lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Viikko
Lukijalta: Auttin kappelin purku aiheuttaisi pitkäaikaisen trauman
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Auttin kap­pe­lin purku ai­heut­tai­si pit­kä­ai­kai­sen trauman

08.12.2023 11:25 2
Tilaajille
Raamatusta löytyy ristiriitaisuuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raa­ma­tus­ta löytyy ris­ti­rii­tai­suuk­sia

08.12.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei pureta Auttin maa­merk­kiä

08.12.2023 05:30 1
Auttin kappelista kauppa? Kauppias Reino Rinne ostaisi rakennuksen, mutta Rovaniemen seurakunta ei voi myydä

Auttin kap­pe­lis­ta kauppa? Kaup­pias Reino Rinne ostaisi ra­ken­nuk­sen, mutta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta ei voi myydä

05.12.2023 15:23 18
Tilaajille
Kirkon jäsenmäärä laskee vauhdilla ja verotulot romahtavat lähitulevaisuudessa – edessä on vaikeita valintoja seinien ja palvelujen välillä
Pääkirjoitus

Kirkon jä­sen­mää­rä laskee vauh­dil­la ja ve­ro­tu­lot ro­mah­ta­vat lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa – edessä on vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

04.12.2023 17:00 5
Kuukausi
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 3
Tilaajille
Mitä Raamatun käsikirjoitukset paljastavat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Raa­ma­tun kä­si­kir­joi­tuk­set pal­jas­ta­vat?

01.12.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi li­pus­sam­me on risti?

30.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raa­ma­tun teks­teis­tä avar­ta­vas­ti

25.11.2023 05:00 4
Ruotsin tuntemattomin vähemmistö haluaa pois varjoista – tornionlaaksolaisten aseman parantaminen ei ole pois muilta vähemmistöiltä

Ruotsin tun­te­mat­to­min vä­hem­mis­tö haluaa pois var­jois­ta – tor­nion­laak­so­lais­ten aseman pa­ran­ta­mi­nen ei ole pois muilta vä­hem­mis­töil­tä

21.11.2023 16:30 4
Tilaajille
Oulun hiippakunta myönsi arvonimiä – Lappiin yksi director cantus -arvonimi ja rovastin arvo kahdelle

Oulun hiip­pa­kun­ta myönsi ar­vo­ni­miä – ­Lap­piin yksi di­rec­tor cantus -ar­vo­ni­mi ja ro­vas­tin arvo kah­del­le

16.11.2023 19:00
Tilaajille
Utsjoen kirkkoherra vaihtuu – vajaa seitsemän vuotta virassa toiminut Päivi Aikasalo lähtee töihin Norjaan

Utsjoen kirk­ko­her­ra vaihtuu – vajaa seit­se­män vuotta virassa toi­mi­nut Päivi Ai­ka­sa­lo lähtee töihin Norjaan

15.11.2023 18:44 1
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi muistotaulu sankarihautausmaalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi muis­to­tau­lu san­ka­ri­hau­taus­maal­le

07.11.2023 05:01
Tilaajille
Yli 150 vuotta vanhat kirkonkirjat kertovat naisten esiaviollisesta seksistä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

Yli 150 vuotta vanhat kir­kon­kir­jat ker­to­vat naisten esi­aviol­li­ses­ta sek­sis­tä, mutta miehet eivät jääneet rysän päältä kiinni

05.11.2023 06:00
Tilaajille
Yli 100 kertaa arkkua kantanut Elisa Rasmusson tietää, millaista on haudata yksinäinen ihminen – jos vainajalla ei ole läheisiä, kotikunta vastaa hautausjärjestelyistä

Yli 100 kertaa arkkua kan­ta­nut Elisa Ras­mus­son tietää, mil­lais­ta on haudata yk­si­näi­nen ihminen – jos vai­na­jal­la ei ole lä­hei­siä, ko­ti­kun­ta vastaa hau­taus­jär­jes­te­lyis­tä

04.11.2023 14:00 4
Tilaajille
Päivi Helén asetetaan tulevana sunnuntaina Kittilän kirkkoherran virkaan

Päivi Helén ase­te­taan tu­le­va­na sun­nun­tai­na Kit­ti­län kirk­ko­her­ran virkaan

23.10.2023 15:26 2
Tilaajille
Uskonnot moninaistuvat ja herätyskristillisyys saa meilläkin pontta USA:sta – Piispa Mari Leppäsen mukaan sodassa uskonto on harvoin oikeasti pääroolissa

Us­kon­not mo­ni­nais­tu­vat ja he­rä­tys­kris­til­li­syys saa meil­lä­kin pontta USA:sta – Piispa Mari Lep­pä­sen mukaan sodassa uskonto on harvoin oi­keas­ti pää­roo­lis­sa

14.10.2023 08:00 2
Tilaajille
Rovaniemen kirkko kiinni kuukauden ajan muutostöiden vuoksi – messut pidetään Korkalovaaran kappelissa

Ro­va­nie­men kirkko kiinni kuu­kau­den ajan muu­tos­töi­den vuoksi – messut pi­de­tään Kor­ka­lo­vaa­ran kap­pe­lis­sa

13.10.2023 15:22 1
Tilaajille
Toimittajalta: Purkupäätöstä ei purematta nielty – seuraavaksi Auttin kappelin kohtaloa puntaroivat hallinto-oikeus ja ely
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pur­ku­pää­tös­tä ei pu­re­mat­ta nielty – seu­raa­vak­si Auttin kap­pe­lin koh­ta­loa pun­ta­roi­vat hal­lin­to-oi­keus ja ely

11.10.2023 10:33 6
Auttin kappelin purkamista vastustetaan mielenosoituksella Rovaniemellä

Auttin kap­pe­lin pur­ka­mis­ta vas­tus­te­taan mie­len­osoi­tuk­sel­la Ro­va­nie­mel­lä

09.10.2023 11:30 1
Tilaajille