Kittilä
Kuukausi
Pelastuslaitos hälytettiin Kittilän lentoasemalle – syynä lentokoneen mahdollinen laippavika

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Kit­ti­län len­to­ase­mal­le – syynä len­to­ko­neen mah­dol­li­nen laip­pa­vi­ka

19.01.2020 16:37
Kittilän hallintojohtaja Sanna Ylinampa Siikajoelle

Kit­ti­län hal­lin­to­joh­ta­ja Sanna Yli­nam­pa Sii­ka­joel­le

17.01.2020 12:43

Rä­jäh­de­las­tis­sa ollut rekka ajoi ojaan Kit­ti­läs­sä – on­net­to­muu­des­sa ei rä­jäh­tä­mis­vaa­raa

16.01.2020 12:12
Asuinrakennuksessa syttyi tulipalo Kittilässä – asukkaat hoitivat alkusammutuksen lumella

Asuin­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Kit­ti­läs­sä – asuk­kaat hoi­ti­vat al­ku­sam­mu­tuk­sen lumella

11.01.2020 10:29
Vanhemmat
Kittilässä ainakin kolme tieliikenneonnettomuutta, Rovaniemellä kolahti lentokentäntien risteyksessä – lauantain rytinöistä selvitty ilman vakavia vammoja

Kit­ti­läs­sä ainakin kolme tie­lii­ken­neon­net­to­muut­ta, Ro­va­nie­mel­lä kolahti len­to­ken­tän­tien ris­teyk­ses­sä – lauan­tain ry­ti­nöis­tä sel­vit­ty ilman vakavia vammoja

21.12.2019 11:59
Vertailussa neljä Lapin kuntaa: Inari ja Kittilä hallitsevat matkailussa, Sodankylässä kaivoksen tuoma kasvupyrähdys jäi lyhyeksi, Kemijärvellä odotetaan uutta tehdasta

Ver­tai­lus­sa neljä Lapin kuntaa: Inari ja Kittilä hal­lit­se­vat mat­kai­lus­sa, So­dan­ky­läs­sä kai­vok­sen tuoma kas­vu­py­räh­dys jäi ly­hyek­si, Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan uutta teh­das­ta

19.12.2019 07:30
Tilaajille
Lumipyry ruuhkautti taivaan ja viivästytti lentoliikennettä Kittilässä: matkustajakoneet kiersivät kehää kymmeniä minuutteja, yksi lähti Rovaniemelle – "Tällaisia tilanteita on kerran, kaksi talvessa"

Lu­mi­py­ry ruuh­kaut­ti taivaan ja vii­väs­tyt­ti len­to­lii­ken­net­tä Kit­ti­läs­sä: mat­kus­ta­ja­ko­neet kier­si­vät kehää kym­me­niä mi­nuut­te­ja, yksi lähti Ro­va­nie­mel­le – "Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta on kerran, kaksi tal­ves­sa"

11.12.2019 12:56
Taksi Helsinki alkaa välittää takseja Kittilässä ja Levillä

Taksi Hel­sin­ki alkaa vä­lit­tää takseja Kit­ti­läs­sä ja Levillä

03.12.2019 11:27
Kymmenen miljoonan euron hotellilla ei ole pulaa työvoimasta eikä asiakkaista – Lauantaina avattavan Design Hotel Levin toimitusjohtaja odottaa hikistä talvisesonkia

Kym­me­nen mil­joo­nan euron ho­tel­lil­la ei ole pulaa työ­voi­mas­ta eikä asiak­kais­ta – Lauan­tai­na avat­ta­van Design Hotel Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja odottaa hikistä tal­vi­se­son­kia

29.11.2019 18:30
Tilaajille
Rakennuslehti: Levin kolme henkeä vaatineen mökkipalon taustalla voi olla petos – sähköt saattoi asentaa henkilö, jolla ei sähköurakointioikeutta

Ra­ken­nus­leh­ti: Levin kolme henkeä vaa­ti­neen mök­ki­pa­lon taus­tal­la voi olla petos – sähköt saattoi asentaa hen­ki­lö, jolla ei säh­kö­ura­koin­ti­oi­keut­ta

27.11.2019 16:17
Ministeriö vahvistaa: Koira- ja porovaljakot saavat jatkossa kulkea moottorikelkkareiteillä – voi estää erillisellä lisäkilvellä, Kittilässä alkamassa suuri kylttirumba

Mi­nis­te­riö vah­vis­taa: Koira- ja po­ro­val­ja­kot saavat jat­kos­sa kulkea moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä – voi estää eril­li­sel­lä li­sä­kil­vel­lä, Kit­ti­läs­sä al­ka­mas­sa suuri kylt­ti­rum­ba

22.11.2019 17:41
Mies puukotti nukkuvan vaimonsa Kittilässä, oikeus tuomitsi 11 vuodeksi vankeuteen – murhasyyte vaihtui tuomioon taposta

Mies puu­kot­ti nuk­ku­van vai­mon­sa Kit­ti­läs­sä, oikeus tuo­mit­si 11 vuo­dek­si van­keu­teen – mur­ha­syy­te vaihtui tuo­mioon taposta

20.11.2019 11:53

Kittilä pitää ve­ro­pro­sen­tit en­nal­laan

12.11.2019 16:04
Maailmanmatkaaja Milla Magia on tehnyt elämässään suurin piirtein kaiken mitä on saanut päähänsä

Maail­man­mat­kaa­ja Milla Magia on tehnyt elä­mäs­sään suurin piir­tein kaiken mitä on saanut pää­hän­sä

12.11.2019 07:30
Mies puukotti nukkuvan vaimonsa Kittilässä, pariskunnan lapsi nukkui samassa sängyssä – syyttäjä vaatii elinkautista murhasta

Mies puu­kot­ti nuk­ku­van vai­mon­sa Kit­ti­läs­sä, pa­ris­kun­nan lapsi nukkui samassa sän­gys­sä – syyt­tä­jä vaatii elin­kau­tis­ta mur­has­ta

07.11.2019 10:20
Onko tässä yksi Lapin korkeimmista rakennuksista? Kittilän kaivostorni nousemassa lähes  sadan metrin korkeuteen

Onko tässä yksi Lapin kor­keim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta? Kit­ti­län kai­vos­tor­ni nou­se­mas­sa lähes sadan metrin kor­keu­teen

30.10.2019 19:36

Ha­ke­rek­ka väisti vas­taan­tu­le­vaa lii­ken­net­tä - pe­rä­vau­nu ojaan Kit­ti­län Rau­dus­ky­läs­sä

30.10.2019 18:10
Kari Tohmo on kuollut

Kari Tohmo on kuollut

27.10.2019 16:48
Kittilän vuoden yrittäjä Matti Leppänen: "Yrittäjän täytyy ymmärtää, että vuodet eivät ole samanlaisia"

Kit­ti­län vuoden yrit­tä­jä Matti Lep­pä­nen: "Y­rit­tä­jän täytyy ym­mär­tää, että vuodet eivät ole sa­man­lai­sia"

27.10.2019 10:53
Kittiläläiset pistivät karvalakin päähän ja  lähtivät ministerin puheille Helsinkiin – Teiden kehno kunto jarruttaa matkailua ja uhkaa autioittaa kylät

Kit­ti­lä­läi­set pis­ti­vät kar­va­la­kin päähän ja läh­ti­vät mi­nis­te­rin pu­heil­le Hel­sin­kiin – Teiden kehno kunto jar­rut­taa mat­kai­lua ja uhkaa au­tioit­taa kylät

22.10.2019 12:49