Kemijoki Oy
Porttipahdasta irti liki kolmannes enemmän sähköä – Ensimmäinen peruskorjaus 40 vuoteen seitsemällä miljoonalla eurolla

Port­ti­pah­das­ta irti liki kol­man­nes enemmän sähköä – En­sim­mäi­nen pe­rus­kor­jaus 40 vuoteen seit­se­mäl­lä mil­joo­nal­la eurolla

30.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Peruskorjaukset nostavat hyötysuhdetta – Kemijokivartta lähes puoli vuosisataa padonnut Kemijoki Oy korjaa voimalaitoksiaan remonteilla

Pe­rus­kor­jauk­set nos­ta­vat hyö­ty­suh­det­ta – Ke­mi­jo­ki­vart­ta lähes puoli vuo­si­sa­taa pa­don­nut Ke­mi­jo­ki Oy korjaa voi­ma­lai­tok­siaan re­mon­teil­la

30.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutosprosessi eteni kolmen vuoden jälkeen kuulutusvaiheeseen

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­voit­teen muu­tos­pro­ses­si eteni kolmen vuoden jälkeen kuu­lu­tus­vai­hee­seen

18.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Kemijoki Oy on huolissaan voimalaitoksen tulvayleisöstä, lapsia nostetaan jopa kaiteelle kuohuja katsomaan

Ke­mi­jo­ki Oy on huo­lis­saan voi­ma­lai­tok­sen tul­vay­lei­sös­tä, lapsia nos­te­taan jopa kai­teel­le kuohuja kat­so­maan

28.05.2020 23:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Huo­mau­tuk­sia Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­ses­ta

26.05.2020 08:50 0
Tilaajille
Virtaus kiihtyy ja suurtulva on ovella – Miksi Valajaskosken tulvaluukut eivät ole kokonaan auki?

Virtaus kiihtyy ja suur­tul­va on ovella – Miksi Va­la­jas­kos­ken tul­va­luu­kut eivät ole ko­ko­naan auki?

25.05.2020 14:51 3
Tilaajille
Lukijalta: Ahdas jokiuoma nostaa tulvaa
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ahdas jo­ki­uo­ma nostaa tulvaa

25.05.2020 08:25 2
Tilaajille
Lukijalta: Tulvaluukut enemmän auki
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tul­va­luu­kut enemmän auki

20.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Miten lohet käyttäytyvät voimalaitosten välillä? Sadan lohen kulkemista seurataan kesällä Isohaaran ja Taivalkosken alueella

Miten lohet käyt­täy­ty­vät voi­ma­lai­tos­ten vä­lil­lä? Sadan lohen kul­ke­mis­ta seu­ra­taan kesällä Iso­haa­ran ja Tai­val­kos­ken alueel­la

06.05.2020 11:28 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjatta Näätänen

Lu­ki­jal­ta: Kuka hyö­tyi­si Sie­ri­läs­tä?

04.05.2020 12:33 0
Tilaajille
Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus käynnistyi – työt kestävät viisi kuukautta

Port­ti­pah­dan voi­ma­lai­tok­sen pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyi – työt kes­tä­vät viisi kuu­kaut­ta

23.04.2020 14:13 0
Lukijalta: Aika on ajanut Sierilän ohi
Lukijalta Mielipide Marjatta Näätänen

Lu­ki­jal­ta: Aika on ajanut Sie­ri­län ohi

16.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Turvaamme sähkön toimitusvarmuuden
Lukijalta Mielipide Tuomas Timonen

Lu­ki­jal­ta: Tur­vaam­me sähkön toi­mi­tus­var­muu­den

11.04.2020 22:39 0
Tilaajille
Kemijoki Oy:n tekemä Sierilä-valitus kaatui korkeimmassa oikeudessa – vesilain mukainen lupa rakentamiseen yhtiöllä on jo

Ke­mi­jo­ki Oy:n tekemä Sie­ri­lä-va­li­tus kaatui kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – ve­si­lain mu­kai­nen lupa ra­ken­ta­mi­seen yh­tiöl­lä on jo

08.04.2020 10:23 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tarja Zitting-Huttula

Lu­ki­jal­ta: Jo­ki­yh­tiö toimii lakien mukaan

19.03.2020 14:17 0
Tilaajille
Lukijalta: Vastustavatko kalatalousalueet ja Lapin vapaa-ajan kalastajat lohen nousua Kemijokeen?
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­ta­vat­ko ka­la­ta­lous­alueet ja Lapin va­paa-ajan ka­las­ta­jat lohen nousua Ke­mi­jo­keen?

10.03.2020 08:12 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Alaniska

Lu­ki­jal­ta: Taas on lo­hi­asian aika

07.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Karvalakkilähetystö lähti vaelluskalojen puolesta Helsinkiin vaatimaan vastuunkantoa

Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö lähti vael­lus­ka­lo­jen puo­les­ta Hel­sin­kiin vaa­ti­maan vas­tuun­kan­toa

05.02.2020 21:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to paljon var­ti­ja­na

17.12.2019 13:35 0
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Johanna Oja­la-Nie­me­lä Ke­mi­jo­ki Oy:n hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

19.11.2019 19:12 0
Tilaajille