Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni
Viimeisin 24 tuntia
Päiväkirja: Vanhemmat, älkää antako surusilmien hämätä – myönnän vääntäneeni tekoitkua ruokapöydässä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Van­hem­mat, älkää antako su­ru­sil­mien hämätä – myönnän vään­tä­nee­ni te­ko­it­kua ruo­ka­pöy­däs­sä

18.10.2021 06:30
Tilaajille
Kuukausi
Ihmisen perustarpeet  eivät häviä iän myötä
Kolumni

Ihmisen pe­rus­tar­peet eivät häviä iän myötä

13.10.2021 11:46
Teemme töitä vain rahasta – jos ilman pätäkkää pärjäisi, neljä viidestä jäisi kotiin
Kolumni

Teemme töitä vain rahasta – jos ilman pä­täk­kää pär­jäi­si, neljä vii­des­tä jäisi kotiin

29.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Erämaassa käytännöllisyys voittaa romantiikan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Erä­maas­sa käy­tän­nöl­li­syys voittaa ro­man­tii­kan

28.09.2021 08:00
Tilaajille
Kuka uskaltaa varata matkan ajoissa
Kolumni

Kuka us­kal­taa varata matkan ajoissa

19.09.2021 17:28 3
Tilaajille
Vanhemmat
Aamuherätyksistä valittavat eivät näe pullamössölautasiaan pidemmälle
Kolumni

Aa­mu­he­rä­tyk­sis­tä va­lit­ta­vat eivät näe pul­la­mös­sö­lau­ta­siaan pi­dem­mäl­le

18.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Sohvallekin voi kuolla - sydänkohtaus iski yllättäen, mutta hyvä fyysinen kunto pelasti kuolemalta
Kolumni

Soh­val­le­kin voi kuolla - sy­dän­koh­taus iski yl­lät­täen, mutta hyvä fyy­si­nen kunto pelasti kuo­le­mal­ta

15.09.2021 15:38 1
Koronajonot naapurirajoilla
Kolumni

Ko­ro­na­jo­not naa­pu­ri­ra­joil­la

15.09.2021 10:26
Päiväkirja: Voi tätä autoilijan iloa ja onnea
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Voi tätä au­toi­li­jan iloa ja onnea

13.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Vieras ja vääränvärinen
Kolumni

Vieras ja vää­rän­vä­ri­nen

01.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Elokuisessa Jukolan viestissä oli rutkasti hyvää – järjestäjät ja lappilainen talkooväki voittivat jälleen uhkakuvat
Kolumni

Elo­kui­ses­sa Jukolan vies­tis­sä oli rut­kas­ti hyvää – jär­jes­tä­jät ja lap­pi­lai­nen tal­koo­vä­ki voit­ti­vat jälleen uh­ka­ku­vat

25.08.2021 13:06 2
Tilaajille
Raskaimman äärellä voimme katsoa toisiimme ja pyrkiä parempaan
Kolumni

Ras­kaim­man äärellä voimme katsoa toi­siim­me ja pyrkiä pa­rem­paan

25.08.2021 12:30
Eduskunnasta: Suomi sodassa – Mitä nopeampi lähtö, sitä hitaampi on paluu
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomi sodassa – Mitä no­peam­pi lähtö, sitä hi­taam­pi on paluu

25.08.2021 09:45 2
Toimittajalta: Superviikonloppu meni, mitä tapahtuu sen jälkeen?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Su­per­vii­kon­lop­pu meni, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen?

25.08.2021 15:21 2
Rovaniemen ja Luulajan vahvempi verkostoituminen hyödyttäisi molempia – myös etelästä muuttajille avautuisivat pohjoisessa kahden maan mahdollisuudet
Kolumni

Ro­va­nie­men ja Luu­la­jan vah­vem­pi ver­kos­toi­tu­mi­nen hyö­dyt­täi­si mo­lem­pia – myös ete­läs­tä muut­ta­jil­le avau­tui­si­vat poh­joi­ses­sa kahden maan mah­dol­li­suu­det

19.08.2021 09:18
Ketään ei jätetä yksin - vieraanvaraisuus kutsuu sivuun tai syrjään jäävää ja ottaa mukaan toimintaan
Kolumni

Ketään ei jätetä yksin - vie­raan­va­rai­suus kutsuu sivuun tai syrjään jäävää ja ottaa mukaan toi­min­taan

18.08.2021 09:56
Eduskunnasta: Soten onnistuminen ratkaistaan maakunnissa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Soten on­nis­tu­mi­nen rat­kais­taan maa­kun­nis­sa

18.08.2021 08:42
Päiväkirja: Kansallislajin parissa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kan­sal­lis­la­jin parissa

12.08.2021 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Toisen koulupäivän odotus
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Toisen kou­lu­päi­vän odotus

11.08.2021 07:00
Tilaajille
Miksi nuoret eivät puhu murretta?
Kolumni

Miksi nuoret eivät puhu mur­ret­ta?

09.08.2021 06:00 7
Tilaajille