Kolari
Kuukausi
Kolarissa kaatui opiskelijoita kuljettanut linja-auto, mutta se ei matkustajien menoa hiljentänyt

Ko­la­ris­sa kaatui opis­ke­li­joi­ta kul­jet­ta­nut lin­ja-au­to, mutta se ei mat­kus­ta­jien menoa hil­jen­tä­nyt

29.11.2019 16:27
Leville menossa ollut linja-auto suistui tieltä Kolarissa, matkustajana olleet 50 opiskelijaa selvisivät säikähdyksellä ja jatkoivat juhlia jo onnettomuuspaikalla

Leville menossa ollut lin­ja-au­to suistui tieltä Ko­la­ris­sa, mat­kus­ta­ja­na olleet 50 opis­ke­li­jaa sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä ja jat­koi­vat juhlia jo on­net­to­muus­pai­kal­la

29.11.2019 14:34
Enontekiö, Kolari ja Rovaniemi palkittiin innostavista teoistaan Kunteko-gaalassa

Enon­te­kiö, Kolari ja Ro­va­nie­mi pal­kit­tiin in­nos­ta­vis­ta teois­taan Kun­te­ko-gaa­las­sa

22.11.2019 22:06

Ko­la­ris­sa am­mut­tiin laukaus – epäilty ampuja ja ase ovat po­lii­sin hal­lus­sa

17.11.2019 11:43
Vanhemmat
Tapojärven matka on vienyt Muonion koulukyydeistä kaivosten ja teollisuuden luottopelaajaksi

Ta­po­jär­ven matka on vienyt Muonion kou­lu­kyy­deis­tä kai­vos­ten ja teol­li­suu­den luot­to­pe­laa­jak­si

20.10.2019 09:00
Tilaajille
Tapojärvi Oy sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon

Ta­po­jär­vi Oy sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non

19.10.2019 22:15
Iäkästä miestä etsittiin Kolarin Venejoella  – löytyi metsästä vuorokauden jälkeen

Iäkästä miestä et­sit­tiin Kolarin Ve­ne­joel­la – löytyi met­säs­tä vuo­ro­kau­den jälkeen

19.09.2019 14:17
Kolarin kunnanvaltuusto vastaanotti kaivoshanketta vastustavan adressin –  hankkeen kaavoituksesta päätetään myöhemmin

Kolarin kun­nan­val­tuus­to vas­taan­ot­ti kai­vos­han­ket­ta vas­tus­ta­van ad­res­sin –  hank­keen kaa­voi­tuk­ses­ta pää­te­tään myö­hem­min

17.09.2019 19:24
Hannukaisen kaivoshanketta vastustetaan Etelä-Suomea myöten – "Avolouhos ei yksinkertaisesti sovi luontomatkailukeskuksen läheisyyteen"

Han­nu­kai­sen kai­vos­han­ket­ta vas­tus­te­taan Ete­lä-Suo­mea myöten – "A­vo­lou­hos ei yk­sin­ker­tai­ses­ti sovi luon­to­mat­kai­lu­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen"

16.09.2019 18:47
Kolarissa väännetään palokunnasta

Ko­la­ris­sa vään­ne­tään pa­lo­kun­nas­ta

16.09.2019 14:03