Keskustapuolue
MT: Paavo Väyrynen halukas palaamaan keskustan puheenjohtajaksi

MT: Paavo Väy­ry­nen halukas pa­laa­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si

16.03.2020 07:40
Kurvinen tyytyväinen eduskuntalaumansa johtajana –ei aio pyrkiä keskustan varapuheenjohtajaksi

Kur­vi­nen tyy­ty­väi­nen edus­kun­ta­lau­man­sa joh­ta­ja­na –ei aio pyrkiä kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

09.03.2020 16:02
Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula patistaa – "Lapin yhteinen etu on löydettävä"

Val­tio­sih­tee­ri Maria Kaisa Aula pa­tis­taa – "Lapin yh­tei­nen etu on löy­det­tä­vä"

25.02.2020 06:30
Keskusta on kuin kirkko tai vanha arvokas ravintola

Kes­kus­ta on kuin kirkko tai vanha arvokas ra­vin­to­la

20.02.2020 22:20
Kunnanhallitus esittää Simoon 5000 euron vauvarahaa, joka olisi suurimpia vauva-avustuksia koko maassa

Kun­nan­hal­li­tus esittää Simoon 5000 euron vau­va­ra­haa, joka olisi suu­rim­pia vau­va-avus­tuk­sia koko maassa

18.02.2020 10:19
Näkökulma: Keskusta tarjoaa kirkastettua maakunnan makuista ohjelmaa – Aluepolitiikan peruskaura ei yksinään riitä kannatuksen nostamiseen

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta tarjoaa kir­kas­tet­tua maa­kun­nan ma­kuis­ta oh­jel­maa – Alue­po­li­tii­kan pe­rus­kau­ra ei yk­si­nään riitä kan­na­tuk­sen nos­ta­mi­seen

01.02.2020 16:28
Vauvan nielusairaus pelästytti ministeri Saarikon – edes vauva-arjen keskellä ei pääse irti puheenjohtajakyselyistä: "Ihan kuin olisin koko ajan johonkin pyrkimässä"

Vauvan nie­lu­sai­raus pe­läs­tyt­ti mi­nis­te­ri Saa­ri­kon – edes vau­va-ar­jen kes­kel­lä ei pääse irti pu­heen­joh­ta­ja­ky­se­lyis­tä: "Ihan kuin olisin koko ajan jo­hon­kin pyr­ki­mäs­sä"

29.01.2020 07:00
Tilaajille
Mielipide Markku Melaranta

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta krii­sis­sä

28.01.2020 07:31
Keskustan kannatukseen laskuun on kymmenen syytä – Apu voisi löytyä konkareita kuuntelemalla

Kes­kus­tan kan­na­tuk­seen laskuun on kym­me­nen syytä – Apu voisi löytyä kon­ka­rei­ta kuun­te­le­mal­la

22.01.2020 07:00
Tilaajille
Miten keskustalla menee? Katri Kulmunin 100 päivän analyysi kuullaan perjantaina

Miten kes­kus­tal­la menee? Katri Kul­mu­nin 100 päivän ana­lyy­si kuul­laan per­jan­tai­na

09.01.2020 14:34
Keskusta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

Kes­kus­ta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

12.12.2019 15:47

Kaksi Itä-Suo­men kan­san­edus­ta­jaa kan­te­lee su­si­kan­ta-ar­vios­ta oi­keus­asia­mie­hel­le – "Arvio ei voi pitää paik­kan­sa, pi­ha­su­sil­le vä­lit­tö­mäs­ti pois­to­lu­vat", kir­joi­te­taan kan­te­lus­sa

11.12.2019 18:21
Näkökulma: Keskustalla on pitkä, tekemättömän työn taakka

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tal­la on pitkä, te­ke­mät­tö­män työn taakka

10.12.2019 16:23
Katri Kulmuni nousee valtiovarainministeriksi: "En ajatellut, että tilanne tulisi näin nopeasti vastaan"

Katri Kulmuni nousee val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si: "En aja­tel­lut, että tilanne tulisi näin no­peas­ti vas­taan"

09.12.2019 08:58
Mielipide Aino Sankala

Lu­ki­jal­ta: Ei käy Rin­net­tä ka­teek­si

09.12.2019 06:01
Keskustan Kurvinen: Luottamuksen jälleenrakentaminen ottaa aikansa puolin ja toisin

Kes­kus­tan Kur­vi­nen: Luot­ta­muk­sen jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen ottaa aikansa puolin ja toisin

08.12.2019 19:41
Rinteen eron syyt lakaistiin kansanvallan maton alle – onko palapelin puuttuva pala sellainen, josta yksikään puolue ei halua puhua?
Kolumni Matti Posio

Rinteen eron syyt la­kais­tiin kan­san­val­lan maton alle – onko pa­la­pe­lin puut­tu­va pala sel­lai­nen, josta yk­si­kään puolue ei halua puhua?

06.12.2019 07:00
IL: Sipilä lepytteli sdp:n kansanedustajia: "Minä en ole puuhannut mitään Rinteen kaatokokousta"

IL: Sipilä le­pyt­te­li sdp:n kan­sa­ne­dus­ta­jia: "Minä en ole puu­han­nut mitään Rinteen kaa­to­ko­kous­ta"

04.12.2019 11:49
Iltalehti: Keskusta suunnitteli Rinteen kaatamista jo perjantaina

Il­ta­leh­ti: Kes­kus­ta suun­nit­te­li Rinteen kaa­ta­mis­ta jo per­jan­tai­na

04.12.2019 07:43
Pääkirjoitus: Keskusta pelaa rohkeaa riskipeliä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kus­ta pelaa rohkeaa ris­ki­pe­liä

02.12.2019 22:19