Kolumnit Lounais-Lappi
Viimeisin 12 tuntia
Orkesterille pitäisi löytää laajempi omistuspohja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Or­kes­te­ril­le pitäisi löytää laa­jem­pi omis­tus­poh­ja

11:18
Kuukausi
Kaipuuta yhteisöllisyyteen: "Aikuiset pitivät huolta muistakin kuin omista lapsistaan"
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Kai­puu­ta yh­tei­söl­li­syy­teen: "Ai­kui­set pitivät huolta muis­ta­kin kuin omista lap­sis­taan"

15.01.2020 16:40
Ylistä teosta, älä tekijää – miten nauttia taiteesta, jos tekijä paljastuu mätämunaksi?
Kolumni Virpi Kanniainen

Ylistä teosta, älä tekijää – miten nauttia tai­tees­ta, jos tekijä pal­jas­tuu mä­tä­mu­nak­si?

15.01.2020 10:50
Näkkäridieetille löytyy hyviä vaihtoehtoja
Kolumni Jussi Saarela

Näk­kä­ri­diee­til­le löytyy hyviä vaih­to­eh­to­ja

08.01.2020 08:40
Älkää pöläkkö! Mie ilmotan teile suuren uutisen!
Kolumni Jukka Keskitalo / Lounais-Lappi

Älkää pö­läk­kö! Mie ilmotan teile suuren uu­ti­sen!

23.12.2019 17:35
Joulussa on erityinen merkitys: ihmisten kohtaaminen

Jou­lus­sa on eri­tyi­nen mer­ki­tys: ih­mis­ten koh­taa­mi­nen

20.12.2019 11:24
Kari-Market muuttuu terveyskeskukseksi
Kolumni Jussi Saarela

Ka­ri-Mar­ket muuttuu ter­veys­kes­kuk­sek­si

19.12.2019 16:41
Vanhemmat
Rynnin kauppaan ja ostin, kun halvalla sain
Kolumni Jussi Saarela

Rynnin kaup­paan ja ostin, kun hal­val­la sain

07.12.2019 10:00
Postilaatikkoni jäätyi, kun postilakko loppui
Kolumni Jussi Saarela/Lounais-Lappi

Pos­ti­laa­tik­ko­ni jäätyi, kun pos­ti­lak­ko loppui

30.11.2019 10:30
Tulihan se arvokisapaikka
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Tulihan se ar­vo­ki­sa­paik­ka

23.11.2019 06:07
Ovet auvi lapsille! - lapsilla on oikeus ystäviin ja omiin vieraisiin
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Ovet auvi lap­sil­le! - lap­sil­la on oikeus ys­tä­viin ja omiin vie­rai­siin

21.11.2019 09:56
Yksityinen päiväkoti olisi ehkä jo pystyssä
Kolumni Jussi Saarela

Yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti olisi ehkä jo pys­tys­sä

16.11.2019 12:00
Tupakointi on hölmöä ja turhaa touhua
Kolumni Jussi Saarela

Tu­pa­koin­ti on hölmöä ja turhaa touhua

06.11.2019 13:03
Kateus vie kalatkin vai voisiko se olla voimatunne?
Kolumni Heli Luokkala-Nevalainen/Lounais-Lappi

Kateus vie ka­lat­kin vai voisiko se olla voi­ma­tun­ne?

30.10.2019 15:57
Toivottovasti Boris saa tukkansa kuntoon
Kolumni Jussi Saarela

Toi­vot­to­vas­ti Boris saa tuk­kan­sa kuntoon

26.10.2019 12:00
Kartonki onneksi korvaa muovia
Kolumni

Kar­ton­ki onneksi korvaa muovia

10.10.2019 11:32
Miksi nuorilla on ulkonäköpaineita? - "Paras keino saada ulkonäköpaineet pois ajatuksista on joku kiva harrastus"
Kolumni Ella Alalääkkölä

Miksi nuo­ril­la on ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta? - "Paras keino saada ul­ko­nä­kö­pai­neet pois aja­tuk­sis­ta on joku kiva har­ras­tus"

27.09.2019 13:18
Lounais-Lapin tet-harjoittelija: "Onko tet-paikan hankkiminen oikeasti vaikeaa? "
Kolumni Aada Alapuranen

Lou­nais-La­pin tet-har­joit­te­li­ja: "Onko tet-pai­kan hank­ki­mi­nen oi­keas­ti vai­keaa? "

23.09.2019 12:49
Viidellätoista satasella asunnon omistajaksi
Kolumni Jussi Saarela

Vii­del­lä­tois­ta sa­ta­sel­la asunnon omis­ta­jak­si

21.09.2019 08:02
Kolumni: Kemingradista Kouvostoliittoon
Kolumni Kati Klaavuniemi

Ko­lum­ni: Ke­ming­ra­dis­ta Kou­vos­to­liit­toon

18.09.2019 14:25