Koronaepidemia
Viimeisin 4 tuntia
Kuka saa hoitoa ja mihin hintaan? Terveysoikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel pohtii työkseen kipeää kysymystä, jonka koronaepidemia nosti pinnalle

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

06:30 0
Tilaajille
Valintoja on pakko tehdä, kun lääketiede kehittyy mutta resurssit niukkenevat
Pääkirjoitus

Va­lin­to­ja on pakko tehdä, kun lää­ke­tie­de ke­hit­tyy mutta re­surs­sit niuk­ke­ne­vat

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Hemmo Koskiniemi

Lu­ki­jal­ta: Hoi­de­taan omat kan­sa­lai­set

04.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Nuuskarallia ei ole estänyt valistus, rajavalvonta, eikä korona – olisiko aika kokeilla nuuskakaupan sallimista?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Nuus­ka­ral­lia ei ole estänyt va­lis­tus, ra­ja­val­von­ta, eikä korona – olisiko aika ko­keil­la nuus­ka­kau­pan sal­li­mis­ta?

02.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Teuvo Rissanen

Lu­ki­jal­ta: Nuus­kan­ha­ku­reis­sut tauolle

01.07.2020 13:41 1
Tilaajille
Norrbottenissa 103 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa – Asiantuntija arvioi, että tartuntatapauksia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muutaman viikon kuluttua

Norr­bot­te­nis­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vuo­ro­kau­des­sa – Asian­tun­ti­ja arvioi, että tar­tun­ta­ta­pauk­sia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muu­ta­man viikon ku­lut­tua

24.06.2020 15:18 0
Tilaajille
Norjan ja Suomen raja on Lapin kunnille kriittisempi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kärsimässä"

Norjan ja Suomen raja on Lapin kun­nil­le kriit­ti­sem­pi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kär­si­mäs­sä"

12.06.2020 22:04 0
Norja avaa rajansa suomalaisille matkustajille maanantaina – Kevään aiheuttamien tappioiden paikkaaminen vie vuosia, sanoo karigasniemeläinen yrittäjä

Norja avaa rajansa suo­ma­lai­sil­le mat­kus­ta­jil­le maa­nan­tai­na – Kevään ai­heut­ta­mien tap­pioi­den paik­kaa­mi­nen vie vuosia, sanoo ka­ri­gas­nie­me­läi­nen yrit­tä­jä

12.06.2020 16:09 0

Ruot­sis­sa 40 uutta ko­ro­na­vai­na­jaa, tar­tun­to­ja yh­teen­sä jo liki 50  000

12.06.2020 15:42 0
Ulkomaan matkailun lievennyspäätös näkyy jo Baltian laivojen lipunmyynnissä, laivayhtiöt kertovat – Riiasta voi tulla Tukholman korvaaja

Ul­ko­maan mat­kai­lun lie­ven­nys­pää­tös näkyy jo Baltian lai­vo­jen li­pun­myyn­nis­sä, lai­va­yh­tiöt ker­to­vat – Riiasta voi tulla Tuk­hol­man kor­vaa­ja

12.06.2020 15:30 0
Koronavaara siivosi edelleen F1-kalenteria - nyt lähtivät Singapore, Japani ja Azerbaidzhan

Ko­ro­na­vaa­ra siivosi edel­leen F1-ka­len­te­ria - nyt läh­ti­vät Sin­ga­po­re, Japani ja Azer­baid­zhan

12.06.2020 12:25 0
Tilaajille
Vanhemmat
Norrbottenin tartuntatautilääkäri: "Tämä ei ole vielä ohi" – Koronan pelätään unohtuvan koulujen päättäjäisjuhlinnassa Ruotsissa

Norr­bot­te­nin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: "Tämä ei ole vielä ohi" – Koronan pe­lä­tään unoh­tu­van kou­lu­jen päät­tä­jäis­juh­lin­nas­sa Ruot­sis­sa

09.06.2020 17:25 0
Tilaajille
Koronakriisi voi olla uusi alku Lapin matkailulle – Matkailuyritysten katse on jo ensi talvikaudessa

Ko­ro­na­krii­si voi olla uusi alku Lapin mat­kai­lul­le – Mat­kai­lu­yri­tys­ten katse on jo ensi tal­vi­kau­des­sa

09.06.2020 06:31 1
Tilaajille

Ruot­sis­sa 35 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

08.06.2020 18:36 0
Ministerin pestistä eronneen Katri Kulmunin tie politiikan huipulle on ollut suoraviivainen ja nopea – "Kuvittelin pitkään, että kaikki kansanedustajat ovat superihmisiä"

Mi­nis­te­rin pes­tis­tä eron­neen Katri Kul­mu­nin tie po­li­tii­kan hui­pul­le on ollut suo­ra­vii­vai­nen ja nopea – "Ku­vit­te­lin pit­kään, että kaikki kan­san­edus­ta­jat ovat su­pe­rih­mi­siä"

06.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Maailma elää yllättäen vuotta nolla – tilastot jaetaan jatkossa aikaan ennen ja jälkeen koronan

Maailma elää yl­lät­täen vuotta nolla – ti­las­tot jaetaan jat­kos­sa aikaan ennen ja jälkeen koronan

31.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Kotimaiset hengityssuojaimet riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin – kolme yritystä aloittanut tuotannon

Ko­ti­mai­set hen­gi­tys­suo­jai­met riit­tä­vät so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tar­pei­siin – kolme yri­tys­tä aloit­ta­nut tuo­tan­non

27.05.2020 12:53 0
Slovenia julisti koronaepidemian olevan ohi ensimmäisenä Euroopassa

Slo­ve­nia julisti ko­ro­na­epi­de­mian olevan ohi en­sim­mäi­se­nä Eu­roo­pas­sa

15.05.2020 23:25 0
Pääkirjoitus: Hallitus kallellaan tukahduttamisen suuntaan, rajoitusten purkamisessa tulisi edetä alueittain eritahtisesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus kal­lel­laan tu­kah­dut­ta­mi­sen suun­taan, ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa tulisi edetä alueit­tain eri­tah­ti­ses­ti

15.05.2020 14:56 0
Tilaajille
Tartuntatautiasiantuntija Fauci varoitti senaattia koronatoimenpiteiden purkamisesta – Koronaan kuollut Yhdysvalloissa luultavasti enemmän kuin viralliset tilastot näyttävät

Tar­tun­ta­tau­ti­asian­tun­ti­ja Fauci va­roit­ti se­naat­tia ko­ro­na­toi­men­pi­tei­den pur­ka­mi­ses­ta – Ko­ro­naan kuollut Yh­dys­val­lois­sa luul­ta­vas­ti enemmän kuin vi­ral­li­set ti­las­tot näyt­tä­vät

13.05.2020 15:02 0