Keminmaa
Viimeisin tunti
Keminmaa pitää verot ennallaan ensi vuonna

Ke­min­maa pitää verot en­nal­laan ensi vuonna

20:50
Kuukausi
Keminmaan teollisuushallipalo on saatu sammutettua – "Jonkinlainen palokaasuräjähdys siellä oli"

Ke­min­maan teol­li­suus­hal­li­pa­lo on saatu sam­mu­tet­tua – "Jon­kin­lai­nen pa­lo­kaa­su­rä­jäh­dys siellä oli"

12.11.2019 20:49
Teollisuushalli palaa Keminmaassa – "Ovet ja ikkunat lensivät irti", alueen asukkaita kehotetaan sulkemaan kotiensa ilmastointi

Teol­li­suus­hal­li palaa Ke­min­maas­sa – "Ovet ja ikkunat len­si­vät irti", alueen asuk­kai­ta ke­ho­te­taan sul­ke­maan ko­tien­sa il­mas­toin­ti

12.11.2019 16:48
Keminmaa valmistautuu miljoonasäästöihin – käyttötalous sakkaa ja investoinnit lisäävät velkataakkaa

Ke­min­maa val­mis­tau­tuu mil­joo­na­sääs­töi­hin – käyt­tö­ta­lous sakkaa ja in­ves­toin­nit li­sää­vät vel­ka­taak­kaa

11.11.2019 16:51

Tai­val­kos­ken pa­to­sil­ta on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Ke­min­maas­sa – Käyn­nis­sä put­ki­lin­jas­ton nos­to­työt

08.11.2019 08:15
Keminmaan Energia ja Vesi aloittaa yt-neuvottelut

Ke­min­maan Energia ja Vesi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

29.10.2019 15:05
Keminmaa suunnittelee kiinteistöverojen korotusta – tekisi keskimäärin noin 40 euroa vuodessa kuntalaista kohti

Ke­min­maa suun­nit­te­lee kiin­teis­tö­ve­ro­jen ko­ro­tus­ta – tekisi kes­ki­mää­rin noin 40 euroa vuo­des­sa kun­ta­lais­ta kohti

28.10.2019 18:26
Iso osa keminmaalaisista nuorista sanoo, että huumeita on helppo hankkia – usein huumekokeilut aloitetaan kannabiksesta

Iso osa ke­min­maa­lai­sis­ta nuo­ris­ta sanoo, että huu­mei­ta on helppo hankkia – usein huu­me­ko­kei­lut aloi­te­taan kan­na­bik­ses­ta

25.10.2019 16:33
Keminmaan ja Attendon välille puhkesi rahakiista, joka voi johtaa hoivakodin siirtämiseen Kemiin

Ke­min­maan ja At­ten­don välille puhkesi ra­ha­kiis­ta, joka voi johtaa hoi­va­ko­din siir­tä­mi­seen Kemiin

22.10.2019 17:26
Vanhemmat
Joka kuudes maatila lopetti Lapissa tällä vuosikymmenellä – pientilat ovat jo kohta harvinaisuuksia

Joka kuudes maatila lopetti Lapissa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä – pien­ti­lat ovat jo kohta har­vi­nai­suuk­sia

04.10.2019 18:37
Tilaajille

"Pa­ras­ta on ih­mis­ten kanssa te­ke­mi­sis­sä ole­mi­nen" – Lapin yrit­tä­jät pal­kit­si en­sim­mäis­tä kertaa yk­sin­yrit­tä­jän

28.09.2019 20:30

Kemissä ja Ke­min­maas­sa ra­por­toi­tu te­le­vi­sion nä­ky­vyys­on­gel­mis­ta – Tra­fi­com tutkii tv-vas­taan­ot­toa tällä vii­kol­la

23.09.2019 15:43
Santeri Pirneskoski sai hyvän tehoharjoituksen Keminmaa-hölkässä

Santeri Pir­nes­kos­ki sai hyvän te­ho­har­joi­tuk­sen Ke­min­maa-höl­käs­sä

21.09.2019 15:25
Päätös Keminmaan kunnantalon valtuustosiiven purkamisesta lykkääntyy joulukuulle, purkuhommiin päästään aikaisintaan ensi kesänä

Päätös Ke­min­maan kun­nan­ta­lon val­tuus­to­sii­ven pur­ka­mi­ses­ta lyk­kään­tyy jou­lu­kuul­le, pur­ku­hom­miin pääs­tään ai­kai­sin­taan ensi kesänä

20.09.2019 16:16
Keminmaa irtisanoi työntekijän tuotannollisin perustein ja palkkasi uuden samoihin töihin, KHO kumosi nyt päätöksen

Ke­min­maa ir­ti­sa­noi työn­te­ki­jän tuo­tan­nol­li­sin pe­rus­tein ja palk­ka­si uuden sa­moi­hin töihin, KHO kumosi nyt pää­tök­sen

16.09.2019 15:38
Maailman vanhimmat miestissit löytyivät Keminmaasta – "On yritetty etsiä esimerkiksi Egyptin muumioista"

Maail­man van­him­mat mies­tis­sit löy­tyi­vät Ke­min­maas­ta – "On yri­tet­ty etsiä esi­mer­kik­si Egyptin muu­miois­ta"

13.09.2019 18:30