Korkein oikeus
Todistaja kertoi oikeudessa Lemmenjoen tapahtumien selvittelystä: "Tämä oli jollain tavalla siirretty Pääesikunnan harkintaan"

To­dis­ta­ja kertoi oi­keu­des­sa Lem­men­joen ta­pah­tu­mien sel­vit­te­lys­tä: "Tämä oli jollain tavalla siir­ret­ty Pää­esi­kun­nan har­kin­taan"

20.12.2019 19:40
Lemmenjoen tapahtumat esillä korkeimmassa oikeudessa – Laillisuusvalvojan mukaan kenraalin kuvailemia käytäväkeskusteluja ei käyty

Lem­men­joen ta­pah­tu­mat esillä kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – Lail­li­suus­val­vo­jan mukaan ken­raa­lin ku­vai­le­mia käy­tä­vä­kes­kus­te­lu­ja ei käyty

19.12.2019 20:26
Hovioikeuden tuomio jäi voimaan Talvivaaran ja Pekka Perän arvopaperirikosasiassa

Ho­vi­oi­keu­den tuomio jäi voimaan Tal­vi­vaa­ran ja Pekka Perän ar­vo­pa­pe­ri­ri­kos­asias­sa

15.10.2019 10:14
Korkein oikeus ottaa kantaa saamelaisten kalastusoikeuteen – saamelaiset tekivät itse rikosilmoituksen, jotta asiasta saadaan oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus ottaa kantaa saa­me­lais­ten ka­las­tus­oi­keu­teen – saa­me­lai­set tekivät itse ri­ko­sil­moi­tuk­sen, jotta asiasta saadaan oi­keu­den rat­kai­su

27.09.2019 10:38
Punaisia päin ajanut kuljettaja hävisi oikeusjuttunsa – Korkein oikeus linjasi: Liikennevaloa pitää kunnioittaa yölläkin, vaikkei tiellä olisi muuta liikennettä

Pu­nai­sia päin ajanut kul­jet­ta­ja hävisi oi­keus­jut­tun­sa – Korkein oikeus lin­ja­si: Lii­ken­ne­va­loa pitää kun­nioit­taa yöl­lä­kin, vaikkei tiellä olisi muuta lii­ken­net­tä

21.09.2019 08:00

Tu­lo­ku­nin­gat­ta­re­na­kin tun­ne­tun lap­pi­lais­yrit­tä­jän ta­lous­ri­kos­tuo­mio jää voi­maan, KKO:sta ei va­li­tus­lu­paa

17.09.2019 10:55