Kolari
Kolarin yöjuna jää tauolle – koronavirustilanteen vuoksi Lapin matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi

Kolarin yöjuna jää tauolle – ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi Lapin mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet mer­kit­tä­väs­ti

27.03.2020 14:35

Kolari oh­jeis­taa kun­ta­lai­sia: Jos kärsit hen­gi­tys­tie­in­fek­tion oi­reis­ta, peruuta kii­ree­tön aikasi ter­veys­kes­kuk­ses­sa

16.03.2020 14:31
Ulkomaalainen turisti eksyi autolla hiihtoladulle Äkäslompolossa – Auto nostettiin miesvoimin takaisin tielle

Ul­ko­maa­lai­nen turisti eksyi autolla hiih­to­la­dul­le Äkäs­lom­po­los­sa – Auto nos­tet­tiin mies­voi­min ta­kai­sin tielle

04.03.2020 21:48
Kaivoksen kannattajat kokoavat joukkoja – Kolarissa kerätään nimiä Hannukaisen kaivoksen puolesta adressiin

Kai­vok­sen kan­nat­ta­jat ko­koa­vat jouk­ko­ja – Ko­la­ris­sa ke­rä­tään nimiä Han­nu­kai­sen kai­vok­sen puo­les­ta ad­res­siin

19.02.2020 19:30
Kolarissa puukotuksen uhriksi joutunut Sali: "Olen surullinen, ettei yhteisömme pystynyt auttamaan"

Ko­la­ris­sa puu­ko­tuk­sen uhriksi jou­tu­nut Sali: "Olen su­rul­li­nen, ettei yh­tei­söm­me pys­ty­nyt aut­ta­maan"

09.02.2020 14:10
Kolarissa puukotettu Kaisa Sali pääsi pois sairaalasta, epäilty vangittiin – Poliisi selvittää motiivia: "Jotain sananvaihtoa oli ollut, mutta ei missään tapauksessa riitaa"

Ko­la­ris­sa puu­ko­tet­tu Kaisa Sali pääsi pois sai­raa­las­ta, epäilty van­git­tiin – Poliisi sel­vit­tää mo­tii­via: "Jotain sa­nan­vaih­toa oli ollut, mutta ei missään ta­pauk­ses­sa riitaa"

04.02.2020 15:06
Mies puukotti nuorta naista Kolarissa, puukottaja otettu kiinni

Mies puu­kot­ti nuorta naista Ko­la­ris­sa, puu­kot­ta­ja otettu kiinni

02.02.2020 16:12

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mään Kolarin Siep­pi­jär­vel­lä – Myös Kit­ti­läs­sä pe­rään­ajo­ja ja Enon­te­kiöl­lä kaksi autoa suistui pe­räk­käin lu­mi­penk­kaan

31.01.2020 19:48
Kolarilaisen hotellin pesulan WC-tiloissa palonalku

Ko­la­ri­lai­sen ho­tel­lin pesulan WC-ti­lois­sa pa­lon­al­ku

14.01.2020 07:54
Veturista vuoti öljyä Kolari-Aavasaksa -välille

Ve­tu­ris­ta vuoti öljyä Ko­la­ri-Aa­va­sak­sa -vä­lil­le

14.01.2020 07:14
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30
Tilaajille

Ke­min­maas­ta Ko­la­riin kul­ke­vas­ta säh­kö­joh­to "kävi kyl­mä­nä" – Län­si­ra­jal­la säh­kö­häi­riöi­tä

26.12.2019 14:41
Kuusi ihmistä loukkaantui henkilöauton ja pakettiauton nokkakolarissa Kolarissa

Kuusi ihmistä louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton ja pa­ket­ti­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Ko­la­ris­sa

16.12.2019 21:26
Kolarissa kaatui opiskelijoita kuljettanut linja-auto, mutta se ei matkustajien menoa hiljentänyt

Ko­la­ris­sa kaatui opis­ke­li­joi­ta kul­jet­ta­nut lin­ja-au­to, mutta se ei mat­kus­ta­jien menoa hil­jen­tä­nyt

29.11.2019 16:27
Leville menossa ollut linja-auto suistui tieltä Kolarissa, matkustajana olleet 50 opiskelijaa selvisivät säikähdyksellä ja jatkoivat juhlia jo onnettomuuspaikalla

Leville menossa ollut lin­ja-au­to suistui tieltä Ko­la­ris­sa, mat­kus­ta­ja­na olleet 50 opis­ke­li­jaa sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä ja jat­koi­vat juhlia jo on­net­to­muus­pai­kal­la

29.11.2019 14:34
Enontekiö, Kolari ja Rovaniemi palkittiin innostavista teoistaan Kunteko-gaalassa

Enon­te­kiö, Kolari ja Ro­va­nie­mi pal­kit­tiin in­nos­ta­vis­ta teois­taan Kun­te­ko-gaa­las­sa

22.11.2019 22:06

Ko­la­ris­sa am­mut­tiin laukaus – epäilty ampuja ja ase ovat po­lii­sin hal­lus­sa

17.11.2019 11:43
Tapojärven matka on vienyt Muonion koulukyydeistä kaivosten ja teollisuuden luottopelaajaksi

Ta­po­jär­ven matka on vienyt Muonion kou­lu­kyy­deis­tä kai­vos­ten ja teol­li­suu­den luot­to­pe­laa­jak­si

20.10.2019 09:00
Tilaajille
Tapojärvi Oy sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon

Ta­po­jär­vi Oy sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non

19.10.2019 22:15
Iäkästä miestä etsittiin Kolarin Venejoella  – löytyi metsästä vuorokauden jälkeen

Iäkästä miestä et­sit­tiin Kolarin Ve­ne­joel­la – löytyi met­säs­tä vuo­ro­kau­den jälkeen

19.09.2019 14:17