Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Väylän papit voisivat jakaa hengellistä antia seurakuntiin – eläkkeelle ehtineiden pappien tapaamisissa muistellaan ja keskustellaan hengellisistä teemoista

Väylän papit voi­si­vat jakaa hen­gel­lis­tä antia seu­ra­kun­tiin – eläk­keel­le eh­ti­nei­den pappien ta­paa­mi­sis­sa muis­tel­laan ja kes­kus­tel­laan hen­gel­li­sis­tä tee­mois­ta

17.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Rovaniemen kirkkoherranvaalia koskevat valitukset

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lia kos­ke­vat va­li­tuk­set

13.01.2022 13:26 5
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00 5
Tilaajille
Minne matka?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Minne matka?

03.01.2022 13:36
"Loitsu toimii, jos sen uskoo toimivan" – kemiläinen Biritta Fröblom on ollut puolet elämästään wicca, mutta on pitänyt uskonsa piilossa leimaantumisen pelon vuoksi

"Loitsu toimii, jos sen uskoo toi­mi­van" – ke­mi­läi­nen Biritta Fröblom on ollut puolet elä­mäs­tään wicca, mutta on pitänyt uskonsa pii­los­sa lei­maan­tu­mi­sen pelon vuoksi

31.12.2021 06:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Paavi piti jouluaattoillan messun edellisvuotta suuremmassa seremoniassa

Paavi piti jou­luaat­toil­lan messun edel­lis­vuot­ta suu­rem­mas­sa se­re­mo­nias­sa

24.12.2021 22:54
Puhtaita sivuja
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Puh­tai­ta sivuja

20.12.2021 07:05
Lucia toi valon joulunalusaikaan - kielikoulun oppilaat ovat vastanneet Lucia-perinteestä yli 20 vuotta

Lucia toi valon jou­lu­na­lu­sai­kaan - kie­li­kou­lun op­pi­laat ovat vas­tan­neet Lu­cia-pe­rin­tees­tä yli 20 vuotta

15.12.2021 12:37
Isä huolestui, kun kirkkoon kuulumaton poika joutui osallistumaan kenttähartauteen – armeijassa vakaumusta ei kysytä ollenkaan, kertoo sotilaspastori

Isä huo­les­tui, kun kirk­koon kuu­lu­ma­ton poika joutui osal­lis­tu­maan kent­tä­har­tau­teen – ar­mei­jas­sa va­kau­mus­ta ei kysytä ol­len­kaan, kertoo so­ti­las­pas­to­ri

09.12.2021 07:00 12
Tilaajille
Yhteinen maailma, sama matka – armon auringon paisteessa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Yh­tei­nen maail­ma, sama matka – armon au­rin­gon pais­tees­sa

08.12.2021 06:00
Kesytys
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kesytys

07.12.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­tuul­li­nen vai koh­tuu­ton kirk­ko­vuok­ra?

03.12.2021 09:18 3
Tilaajille
Piispa rohkaisi Tornion seurakuntaa suuntautumaan ulospäin

Piispa roh­kai­si Tornion seu­ra­kun­taa suun­tau­tu­maan ulos­päin

24.11.2021 10:07
Oulun piispalta Jukka Keskitalolta voimakas kehotus ottaa koronarokote – "Rokotusten ottaminen on lähimmäisenrakkautta ja toisista välittämistä"

Oulun piis­pal­ta Jukka Kes­ki­ta­lol­ta voi­ma­kas kehotus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te – "Ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­nen on lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja toi­sis­ta vä­lit­tä­mis­tä"

19.11.2021 14:26 2
Tilaajille
Tavallista, taivaallista joulua
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ta­val­lis­ta, tai­vaal­lis­ta joulua

17.11.2021 16:42
Suosittu iskelmäkirkko toteutetaan jälleen Kemijärven kirkossa

Suo­sit­tu is­kel­mä­kirk­ko to­teu­te­taan jälleen Ke­mi­jär­ven kir­kos­sa

17.11.2021 16:22 2
Tilaajille
Enontekiön seurakunnan pastori Anne Lehmukselle rovastin arvonimi

Enon­te­kiön seu­ra­kun­nan pastori Anne Leh­muk­sel­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi

17.11.2021 15:51
Tilaajille
Meillä on luoja, mutta hän ei näe eikä kuule meitä
Kolumni

Meillä on luoja, mutta hän ei näe eikä kuule meitä

17.11.2021 10:29 2
Tilaajille
Piispa palaa lapsuutensa seurakuntaan – Jukka Keskitalo vierailee Torniossa piispantarkastuksen merkeissä

Piispa palaa lap­suu­ten­sa seu­ra­kun­taan – Jukka Kes­ki­ta­lo vie­rai­lee Tor­nios­sa piis­pan­tar­kas­tuk­sen mer­keis­sä

16.11.2021 09:24
Tilaajille