Kolumnit Lounais-Lappi
Kuukausi
Loman voi viettää mökillä Lapissakin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Loman voi viettää mökillä La­pis­sa­kin

20.05.2020 16:27 0
Kolumni: Elämme merkillisiä aikoja - ammattiopistossa mietitään jo tulevaisuutta ja koulujen avaamista
Kolumni Sanna Laihinen

Ko­lum­ni: Elämme mer­kil­li­siä aikoja - am­mat­ti­opis­tos­sa mie­ti­tään jo tu­le­vai­suut­ta ja kou­lu­jen avaa­mis­ta

20.05.2020 16:23 0
Kolumni: Puolesta ja vastaan - tinkaaminen on vähän kuin bingo tai hedelmäpeli, vain voitot muistetaan
Kolumni Taisto Saari

Ko­lum­ni: Puo­les­ta ja vastaan - tin­kaa­mi­nen on vähän kuin bingo tai he­del­mä­pe­li, vain voitot muis­te­taan

13.05.2020 15:07 0
Korona jättää jälkensä käyttäytymiseemme

Korona jättää jäl­ken­sä käyt­täy­ty­mi­seem­me

06.05.2020 15:30 0
Veitsiluodon Kalapaikka vuoden lähikalastuspaikka

Veit­si­luo­don Ka­la­paik­ka vuoden lä­hi­ka­las­tus­paik­ka

06.05.2020 14:57 0
Hapuilevaa koronakriisin hallintaa
Kolumni Maija Eskelinen

Ha­pui­le­vaa ko­ro­na­krii­sin hal­lin­taa

29.04.2020 15:59 0
Tukea menetettyjen mainostulojen mukaan? -toivottavasti suomalainen kaupunkilehtikenttä säilyy mahdollisimman monipuolisena kriisin yli
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Tukea me­ne­tet­ty­jen mai­nos­tu­lo­jen mukaan? -toi­vot­ta­vas­ti suo­ma­lai­nen kau­pun­ki­leh­ti­kent­tä säilyy mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­se­na kriisin yli

29.04.2020 15:42 0
Vanhemmat
Kolumni: Hukkaamis“taidoista” puolet on opittuja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ko­lum­ni: Huk­kaa­mis“­tai­dois­ta” puolet on opit­tu­ja

22.04.2020 11:07 0
Kolumni: Pullantuoksuinen isäpuoli
Kolumni Jari-Pekka "Jiipee" Pulkkinen

Ko­lum­ni: Pul­lan­tuok­sui­nen isä­puo­li

22.04.2020 09:55 0
Viruksen torjuminen koskee meitä jokaista

Vi­ruk­sen tor­ju­mi­nen koskee meitä jo­kais­ta

15.04.2020 12:57 0
Onneksi oli huumoriporukkaa - huumori on ihmisen selviytymiskeino sekä tapa olla yhteisöllinen
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio-Lounais-Lappi

Onneksi oli huu­mo­ri­po­ruk­kaa - huumori on ihmisen sel­viy­ty­mis­kei­no sekä tapa olla yh­tei­söl­li­nen

08.04.2020 11:17 0
Hiljainen viikko - "monet länsimaisen taidemusiikin hienoimmista teoksista liittyvät pääsiäiseen"
Kolumni Tuomas Lampela

Hil­jai­nen viikko - "monet län­si­mai­sen tai­de­mu­sii­kin hie­noim­mis­ta teok­sis­ta liit­ty­vät pää­siäi­seen"

08.04.2020 11:05 0
Lounais-Lapin toimituksesta: Etähommia on syytä tehdä kevennetysti
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Lou­nais-La­pin toi­mi­tuk­ses­ta: Etä­hom­mia on syytä tehdä ke­ven­ne­tys­ti

25.03.2020 15:13 0
Vessapaperi ei lopu tästä maasta kesken
Kolumni Jussi Saarela

Ves­sa­pa­pe­ri ei lopu tästä maasta kesken

21.03.2020 12:00 0
Terveisiä karanteenista  - mahdollisen kotiarestin sattuessa on hyvää aikaa tukea yrittäjiä ja esittäviä taiteita käyttämällä nettikauppoja ja lunastamalla vaikka lahjakortteja tuleviin tapahtumiin
Kolumni Sarianne Paasonen

Ter­vei­siä ka­ran­tee­nis­ta - mah­dol­li­sen ko­ti­ares­tin sat­tues­sa on hyvää aikaa tukea yrit­tä­jiä ja esit­tä­viä tai­tei­ta käyt­tä­mäl­lä net­ti­kaup­po­ja ja lu­nas­ta­mal­la vaikka lah­ja­kort­te­ja tu­le­viin ta­pah­tu­miin

18.03.2020 13:56 0
Koronan lonkerot yltävät pitkälle
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Koronan lon­ke­rot yltävät pit­käl­le

18.03.2020 13:12 0
Ollaan järkeviä, mutta vältetään hysteriaa
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ollaan jär­ke­viä, mutta väl­te­tään hys­te­riaa

13.03.2020 13:17 0
Kunta voi kääntää surkeuden voitokseen
Kolumni Jussi Saarela

Kunta voi kääntää sur­keu­den voi­tok­seen

11.03.2020 15:25 0
Mitään et osaa ja hävetä pitää! - missä ammatissa ei saa haukkuja koskaan?
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Mitään et osaa ja hävetä pitää! - missä am­ma­tis­sa ei saa hauk­ku­ja kos­kaan?

04.03.2020 10:22 0
Onko sisukkuus aina hyvästä? - "Emme helposti tunnusta, ainakaan julkisesti, niitä kipukohtia, joita menestys on vaatinut"
Kolumni Tarja Hooli

Onko si­suk­kuus aina hy­väs­tä? - "Emme hel­pos­ti tun­nus­ta, ai­na­kaan jul­ki­ses­ti, niitä ki­pu­koh­tia, joita me­nes­tys on vaa­ti­nut"

04.03.2020 10:13 0