Kolumnit Lounais-Lappi
Kuukausi
Lounais-Lapin toimituksesta: Etähommia on syytä tehdä kevennetysti
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Lou­nais-La­pin toi­mi­tuk­ses­ta: Etä­hom­mia on syytä tehdä ke­ven­ne­tys­ti

25.03.2020 15:13
Vessapaperi ei lopu tästä maasta kesken
Kolumni Jussi Saarela

Ves­sa­pa­pe­ri ei lopu tästä maasta kesken

21.03.2020 12:00
Terveisiä karanteenista  - mahdollisen kotiarestin sattuessa on hyvää aikaa tukea yrittäjiä ja esittäviä taiteita käyttämällä nettikauppoja ja lunastamalla vaikka lahjakortteja tuleviin tapahtumiin
Kolumni Sarianne Paasonen

Ter­vei­siä ka­ran­tee­nis­ta - mah­dol­li­sen ko­ti­ares­tin sat­tues­sa on hyvää aikaa tukea yrit­tä­jiä ja esit­tä­viä tai­tei­ta käyt­tä­mäl­lä net­ti­kaup­po­ja ja lu­nas­ta­mal­la vaikka lah­ja­kort­te­ja tu­le­viin ta­pah­tu­miin

18.03.2020 13:56
Koronan lonkerot yltävät pitkälle
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Koronan lon­ke­rot yltävät pit­käl­le

18.03.2020 13:12
Ollaan järkeviä, mutta vältetään hysteriaa
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ollaan jär­ke­viä, mutta väl­te­tään hys­te­riaa

13.03.2020 13:17
Kunta voi kääntää surkeuden voitokseen
Kolumni Jussi Saarela

Kunta voi kääntää sur­keu­den voi­tok­seen

11.03.2020 15:25
Mitään et osaa ja hävetä pitää! - missä ammatissa ei saa haukkuja koskaan?
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Mitään et osaa ja hävetä pitää! - missä am­ma­tis­sa ei saa hauk­ku­ja kos­kaan?

04.03.2020 10:22
Onko sisukkuus aina hyvästä? - "Emme helposti tunnusta, ainakaan julkisesti, niitä kipukohtia, joita menestys on vaatinut"
Kolumni Tarja Hooli

Onko si­suk­kuus aina hy­väs­tä? - "Emme hel­pos­ti tun­nus­ta, ai­na­kaan jul­ki­ses­ti, niitä ki­pu­koh­tia, joita me­nes­tys on vaa­ti­nut"

04.03.2020 10:13
Vanhemmat
Läheltä voit löytää paljon hienoja paikkoja
Kolumni Jussi Saarela

Läheltä voit löytää paljon hienoja paik­ko­ja

29.02.2020 12:05
Kemillä, Kokkolalla ja Kotkalla on paljon yhteistä

Ke­mil­lä, Kok­ko­lal­la ja Kot­kal­la on paljon yh­teis­tä

26.02.2020 17:56
Valmennustavat nousivat esiin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Val­men­nus­ta­vat nou­si­vat esiin

19.02.2020 11:08
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni Taisto Saari

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59
Taikasana ei ole tasapuolinen - kaikki eivät ole niitä ikinuoria, jotka näpyttelevät palvelunsa älypuhelimillaan tai tietokoneillaan
Kolumni Tuulikki Kourilehto/Lounais-Lappi

Tai­ka­sa­na ei ole ta­sa­puo­li­nen - kaikki eivät ole niitä iki­nuo­ria, jotka nä­pyt­te­le­vät pal­ve­lun­sa äly­pu­he­li­mil­laan tai tie­to­ko­neil­laan

12.02.2020 09:45
Kemin Peurasaaren rantatontit ovat varmasti haluttuja
Kolumni Jussi Saarela

Kemin Peu­ra­saa­ren ran­ta­ton­tit ovat var­mas­ti ha­lut­tu­ja

08.02.2020 12:00
Kemiin vihdoin uusi ketjuhotelli?
Kolumni Jussi Saarela

Kemiin vihdoin uusi ket­ju­ho­tel­li?

29.01.2020 11:54
Ilmastopannukakku ei oikein maistu - jälleen kerran vaikutuksista kärsitään eniten siellä, missä ihmiset ovat muutenkin kaikkein heikko-osaisimpia
Kolumni Suvi Pirinen

Il­mas­to­pan­nu­kak­ku ei oikein maistu - jälleen kerran vai­ku­tuk­sis­ta kär­si­tään eniten siellä, missä ihmiset ovat muu­ten­kin kaik­kein heik­ko-osai­sim­pia

22.01.2020 10:29
Urheilijavalinnat tehty - spekulointia riittää
Kolumni Jouni Valikainen / Lounais-Lappi

Ur­hei­li­ja­va­lin­nat tehty - spe­ku­loin­tia riittää

22.01.2020 09:36
Kemissä voi nakata kenkälusikan nurkkaan
Kolumni Jussi Saarela

Kemissä voi nakata ken­kä­lu­si­kan nurk­kaan

18.01.2020 10:25
Lauantaivieraana; Tukea yhden vanhemman perheille
Kolumni Markku Iso-Heiko / Lounais-Lappi

Lauan­tai­vie­raa­na; Tukea yhden van­hem­man per­heil­le

18.01.2020 07:44
Orkesterille pitäisi löytää laajempi omistuspohja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Or­kes­te­ril­le pitäisi löytää laa­jem­pi omis­tus­poh­ja

17.01.2020 11:18