Keskustapuolue
Miten keskustalla menee? Katri Kulmunin 100 päivän analyysi kuullaan perjantaina

Miten kes­kus­tal­la menee? Katri Kul­mu­nin 100 päivän ana­lyy­si kuul­laan per­jan­tai­na

09.01.2020 14:34
Keskusta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

Kes­kus­ta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

12.12.2019 15:47

Kaksi Itä-Suo­men kan­san­edus­ta­jaa kan­te­lee su­si­kan­ta-ar­vios­ta oi­keus­asia­mie­hel­le – "Arvio ei voi pitää paik­kan­sa, pi­ha­su­sil­le vä­lit­tö­mäs­ti pois­to­lu­vat", kir­joi­te­taan kan­te­lus­sa

11.12.2019 18:21
Näkökulma: Keskustalla on pitkä, tekemättömän työn taakka

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tal­la on pitkä, te­ke­mät­tö­män työn taakka

10.12.2019 16:23
Katri Kulmuni nousee valtiovarainministeriksi: "En ajatellut, että tilanne tulisi näin nopeasti vastaan"

Katri Kulmuni nousee val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si: "En aja­tel­lut, että tilanne tulisi näin no­peas­ti vas­taan"

09.12.2019 08:58
Mielipide Aino Sankala

Lu­ki­jal­ta: Ei käy Rin­net­tä ka­teek­si

09.12.2019 06:01
Keskustan Kurvinen: Luottamuksen jälleenrakentaminen ottaa aikansa puolin ja toisin

Kes­kus­tan Kur­vi­nen: Luot­ta­muk­sen jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen ottaa aikansa puolin ja toisin

08.12.2019 19:41
Rinteen eron syyt lakaistiin kansanvallan maton alle – onko palapelin puuttuva pala sellainen, josta yksikään puolue ei halua puhua?
Kolumni Matti Posio

Rinteen eron syyt la­kais­tiin kan­san­val­lan maton alle – onko pa­la­pe­lin puut­tu­va pala sel­lai­nen, josta yk­si­kään puolue ei halua puhua?

06.12.2019 07:00
IL: Sipilä lepytteli sdp:n kansanedustajia: "Minä en ole puuhannut mitään Rinteen kaatokokousta"

IL: Sipilä le­pyt­te­li sdp:n kan­sa­ne­dus­ta­jia: "Minä en ole puu­han­nut mitään Rinteen kaa­to­ko­kous­ta"

04.12.2019 11:49
Iltalehti: Keskusta suunnitteli Rinteen kaatamista jo perjantaina

Il­ta­leh­ti: Kes­kus­ta suun­nit­te­li Rinteen kaa­ta­mis­ta jo per­jan­tai­na

04.12.2019 07:43
Pääkirjoitus: Keskusta pelaa rohkeaa riskipeliä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kus­ta pelaa rohkeaa ris­ki­pe­liä

02.12.2019 22:19
Keskusta esittää kansallista ilmastorahastoa, johon kansalaisetkin voivat halutessaan sijoittaa

Kes­kus­ta esittää kan­sal­lis­ta il­mas­to­ra­has­toa, johon kan­sa­lai­set­kin voivat ha­lu­tes­saan si­joit­taa

23.11.2019 11:19
Ylimääräistä rahaa ei ole jaettavaksi, vaikka poliitikoilla syyhyttääkin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Yli­mää­räis­tä rahaa ei ole jaet­ta­vak­si, vaikka po­lii­ti­koil­la syy­hyt­tää­kin

15.11.2019 07:00
Peräpohjolan Keskusta: Toimiva infrastruktuuri varmistaa tulevat investoinnit

Pe­rä­poh­jo­lan Kes­kus­ta: Toimiva inf­ra­struk­tuu­ri var­mis­taa tulevat in­ves­toin­nit

11.11.2019 21:28
Perheet tarvitsevat verkostoja arkeensa – Kunnallispolitiikasta luopuminen antoi Marianne Junes-Leinoselle aikaa harrastuksille ja perheelle

Perheet tar­vit­se­vat ver­kos­to­ja ar­keen­sa – Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta luo­pu­mi­nen antoi Ma­rian­ne Ju­nes-Lei­no­sel­le aikaa har­ras­tuk­sil­le ja per­heel­le

05.11.2019 17:52
IS: Väyrynen on tervetullut takaisin keskustan jäseneksi, sanoo Katri Kulmuni

IS: Väy­ry­nen on ter­ve­tul­lut ta­kai­sin kes­kus­tan jä­se­nek­si, sanoo Katri Kulmuni

02.11.2019 11:11
Mielipide Matti Torvinen

Har­ki­ten ja yh­teis­työs­sä eteen­päin

01.10.2019 05:55
Luottamuspula repii keskustaa Tervolassa – kolme valtuutettua pyysi turhaan eroa luottamustoimistaan

Luot­ta­mus­pu­la repii kes­kus­taa Ter­vo­las­sa – kolme val­tuu­tet­tua pyysi turhaan eroa luot­ta­mus­toi­mis­taan

26.09.2019 10:30
"Hei, onkos tuo Kaikkonen" – Keskustan oma James Bond villitsi väkeä savolaisessa yöelämässä, mutta osa pitää häntä liian leppoisana johtajaksi

"Hei, onkos tuo Kaik­ko­nen" – Kes­kus­tan oma James Bond vil­lit­si väkeä sa­vo­lai­ses­sa yöe­lä­mäs­sä, mutta osa pitää häntä liian lep­poi­sa­na joh­ta­jak­si

06.09.2019 07:01