Kemijärvi
Viimeisin tunti
Päiväkirja: Toto toi ja veto vei Peurakankaalla

Päi­vä­kir­ja: Toto toi ja veto vei Peu­ra­kan­kaal­la

06:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kemijärven talousohjelma etenee, mutta korona sekoitti laskut – Tavoitteena viiden miljoonan pysyvät säästöt kolmessa vuodessa

Ke­mi­jär­ven ta­lous­oh­jel­ma etenee, mutta korona se­koit­ti laskut – Ta­voit­tee­na viiden mil­joo­nan pysyvät säästöt kol­mes­sa vuo­des­sa

01.07.2020 15:55 1
Tilaajille
Lukijalta: Otetaan sydänoireet vakavasti
Lukijalta Mielipide E. Tapani Savolainen

Lu­ki­jal­ta: Otetaan sy­dän­oi­reet va­ka­vas­ti

01.07.2020 09:12 0
Tilaajille
Kuukausi
Kemijärven Kuvanveistoviikkojen tarjous Puustellin näyttelyhallista ei kelvannut

Ke­mi­jär­ven Ku­van­veis­to­viik­ko­jen tarjous Puus­tel­lin näyt­te­ly­hal­lis­ta ei kel­van­nut

30.06.2020 20:50 1
Tilaajille
Kivarin Raindance hallitsi kotiradallaan - Kolarin Niemen Eemil ylivoimainen Kemijärven Seppeleajossa

Kivarin Rain­dan­ce hal­lit­si ko­ti­ra­dal­laan - Kolarin Niemen Eemil yli­voi­mai­nen Ke­mi­jär­ven Sep­pe­le­ajos­sa

28.06.2020 19:53 0
Tilaajille
Kellohame heilahtaa Lapissa aikaisintaan elokuussa – Jenny Siivola suuntaa lavatansseihin heti kun mahdollista, mutta uskoo, että kädet tulee pestyä tansseissa aiempaa useammin

Kel­lo­ha­me hei­lah­taa Lapissa ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa – Jenny Siivola suuntaa la­va­tans­sei­hin heti kun mah­dol­lis­ta, mutta uskoo, että kädet tulee pestyä tans­seis­sa aiempaa useam­min

26.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Hallinto-oikeus haluaa lisäselvityksiä Kemijärvelle sellutehdasta suunnittelevalta Boreal Biorefiltä

Hal­lin­to-oi­keus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä Ke­mi­jär­vel­le sel­lu­teh­das­ta suun­nit­te­le­val­ta Boreal Bio­re­fil­tä

23.06.2020 21:46 3
Tilaajille
Kemijärvi on lakkauttamassa latuja, leikkipuistoja ja luistelukenttiä

Ke­mi­jär­vi on lak­kaut­ta­mas­sa latuja, leik­ki­puis­to­ja ja luis­te­lu­kent­tiä

23.06.2020 10:51 0
Tilaajille
Myrkkylietteen säkitys jatkuu toista kesää – Kemijärven massaliike lopettelemassa toimintaansa 12 vuoden toiminnan jälkeen

Myrk­ky­liet­teen säkitys jatkuu toista kesää – Ke­mi­jär­ven mas­sa­lii­ke lo­pet­te­le­mas­sa toi­min­taan­sa 12 vuoden toi­min­nan jälkeen

22.06.2020 22:26 1
Tilaajille
Niemen kärki tulessa Kemijärvellä, Inarissa paloi syrjäisellä saarella – Huonosti sammutetut nuotiot sitoivat pelastajia tunneiksi kiireisenä maanantaina

Niemen kärki tulessa Ke­mi­jär­vel­lä, Ina­ris­sa paloi syr­jäi­sel­lä saa­rel­la – Huo­nos­ti sam­mu­te­tut nuotiot si­toi­vat pe­las­ta­jia tun­neik­si kii­rei­se­nä maa­nan­tai­na

22.06.2020 19:41 0
Kemijärvellä veneilijät puhalsivat nollat, mutta sakkoja silti jaettiin poliisin vesiliikenteen valvonnasssa

Ke­mi­jär­vel­lä ve­nei­li­jät pu­hal­si­vat nollat, mutta sakkoja silti jaet­tiin po­lii­sin ve­si­lii­ken­teen val­von­nass­sa

21.06.2020 10:21 0
Tilaajille
Jälkivartiointi nostaa kulottamisen kustannuksia – Kemijärven yhteismetsä on sitoutunut vastuullisuuteen metsänhoidossa

Jäl­ki­var­tioin­ti nostaa ku­lot­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia – Ke­mi­jär­ven yh­teis­met­sä on si­tou­tu­nut vas­tuul­li­suu­teen met­sän­hoi­dos­sa

18.06.2020 10:14 1
Tilaajille
Tytäryhtiöiden osingot eivät auttaneet Kemijärveä plussalle

Ty­tär­yh­tiöi­den osingot eivät aut­ta­neet Ke­mi­jär­veä plus­sal­le

08.06.2020 20:36 0
Tilaajille
Kemijärveltä löytyi käsikranaatti – Puolustusvoimista muistutetaan, että maastosta löytyviin räjähteisiin ei saa koskea

Ke­mi­jär­vel­tä löytyi kä­si­kra­naat­ti – Puo­lus­tus­voi­mis­ta muis­tu­te­taan, että maas­tos­ta löy­ty­viin rä­jäh­tei­siin ei saa koskea

03.06.2020 14:36 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ylä-Lapissa on paikoin vielä reilusti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon lämpöaalto ja vesisateet saattavat antaa Lapin tulville lisävauhtia

Ylä-La­pis­sa on paikoin vielä rei­lus­ti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon läm­pö­aal­to ja ve­si­sa­teet saat­ta­vat antaa Lapin tul­vil­le li­sä­vauh­tia

31.05.2020 12:54 0
Tilaajille
Rovaniemellä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Kemijärven säännöstelyllä varaudutaan ensi viikon sateisiin

Ro­va­nie­mel­lä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Ke­mi­jär­ven sään­nös­te­lyl­lä va­rau­du­taan ensi viikon sa­tei­siin

30.05.2020 12:39 1
Tilaajille
Pelastaako Kemijärvi Rovaniemen tulvatuhoilta? – Iso järvi voi lieventää Rovaniemen tulvaa jopa kymmeniä senttejä, mutta vain tietyissä olosuhteissa ja hetken

Pe­las­taa­ko Ke­mi­jär­vi Ro­va­nie­men tul­va­tu­hoil­ta? – Iso järvi voi lie­ven­tää Ro­va­nie­men tulvaa jopa kym­me­niä sent­te­jä, mutta vain tie­tyis­sä olo­suh­teis­sa ja hetken

27.05.2020 06:30 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi sääs­ty­nee isolta tul­val­ta

25.05.2020 18:53 0
Tilaajille
Kemijärven kirkon korjaustyöt päätökseen kesän aikana – Pihan kaivamisessa pitää olla varovainen, sillä kulttuurikerrostumia on useita

Ke­mi­jär­ven kirkon kor­jaus­työt pää­tök­seen kesän aikana – Pihan kai­va­mi­ses­sa pitää olla va­ro­vai­nen, sillä kult­tuu­ri­ker­ros­tu­mia on useita

17.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Vesiasema vuoti Kemijärven ratapihalla

Ve­si­ase­ma vuoti Ke­mi­jär­ven ra­ta­pi­hal­la

12.05.2020 10:33 0
Tilaajille