tee­niin 14 vuo­ro­kau­dek­si

16.03.2020 12:43
Koronavirusepidemialta välttynyt Uusi-Seelanti uhkaa karkottaa kahden viikon eristyssääntöä rikkovat

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mial­ta vält­ty­nyt Uu­si-See­lan­ti uhkaa kar­kot­taa kahden viikon eris­tys­sään­töä rik­ko­vat

16.03.2020 12:11
Koronatodellisuus on täällä eikä sitä voi muuksi muuttaa – siksi kannattaa tarttua tilaisuuteen
Kolumni Jami Jokinen

Ko­ro­na­to­del­li­suus on täällä eikä sitä voi muuksi muuttaa – siksi kan­nat­taa tarttua ti­lai­suu­teen

14.03.2020 09:00