Kolumnit Lounais-Lappi
Kuukausi
Valmennustavat nousivat esiin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Val­men­nus­ta­vat nou­si­vat esiin

19.02.2020 11:08
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni Taisto Saari

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59
Taikasana ei ole tasapuolinen - kaikki eivät ole niitä ikinuoria, jotka näpyttelevät palvelunsa älypuhelimillaan tai tietokoneillaan
Kolumni Tuulikki Kourilehto/Lounais-Lappi

Tai­ka­sa­na ei ole ta­sa­puo­li­nen - kaikki eivät ole niitä iki­nuo­ria, jotka nä­pyt­te­le­vät pal­ve­lun­sa äly­pu­he­li­mil­laan tai tie­to­ko­neil­laan

12.02.2020 09:45
Kemin Peurasaaren rantatontit ovat varmasti haluttuja
Kolumni Jussi Saarela

Kemin Peu­ra­saa­ren ran­ta­ton­tit ovat var­mas­ti ha­lut­tu­ja

08.02.2020 12:00
Kemiin vihdoin uusi ketjuhotelli?
Kolumni Jussi Saarela

Kemiin vihdoin uusi ket­ju­ho­tel­li?

29.01.2020 11:54
Vanhemmat
Ilmastopannukakku ei oikein maistu - jälleen kerran vaikutuksista kärsitään eniten siellä, missä ihmiset ovat muutenkin kaikkein heikko-osaisimpia
Kolumni Suvi Pirinen

Il­mas­to­pan­nu­kak­ku ei oikein maistu - jälleen kerran vai­ku­tuk­sis­ta kär­si­tään eniten siellä, missä ihmiset ovat muu­ten­kin kaik­kein heik­ko-osai­sim­pia

22.01.2020 10:29
Urheilijavalinnat tehty - spekulointia riittää
Kolumni Jouni Valikainen / Lounais-Lappi

Ur­hei­li­ja­va­lin­nat tehty - spe­ku­loin­tia riittää

22.01.2020 09:36
Kemissä voi nakata kenkälusikan nurkkaan
Kolumni Jussi Saarela

Kemissä voi nakata ken­kä­lu­si­kan nurk­kaan

18.01.2020 10:25
Lauantaivieraana; Tukea yhden vanhemman perheille
Kolumni Markku Iso-Heiko / Lounais-Lappi

Lauan­tai­vie­raa­na; Tukea yhden van­hem­man per­heil­le

18.01.2020 07:44
Orkesterille pitäisi löytää laajempi omistuspohja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Or­kes­te­ril­le pitäisi löytää laa­jem­pi omis­tus­poh­ja

17.01.2020 11:18
Kaipuuta yhteisöllisyyteen: "Aikuiset pitivät huolta muistakin kuin omista lapsistaan"
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Kai­puu­ta yh­tei­söl­li­syy­teen: "Ai­kui­set pitivät huolta muis­ta­kin kuin omista lap­sis­taan"

15.01.2020 16:40
Ylistä teosta, älä tekijää – miten nauttia taiteesta, jos tekijä paljastuu mätämunaksi?
Kolumni Virpi Kanniainen

Ylistä teosta, älä tekijää – miten nauttia tai­tees­ta, jos tekijä pal­jas­tuu mä­tä­mu­nak­si?

15.01.2020 10:50
Näkkäridieetille löytyy hyviä vaihtoehtoja
Kolumni Jussi Saarela

Näk­kä­ri­diee­til­le löytyy hyviä vaih­to­eh­to­ja

08.01.2020 08:40
Älkää pöläkkö! Mie ilmotan teile suuren uutisen!
Kolumni Jukka Keskitalo / Lounais-Lappi

Älkää pö­läk­kö! Mie ilmotan teile suuren uu­ti­sen!

23.12.2019 17:35
Joulussa on erityinen merkitys: ihmisten kohtaaminen

Jou­lus­sa on eri­tyi­nen mer­ki­tys: ih­mis­ten koh­taa­mi­nen

20.12.2019 11:24
Kari-Market muuttuu terveyskeskukseksi
Kolumni Jussi Saarela

Ka­ri-Mar­ket muuttuu ter­veys­kes­kuk­sek­si

19.12.2019 16:41
Rynnin kauppaan ja ostin, kun halvalla sain
Kolumni Jussi Saarela

Rynnin kaup­paan ja ostin, kun hal­val­la sain

07.12.2019 10:00
Postilaatikkoni jäätyi, kun postilakko loppui
Kolumni Jussi Saarela/Lounais-Lappi

Pos­ti­laa­tik­ko­ni jäätyi, kun pos­ti­lak­ko loppui

30.11.2019 10:30
Tulihan se arvokisapaikka
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Tulihan se ar­vo­ki­sa­paik­ka

23.11.2019 06:07
Ovet auvi lapsille! - lapsilla on oikeus ystäviin ja omiin vieraisiin
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Ovet auvi lap­sil­le! - lap­sil­la on oikeus ys­tä­viin ja omiin vie­rai­siin

21.11.2019 09:56