koronairtisanottu
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Koronan takia irtisanottu Suvi Röntynen irtisanottiin opiskelijaravintolasta, yhdeksän vuoden nousujohteisen uran jälkeen.

Koronan takia ir­ti­sa­not­tu Suvi Rön­ty­nen ir­ti­sa­not­tiin opis­ke­li­ja­ra­vin­to­las­ta, yh­dek­sän vuoden nou­su­joh­tei­sen uran jäl­keen.

10:50