Kirkko
Kuukausi
Riikka Reina saarnasi tyhjässä kirkossa ja piti hautajaiset ilman muistotilaisuutta – Koronavirus mullisti kirkon toimintatavat yhdessä yössä

Riikka Reina saar­na­si tyh­jäs­sä kir­kos­sa ja piti hau­ta­jai­set ilman muis­to­ti­lai­suut­ta – Ko­ro­na­vi­rus mul­lis­ti kirkon toi­min­ta­ta­vat yhdessä yössä

28.03.2020 08:00
Tilaajille

Kirkon kun­nia­merkk­ki Tuomas Mag­gal­le poh­jois­saa­men­kie­li­ses­tä Raa­ma­tus­ta

23.03.2020 21:07
Kirkollisissa toimituksissa voi jatkossa olla paikalla enintään 10 ihmistä ja haudalla siunaamista suositaan – kirkko siirtyy lähettämään jumalanpalvelukset suoratoistona netissä

Kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa voi jat­kos­sa olla pai­kal­la enin­tään 10 ihmistä ja hau­dal­la siu­naa­mis­ta suo­si­taan – kirkko siirtyy lä­het­tä­mään ju­ma­lan­pal­ve­luk­set suo­ra­tois­to­na netissä

16.03.2020 22:18
Näistä teemoista keskustellaan turhankin kiihkeästi, vaikka kirkkoon suhtaudutaan penseästi – Arkkipiispa Tapio Luoma: "Pitää aika tarkkaan miettiä, miten asioita sanon"

Näistä tee­mois­ta kes­kus­tel­laan tur­han­kin kiih­keäs­ti, vaikka kirk­koon suh­tau­du­taan pen­seäs­ti – Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma: "Pitää aika tark­kaan miet­tiä, miten asioita sanon"

14.03.2020 08:35
Tilaajille
Vanhemmat
Kolehtiin riittää vielä euroja - Käteistä ei välttämättä enää käytetä, mutta kirkkoon lähdetään kolehtirahat mukana

Ko­leh­tiin riittää vielä euroja - Kä­teis­tä ei vält­tä­mät­tä enää käy­te­tä, mutta kirk­koon läh­de­tään ko­leh­ti­ra­hat mukana

15.02.2020 07:30
Tilaajille
Tuleva sunnuntai olisi hääpäivänä helppo muistaa, mutta silloin vihitään vain muutama pari – lappilainen valitsee mieluiten juhlapäiväkseen lauantain

Tuleva sun­nun­tai olisi hää­päi­vä­nä helppo muis­taa, mutta silloin vi­hi­tään vain muutama pari – lap­pi­lai­nen va­lit­see mie­lui­ten juh­la­päi­väk­seen lauan­tain

30.01.2020 13:26
Oulun tuomiokapituli haluaa, että seurakunta valitsee Rovaniemen seuraavan kirkkoherran – päätös on vastoin kirkkovaltuuston tahtoa

Oulun tuo­mioka­pi­tu­li haluaa, että seu­ra­kun­ta va­lit­see Ro­va­nie­men seu­raa­van kirk­ko­her­ran – päätös on vastoin kirk­ko­val­tuus­ton tahtoa

16.01.2020 19:50
Lukijalta: Kirkkoon kannattaa kuulua
Mielipide Helena Ylimaula

Lu­ki­jal­ta: Kirk­koon kan­nat­taa kuulua

16.01.2020 05:30
Pohjois-Lapin kirkollisvero pysyy samana, seurakuntayhtymän vuoden 2020 budjetti rakentuu 1,75 prosentin varaan

Poh­jois-La­pin kir­kol­lis­ve­ro pysyy samana, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vuoden 2020 bud­jet­ti ra­ken­tuu 1,75 pro­sen­tin varaan

20.12.2019 20:19
Kirkkomusiikin suurteos rantautuu Rovaniemelle: Jouluoratorio soi perjantaina

Kirk­ko­mu­sii­kin suur­teos ran­tau­tuu Ro­va­nie­mel­le: Jou­lu­ora­to­rio soi per­jan­tai­na

18.12.2019 14:16
Rovaniemen kirkko auki yleisölle aina loppiaiseen asti

Ro­va­nie­men kirkko auki ylei­söl­le aina lop­piai­seen asti

17.12.2019 14:10
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä odottaa verotulojen kasvua

Poh­jois-La­pin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä odottaa ve­ro­tu­lo­jen kasvua

04.12.2019 11:04
Piispa vieraili Kemissä – "voisiko seurakunta olla mukana urheiluseurojen leireillä?"

Piispa vie­rai­li Kemissä – "voi­si­ko seu­ra­kun­ta olla mukana ur­hei­lu­seu­ro­jen lei­reil­lä?"

30.10.2019 16:18
Pelkosenniemen seurakunta juhlii 90-vuotiasta kirkkoa

Pel­ko­sen­nie­men seu­ra­kun­ta juhlii 90-vuo­tias­ta kirkkoa

20.09.2019 21:44