Kemin biotuotetehdas
Lukijalta: Kuka maksaa tehtaan liikenteen?
Mielipide Tapio Siirilä

Lu­ki­jal­ta: Kuka maksaa tehtaan lii­ken­teen?

07.11.2019 06:31
Kemi luo jo valmiuksia Metsä Fibren mahdolliselle jättitehtaalle: "Pelkästään tehdashankkeen valmistelu on vilkastuttanut Kemiä, vaikka päätöstä tehtaasta ei vielä ole"

Kemi luo jo val­miuk­sia Metsä Fibren mah­dol­li­sel­le jät­ti­teh­taal­le: "Pel­käs­tään teh­das­hank­keen val­mis­te­lu on vil­kas­tut­ta­nut Kemiä, vaikka pää­tös­tä teh­taas­ta ei vielä ole"

01.11.2019 18:40
Metsä Fibre aikoo esijäähdyttää biotuotetehtaan jäähdytysvedet, jotta jäät eivät sulaisi Kemin edustalla

Metsä Fibre aikoo esi­jääh­dyt­tää bio­tuo­te­teh­taan jääh­dy­tys­ve­det, jotta jäät eivät sulaisi Kemin edus­tal­la

24.09.2019 17:00
Biotuotetehdas heikentäisi jäitä Kemin edustalta –liikenne lisääntyy, mutta melun ja päästöjen odotetaan pysyvän aisoissa

Bio­tuo­te­teh­das hei­ken­täi­si jäitä Kemin edus­tal­ta –lii­ken­ne li­sään­tyy, mutta melun ja pääs­tö­jen odo­te­taan pysyvän ai­sois­sa

20.09.2019 07:30
Tilaajille