Kittilän kuntapäättäjät
Kuukausi
Lukijalta: Miten elämä jatkuu "pahisten" johtamassa Kittilän kunnassa?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miten elämä jatkuu "pa­his­ten" joh­ta­mas­sa Kit­ti­län kun­nas­sa?

16.05.2020 18:35 0
Kittilän kunnanhallituksen erottaminen siirtyy valtuuston käsittelyyn

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­nen siirtyy val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

05.05.2020 20:54 0
Mielipide Juhani Nummela

Reu­na­mer­kin­tö­jä Kit­ti­län la­ki-kir­jan ar­vioin­tiin

05.05.2020 08:21 0
Kittilän kunnanhallitus ja lautakuntien jäsenet halutaan erottaa

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus ja lau­ta­kun­tien jäsenet ha­lu­taan erottaa

04.05.2020 16:23 0
Kittilän kuntapäättäjillä on jälleen edessään pitkä oikeudenkäynti – virkarikossyytteitä koskevan hovioikeuskäsittelyn valmisteluun osallistuu vain kaksi osallista

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä on jälleen edes­sään pitkä oi­keu­den­käyn­ti – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä kos­ke­van ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn val­mis­te­luun osal­lis­tuu vain kaksi osal­lis­ta

28.04.2020 09:15 0
Vanhemmat
Kittilä-käräjät jatkuvat koronasta huolimatta – hovioikeuden valmisteluistunto järjestetään osittain etänä

Kit­ti­lä-kä­rä­jät jat­ku­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ho­vi­oi­keu­den val­mis­te­luis­tun­to jär­jes­te­tään osit­tain etänä

14.04.2020 13:25 0
Lukijalta: Ajavatko jotkut tahot Kittilän kunnan hallinnon tahallaan sekasortoon?
Mielipide Raija Palosaari

Lu­ki­jal­ta: Aja­vat­ko jotkut tahot Kit­ti­län kunnan hal­lin­non ta­hal­laan se­ka­sor­toon?

05.03.2020 08:25 0
Kittilässä on tehty valtuustoaloite, joka vaatii virkarikoksista syytettyjä pidättäytymään luottamustehtävistään

Kit­ti­läs­sä on tehty val­tuus­toa­loi­te, joka vaatii vir­ka­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty­jä pi­dät­täy­ty­mään luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

04.03.2020 15:19 0
Lukijalta: Kittilän jälkeen syyniin Meri-Lappi
Mielipide Aimo Tervahauta

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­län jälkeen syyniin Me­ri-Lap­pi

12.11.2019 05:14 0