Koronakaranteeni
Yli puolet jalkavaivoista on itse aiheutettuja

Yli puolet jal­ka­vai­vois­ta on itse ai­heu­tet­tu­ja

29.06.2020 07:00 0
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 18:48 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mi­set on pe­lo­tel­tu si­sä­ti­loi­hin

06.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ikä on vain numero

19.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Koronakaranteeni koettelee ikääntyvien toimintakykyä – Näillä kotijumppaohjeilla vahvistat lihaskuntoa ja tasapainoa

Ko­ro­na­ka­ran­tee­ni koet­te­lee ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­kyä – Näillä ko­ti­jump­pa­oh­jeil­la vah­vis­tat li­has­kun­toa ja ta­sa­pai­noa

11.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Pirkko Herrala kirjoittaa edesmenneelle miehelleen, Nurmet saavat seuraa pojan perheestä – Näin yli 70-vuotiaat ovat selvinneet tiukoista karanteeniohjeista

Pirkko Herrala kir­joit­taa edes­men­neel­le mie­hel­leen, Nurmet saavat seuraa pojan per­hees­tä – Näin yli 70-vuo­tiaat ovat sel­vin­neet tiu­kois­ta ka­ran­tee­ni­oh­jeis­ta

09.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Rovaniemen Sinetässä jaetaan ilmainen keittolounas eristyksessä oleville ikäihmisille – tempauksesta on kasvanut koko kylän yhteinen projekti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hengissä"

Ro­va­nie­men Si­ne­täs­sä jaetaan il­mai­nen keit­to­lou­nas eris­tyk­ses­sä ole­vil­le ikä­ih­mi­sil­le – tem­pauk­ses­ta on kas­va­nut koko kylän yh­tei­nen pro­jek­ti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hen­gis­sä"

08.05.2020 17:45 1
Tilaajille
Pelastakaa Lapset: Eristäytyminen koronaviruksen takia voi ahdistaa ja väsyttää lapsia – Tukea tarvitaan heti, kun koulut avataan

Pe­las­ta­kaa Lapset: Eris­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen takia voi ah­dis­taa ja vä­syt­tää lapsia – Tukea tar­vi­taan heti, kun koulut avataan

08.05.2020 08:23 0
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27 0
Tilaajille
Lukijalta: Elämää eristyneenä muttei yksin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Elämää eris­ty­nee­nä muttei yksin

07.05.2020 06:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Koronan pyör­teis­sä

06.05.2020 05:33 0
Tilaajille
Kunnissa soitetaan ikääntyneitä läpi: "Sydämessä kirpaisee etenkin yksinäisten puolesta"

Kun­nis­sa soi­te­taan ikään­ty­nei­tä läpi: "Sy­dä­mes­sä kir­pai­see etenkin yk­si­näis­ten puo­les­ta"

04.05.2020 12:29 0
Tilaajille
CP-vammainen Paulus Kuuva haluaisi kauppaan ja ulkoilemaan – "Ihmiset kärsivät", koronan eristämä 22-vuotias sanoo

CP-vam­mai­nen Paulus Kuuva ha­luai­si kaup­paan ja ul­koi­le­maan – "Ih­mi­set kär­si­vät", koronan eris­tä­mä 22-vuo­tias sanoo

02.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Näenkö isää enää koskaan?

Päi­vä­kir­ja: Näenkö isää enää kos­kaan?

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Vakioriippuvainen
Kolumni Jorma Kilpeläinen

Päi­vä­kir­ja: Va­kio­riip­pu­vai­nen

30.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Hoivakoti halusi vanhuksille mahdollisuuden tavata omaisia, ratkaisuna lasi, mikrofoni ja kaiutin – Useat suomalaiset vanhustentalot harkitsevat "tapaamistuvan" perustamista

Hoi­va­ko­ti halusi van­huk­sil­le mah­dol­li­suu­den tavata omai­sia, rat­kai­su­na lasi, mik­ro­fo­ni ja kaiutin – Useat suo­ma­lai­set van­hus­ten­ta­lot har­kit­se­vat "ta­paa­mis­tu­van" pe­rus­ta­mis­ta

29.04.2020 17:59 0
Kirjoita kirje eristyksissä olevalle vanhukselle - koronakevääseen tarvitaan piristystä

Kir­joi­ta kirje eris­tyk­sis­sä ole­val­le van­huk­sel­le - ko­ro­na­ke­vää­seen tar­vi­taan pi­ris­tys­tä

27.04.2020 19:11 0
Tilaajille
Myöntäkää virheet ja olkaa tarkkoja rahanjaossa
Kolumni Antti Kokkonen

Myön­tä­kää virheet ja olkaa tark­ko­ja ra­han­jaos­sa

25.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Suuret kesätapahtumat peruttu heinäkuun loppuun asti – koulujen avaamisesta päätös toukokuun alkuun mennessä

Suuret ke­sä­ta­pah­tu­mat peruttu hei­nä­kuun loppuun asti – kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta päätös tou­ko­kuun alkuun men­nes­sä

22.04.2020 20:02 0