Korona-aika
Viimeisin tunti
Korona on ajanut suomalaisen huippu-urheilun talouskriisiin, viekö e-urheilu loputkin rahat? – "e-urheilulla on nyt hyvä mahdollisuus parantaa taloudellista asemaansa"

Korona on ajanut suo­ma­lai­sen huip­pu-ur­hei­lun ta­lousk­rii­siin, viekö e-ur­hei­lu lo­put­kin rahat? – "e-ur­hei­lul­la on nyt hyvä mah­dol­li­suus pa­ran­taa ta­lou­del­lis­ta ase­maan­sa"

18:54 0
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus: Vaalikentillä kannattaa keskittyä siihen, miten kuntatalouden ongelmat ratkaistaan omin voimin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vaa­li­ken­til­lä kan­nat­taa kes­kit­tyä siihen, miten kun­ta­ta­lou­den on­gel­mat rat­kais­taan omin voimin

05:00 1
Viikko
Lukijalta: Onko korona unohdettu rajalla?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko korona unoh­det­tu ra­jal­la?

24.05.2020 16:01 0
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

22.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ihana pe­lot­ta­va paluu arkeen

18.05.2020 21:11 0

Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tuu koronan jäl­kei­seen aikaan

18.05.2020 20:41 0
Kuukausi
Lordin streamkeikkaa Rovaniemeltä on myyty ympäri maailman

Lordin stream­keik­kaa Ro­va­nie­mel­tä on myyty ympäri maail­man

18.05.2020 15:19 0
Päiväkirja: Mistä näitä tunteja tulee?

Päi­vä­kir­ja: Mistä näitä tunteja tulee?

15.05.2020 09:27 0
Viikon vieras: Kesä koittaa vielä – ihan varmasti
Kolumni Solja Upola

Viikon vieras: Kesä koittaa vielä – ihan var­mas­ti

14.05.2020 10:51 0
Pääkirjoitus: Liikkuminen Ruotsiin ja Norjaan kannattaa palauttaa koronaa edeltävään aikaan mahdollisimman nopeasti.

Pää­kir­joi­tus: Liik­ku­mi­nen Ruot­siin ja Norjaan kan­nat­taa pa­laut­taa koronaa edel­tä­vään aikaan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti.

14.05.2020 06:30 2
Terveiset Lainaanrannasta: Paksujalka kuoli, mutta juoru elää ja leviää
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Pak­su­jal­ka kuoli, mutta juoru elää ja leviää

13.05.2020 14:10 0
Kysyimme, mitä maailman korona-arkeen kuuluu: "Pahimmillaan kuulin ambulanssin sireenin kolme kertaa päivässä"

Ky­syim­me, mitä maail­man ko­ro­na-ar­keen kuuluu: "Pa­him­mil­laan kuulin am­bu­lans­sin si­ree­nin kolme kertaa päi­väs­sä"

11.05.2020 08:30 0
Enemmän tiskiä tai enemmän roskaa – Toimittaja testasi, millainen korona-ajan ruokahuolto toimii parhaiten kahden aikuisen taloudessa

Enemmän tiskiä tai enemmän roskaa – Toi­mit­ta­ja tes­ta­si, mil­lai­nen ko­ro­na-ajan ruo­ka­huol­to toimii par­hai­ten kahden ai­kui­sen ta­lou­des­sa

10.05.2020 18:32 1
Tilaajille
Terveiset Lainaanrannasta: Huoleton heinäsirkka pärjää nyt paremmin kuin huolehtiva muurahainen
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Huo­le­ton hei­nä­sirk­ka pärjää nyt pa­rem­min kuin huo­leh­ti­va muu­ra­hai­nen

06.05.2020 10:16 0
Niskasten kuopus syntyi koronakeväänä  – oli kova paikka, kun isän piti lähteä synnytyksen jälkeen kotiin

Nis­kas­ten kuopus syntyi ko­ro­na­ke­vää­nä – oli kova paikka, kun isän piti lähteä syn­ny­tyk­sen jälkeen kotiin

06.05.2020 09:04 0
Hallitukselta odotettiin enemmän höllennyksiä koronarajoituksiin: Eniten kaivataan tavallista arkea, ravintolaelämää, kulttuuria ja läheisiä

Hal­li­tuk­sel­ta odo­tet­tiin enemmän höl­len­nyk­siä ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin: Eniten kai­va­taan ta­val­lis­ta arkea, ra­vin­to­lae­lä­mää, kult­tuu­ria ja lä­hei­siä

05.05.2020 19:08 0
Vanhemmat
Kausikorteille tulee jatkoaikaa – merilappilaisten elokuvateatterien sarjalipuille käyttöä, vaikka määräaika olisi mennyt umpeen

Kau­si­kor­teil­le tulee jat­ko­ai­kaa – me­ri­lap­pi­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rien sar­ja­li­puil­le käyt­töä, vaikka mää­rä­ai­ka olisi mennyt umpeen

22.04.2020 10:28 0
”En osaa istua kädet tyhjinä” - Koronan myötä tullut vapaa-ajan lisääntyminen houkuttelee uusia ihmisiä tarttumaan perinteisiin käsitöihin

”En osaa istua kädet tyh­ji­nä” - Koronan myötä tullut va­paa-ajan li­sään­ty­mi­nen hou­kut­te­lee uusia ihmisiä tart­tu­maan pe­rin­tei­siin kä­si­töi­hin

12.04.2020 08:00 0