Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Rovaniemen seurakunta on jo varannut rahat Auttin kappelin purkamiseen – kappelin myynti ei realistista

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta on jo va­ran­nut rahat Auttin kap­pe­lin pur­ka­mi­seen – kap­pe­lin myynti ei rea­lis­tis­ta

30.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Uskonnot eivät ole kadonneet mihinkään – tutkija Aini Linjakumpu perää etenkin viranomaisille lisää ymmärrystä ja tietoa eri uskonnoista

Us­kon­not eivät ole ka­don­neet mi­hin­kään – ­tut­ki­ja Aini Lin­ja­kum­pu perää etenkin vi­ran­omai­sil­le lisää ym­mär­rys­tä ja tietoa eri us­kon­nois­ta

26.03.2023 12:00
Tilaajille
Yli 800-asteinen uuni tekee vainajasta tuhkaa puolessatoista tunnissa – Rovaniemen uudessa krematoriossa on tuhkattu pian sata vainajaa

Yli 800-as­tei­nen uuni tekee vai­na­jas­ta tuhkaa puo­les­sa­tois­ta tun­nis­sa – Ro­va­nie­men uudessa kre­ma­to­rios­sa on tuh­kat­tu pian sata vai­na­jaa

17.03.2023 19:42 4
Tilaajille
Kristinuskon ja islamin samanlaiset ja erilaiset polut
Kolumni

Kris­tin­us­kon ja islamin sa­man­lai­set ja eri­lai­set polut

17.03.2023 08:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkon eri­tyis­oi­keu­det kriit­ti­seen pun­ta­riin

11.03.2023 05:00
Pieni seurakunta sinnittelee isojen puristuksessa – Pelkosenniemellä pohditaan yhteistyön lisäämistä muihin seurakuntiin

Pieni seu­ra­kun­ta sin­nit­te­lee isojen pu­ris­tuk­ses­sa – Pel­ko­sen­nie­mel­lä poh­di­taan yh­teis­työn li­sää­mis­tä muihin seu­ra­kun­tiin

09.03.2023 19:30
Tilaajille
Kärsimysajan musiikillista sanomaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kär­si­mys­ajan mu­sii­kil­lis­ta sanomaa

07.03.2023 06:00
SRK:n puheenjohtajana toiminut Matti Taskila on kuollut

SRK:n pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Matti Taskila on kuollut

06.03.2023 15:19
"Naisvihamielisyyttä näkyy, kun vähän pintaa raaputtaa" – tuomiorovasti Satu Saarisen mukaan ongelmia on luottamushenkilötasolla, piispa Jukka Keskitalo näkee kokonaistilanteen hyvänä

"Nais­vi­ha­mie­li­syyt­tä näkyy, kun vähän pintaa raa­put­taa" – ­tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­sen mukaan on­gel­mia on luot­ta­mus­hen­ki­lö­ta­sol­la, piispa Jukka Kes­ki­ta­lo näkee ko­konais­ti­lan­teen hyvänä

05.03.2023 07:00 11
Tilaajille
Pappi halutaan haudalle, vaikka vainaja olisi eronnut kirkosta – satavuotiasta Jokelan hautaustoimistoa luotsaavat äiti ja poika tuntevat hautaustapojen muutokset

Pappi ha­lu­taan hau­dal­le, vaikka vainaja olisi eronnut kir­kos­ta – ­sa­ta­vuo­tias­ta Jokelan hau­taus­toi­mis­toa luot­saa­vat äiti ja poika tun­te­vat hau­taus­ta­po­jen muu­tok­set

05.03.2023 05:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Kirkko on poltetun Rovaniemen ylpeys, jota ei saa muokata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko on pol­te­tun Ro­va­nie­men ylpeys, jota ei saa muokata

18.02.2023 05:01 1
Seurakuntien kirkonkellot soivat ensi viikolla Ukrainan sodan vuosipäivänä

Seu­ra­kun­tien kir­kon­kel­lot soivat ensi vii­kol­la Uk­rai­nan sodan vuo­si­päi­vä­nä

17.02.2023 11:12
Tilaajille
Rovaniemen kirkko on kokemassa muutoksia – takarivien tilalle suunnitellaan kahvittelutilaa, myös herran huoneen etupenkit vähenevät

Ro­va­nie­men kirkko on ko­ke­mas­sa muu­tok­sia – ta­ka­ri­vien tilalle suun­ni­tel­laan kah­vit­te­lu­ti­laa, myös herran huoneen etu­pen­kit vä­he­ne­vät

14.02.2023 05:00 19
Tilaajille
Rovaniemen krematorio on aloittanut viimein toimintansa – vaikuttaa koko Pohjois-Suomen "tuhkausruuhkiin"

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio on aloit­ta­nut viimein toi­min­tan­sa – vai­kut­taa koko Poh­jois-Suo­men "tuh­kaus­ruuh­kiin"

08.02.2023 14:16 3
Tilaajille
Kirkosta eronneiden määrä nousi edellisvuodesta

Kir­kos­ta eron­nei­den määrä nousi edel­lis­vuo­des­ta

02.02.2023 19:59
Rakkauden ammattilaisena
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Rak­kau­den am­mat­ti­lai­se­na

01.02.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­ta­na­sial­le kyllä

26.01.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemen kävelykadun jouluseimestä viety Jeesus-nukke on löytynyt – "Poika viedään nyt niin sanotusti saunaan"

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun jou­lu­sei­mes­tä viety Jee­sus-nuk­ke on löy­ty­nyt – "Poika viedään nyt niin sa­no­tus­ti sau­naan"

20.01.2023 14:47 3
Tilaajille
Jeesus-nukke vietiin Rovaniemen keskustan jouluseimestä, seurakunta julkaisi katoamisilmoituksen: "Tallia asuttavat huolestuneet vanhemmat odottavat nyt tietoja pienokaisen liikkeistä"

Jee­sus-nuk­ke vietiin Ro­va­nie­men kes­kus­tan jou­lu­sei­mes­tä, seu­ra­kun­ta jul­kai­si ka­toa­mi­sil­moi­tuk­sen: "Tallia asut­ta­vat huo­les­tu­neet van­hem­mat odot­ta­vat nyt tietoja pie­no­kai­sen liik­keis­tä"

19.01.2023 16:03 1
Tilaajille
Uskonnonvapaus
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Us­kon­non­va­paus

16.01.2023 06:00