Kittilä
Kuukausi
Taksi Helsinki alkaa välittää takseja Kittilässä ja Levillä

Taksi Hel­sin­ki alkaa vä­lit­tää takseja Kit­ti­läs­sä ja Levillä

03.12.2019 11:27
Kymmenen miljoonan euron hotellilla ei ole pulaa työvoimasta eikä asiakkaista – Lauantaina avattavan Design Hotel Levin toimitusjohtaja odottaa hikistä talvisesonkia

Kym­me­nen mil­joo­nan euron ho­tel­lil­la ei ole pulaa työ­voi­mas­ta eikä asiak­kais­ta – Lauan­tai­na avat­ta­van Design Hotel Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja odottaa hikistä tal­vi­se­son­kia

29.11.2019 18:30
Tilaajille
Rakennuslehti: Levin kolme henkeä vaatineen mökkipalon taustalla voi olla petos – sähköt saattoi asentaa henkilö, jolla ei sähköurakointioikeutta

Ra­ken­nus­leh­ti: Levin kolme henkeä vaa­ti­neen mök­ki­pa­lon taus­tal­la voi olla petos – sähköt saattoi asentaa hen­ki­lö, jolla ei säh­kö­ura­koin­ti­oi­keut­ta

27.11.2019 16:17
Ministeriö vahvistaa: Koira- ja porovaljakot saavat jatkossa kulkea moottorikelkkareiteillä – voi estää erillisellä lisäkilvellä, Kittilässä alkamassa suuri kylttirumba

Mi­nis­te­riö vah­vis­taa: Koira- ja po­ro­val­ja­kot saavat jat­kos­sa kulkea moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä – voi estää eril­li­sel­lä li­sä­kil­vel­lä, Kit­ti­läs­sä al­ka­mas­sa suuri kylt­ti­rum­ba

22.11.2019 17:41
Mies puukotti nukkuvan vaimonsa Kittilässä, oikeus tuomitsi 11 vuodeksi vankeuteen – murhasyyte vaihtui tuomioon taposta

Mies puu­kot­ti nuk­ku­van vai­mon­sa Kit­ti­läs­sä, oikeus tuo­mit­si 11 vuo­dek­si van­keu­teen – mur­ha­syy­te vaihtui tuo­mioon taposta

20.11.2019 11:53

Kittilä pitää ve­ro­pro­sen­tit en­nal­laan

12.11.2019 16:04
Maailmanmatkaaja Milla Magia on tehnyt elämässään suurin piirtein kaiken mitä on saanut päähänsä

Maail­man­mat­kaa­ja Milla Magia on tehnyt elä­mäs­sään suurin piir­tein kaiken mitä on saanut pää­hän­sä

12.11.2019 07:30
Vanhemmat
Mies puukotti nukkuvan vaimonsa Kittilässä, pariskunnan lapsi nukkui samassa sängyssä – syyttäjä vaatii elinkautista murhasta

Mies puu­kot­ti nuk­ku­van vai­mon­sa Kit­ti­läs­sä, pa­ris­kun­nan lapsi nukkui samassa sän­gys­sä – syyt­tä­jä vaatii elin­kau­tis­ta mur­has­ta

07.11.2019 10:20
Onko tässä yksi Lapin korkeimmista rakennuksista? Kittilän kaivostorni nousemassa lähes  sadan metrin korkeuteen

Onko tässä yksi Lapin kor­keim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta? Kit­ti­län kai­vos­tor­ni nou­se­mas­sa lähes sadan metrin kor­keu­teen

30.10.2019 19:36

Ha­ke­rek­ka väisti vas­taan­tu­le­vaa lii­ken­net­tä - pe­rä­vau­nu ojaan Kit­ti­län Rau­dus­ky­läs­sä

30.10.2019 18:10
Kari Tohmo on kuollut

Kari Tohmo on kuollut

27.10.2019 16:48
Kittilän vuoden yrittäjä Matti Leppänen: "Yrittäjän täytyy ymmärtää, että vuodet eivät ole samanlaisia"

Kit­ti­län vuoden yrit­tä­jä Matti Lep­pä­nen: "Y­rit­tä­jän täytyy ym­mär­tää, että vuodet eivät ole sa­man­lai­sia"

27.10.2019 10:53
Kittiläläiset pistivät karvalakin päähän ja  lähtivät ministerin puheille Helsinkiin – Teiden kehno kunto jarruttaa matkailua ja uhkaa autioittaa kylät

Kit­ti­lä­läi­set pis­ti­vät kar­va­la­kin päähän ja läh­ti­vät mi­nis­te­rin pu­heil­le Hel­sin­kiin – Teiden kehno kunto jar­rut­taa mat­kai­lua ja uhkaa au­tioit­taa kylät

22.10.2019 12:49
Jättiläisen tarina - Miten pussihousuiset laskijat aloittivat Levin menestystarinan, ja missä olikaan Nikan kalju?

Jät­ti­läi­sen tarina - Miten pus­si­hou­sui­set las­ki­jat aloit­ti­vat Levin me­nes­tys­ta­ri­nan, ja missä olikaan Nikan kalju?

12.10.2019 07:30
Tilaajille
Kittilä lykkää kunnanjohtajan valintaa – päätös syntyi äänin 18–8

Kittilä lykkää kun­nan­joh­ta­jan va­lin­taa – päätös syntyi äänin 18–8

07.10.2019 20:25
Vaarallisten jätteiden käsittely halutaan tehokkaampaan valvontaan Kittilässä – kunta kartoittaa yritysten toimintaa kyselylomakkeella

Vaa­ral­lis­ten jät­tei­den kä­sit­te­ly ha­lu­taan te­hok­kaam­paan val­von­taan Kit­ti­läs­sä – kunta kar­toit­taa yri­tys­ten toi­min­taa ky­se­ly­lo­mak­keel­la

04.10.2019 21:33
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kittilässä

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Kit­ti­läs­sä

26.09.2019 15:38
Tonttulan elämyskylä Levillä laajenee maahiskylällä ja lasi-iglupyramideilla

Tont­tu­lan elä­mys­ky­lä Levillä laa­je­nee maa­his­ky­läl­lä ja la­si-ig­lu­py­ra­mi­deil­la

21.09.2019 18:54
Hirsinen paritalo tuhoutui palossa Levillä, mökki ja sauna paloivat Enontekiön Peltovuomassa – kummassakin palossa vältyttiin henkilövahingoilta

Hir­si­nen pa­ri­ta­lo tu­hou­tui palossa Le­vil­lä, mökki ja sauna pa­loi­vat Enon­te­kiön Pel­to­vuo­mas­sa – kum­mas­sa­kin palossa väl­tyt­tiin hen­ki­lö­va­hin­goil­ta

20.09.2019 21:01
Lappiin saapuu kymmeniä filippiiniläiskokkeja ruokkimaan talvituristeja – matkailuala on saanut työvoimaa paremmin kuin viime vuonna

Lappiin saapuu kym­me­niä fi­lip­pii­ni­läis­kok­ke­ja ruok­ki­maan tal­vi­tu­ris­te­ja – mat­kai­lu­ala on saanut työ­voi­maa pa­rem­min kuin viime vuonna

18.09.2019 18:30
Tilaajille