Kemijärvi
Viimeisin 24 tuntia
Lumi-Lapin alueella löytyy vielä tekemistä – korona-aikana kelkkailu on kohta ainoita virusvarmoja tapoja ulkoilla

Lu­mi-La­pin alueel­la löytyy vielä te­ke­mis­tä – ko­ro­na-ai­ka­na kelk­kai­lu on kohta ainoita vi­rus­var­mo­ja tapoja ul­koil­la

27.03.2020 19:00
Tilaajille
Kuukausi
Sata teosta kateissa Kemijärven kaupungin taidekokoelmasta – joukossa on ruotsalaisen taidemaalari Louis Sparren teoksia, joiden arvo on tuhansia euroja kappaleelta

Sata teosta ka­teis­sa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin tai­de­ko­koel­mas­ta – jou­kos­sa on ruot­sa­lai­sen tai­de­maa­la­ri Louis Sparren teok­sia, joiden arvo on tu­han­sia euroja kap­pa­leel­ta

25.03.2020 07:00

Ke­mi­jär­ven ruo­ka­pal­ve­lu va­rau­tu­nut uusiin asiak­kai­siin: ruo­ka­ja­ke­lua valmius tar­vit­taes­sa kas­vat­taa

19.03.2020 20:01

Ke­mi­jär­ven Jy­vä­län­puis­ton päi­vä­ko­din ura­koit­si­ja kon­kurs­siin

19.03.2020 19:58
Kemijärven tytäryhtiö sijoittanut Boreal Biorefiin liki puoli miljoonaa euroa

Ke­mi­jär­ven ty­tär­yh­tiö si­joit­ta­nut Boreal Bio­re­fiin liki puoli mil­joo­naa euroa

19.03.2020 11:46
Peräänajo Kemijärvellä ja tieltä suistuminen Kittilässä – Lumisade heikentää näkyvyyttä Lapin teillä

Pe­rään­ajo Ke­mi­jär­vel­lä ja tieltä suis­tu­mi­nen Kit­ti­läs­sä – Lu­mi­sa­de hei­ken­tää nä­ky­vyyt­tä Lapin teillä

17.03.2020 18:06
Uusi runkovesiputki Kallaanvaarasta turvaa Kemijärven vesihuollon

Uusi run­ko­ve­si­put­ki Kal­laan­vaa­ras­ta turvaa Ke­mi­jär­ven ve­si­huol­lon

08.03.2020 17:14
Giantin kärkiparilla vain sekunnin ero - kiteeläinen Joni Juvonen otti ykköstilan ennen Lapin Moottorikelkkailijoiden Tero Lokkaa

Giantin kär­ki­pa­ril­la vain se­kun­nin ero - ki­tee­läi­nen Joni Juvonen otti yk­kös­ti­lan ennen Lapin Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den Tero Lokkaa

07.03.2020 20:59

Ke­mi­jär­ven muu­tos­joh­ta­ja aloitti työt

06.03.2020 12:55
Kemijärvi tavoittelee tarkkaa talouden seurantaa, kaupunginhallitus saa jatkossa seurantaraportit joka kuukausi

Ke­mi­jär­vi ta­voit­te­lee tarkkaa ta­lou­den seu­ran­taa, kau­pun­gin­hal­li­tus saa jat­kos­sa seu­ran­ta­ra­por­tit joka kuu­kau­si

02.03.2020 21:41

Vaa­ti­mus eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta etenee Ke­mi­jär­vel­lä

27.02.2020 21:53
Vanhemmat
Kemijärven ensimmäinen tuulivoimayleiskaava päätökseen

Ke­mi­jär­ven en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­yleis­kaa­va pää­tök­seen

24.02.2020 19:44
Tilaajille
Putki katkesi, vettä tulvi omakotitaloon Kemijärvellä

Putki kat­ke­si, vettä tulvi oma­ko­ti­ta­loon Ke­mi­jär­vel­lä

21.02.2020 21:16
Kemijärven tilaliikelaitos keskittyy kiinteistöhuoltoon ja etsii ratkaisuja tyhjeneville neliöille

Ke­mi­jär­ven ti­la­lii­ke­lai­tos kes­kit­tyy kiin­teis­tö­huol­toon ja etsii rat­kai­su­ja tyh­je­ne­vil­le ne­liöil­le

20.02.2020 20:18

Ke­mi­jär­vi jakoi yk­si­tyis­tie­avus­tuk­si­na 3 000 euroa Jout­si­jär­vel­le

17.02.2020 21:33
Kemijärvi vähentää yksityisteiden avustuksia, Salla pitää ennallaan toistaiseksi

Ke­mi­jär­vi vä­hen­tää yk­si­tyis­tei­den avus­tuk­sia, Salla pitää en­nal­laan tois­tai­sek­si

14.02.2020 20:17
Kemijärven valtuutetut liki yksimielisesti viiden miljoonan euron säästöpaketin taakse: "Ainoa vaihtoehto"

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tut liki yk­si­mie­li­ses­ti viiden mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ke­tin taakse: "Ainoa vaih­toeh­to"

03.02.2020 22:17
Nuolivaaran tuulivoimapuiston kaava hyväksyttiin Kemijärvellä

Nuo­li­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava hy­väk­syt­tiin Ke­mi­jär­vel­lä

30.01.2020 20:57
Tiesitkö tällaisesta lajista? Alppisuunnistus on suosittua Kiinassa –  Suomulla järjestetyssä kisassa Kiinan-matkan voitti kemijärveläiskolmikko, palkinnot jakoi Katri Kulmuni

Tie­sit­kö täl­lai­ses­ta la­jis­ta? Alp­pi­suun­nis­tus on suo­sit­tua Kii­nas­sa –  Suo­mul­la jär­jes­te­tys­sä kisassa Kii­nan-mat­kan voitti ke­mi­jär­ve­läis­kol­mik­ko, pal­kin­not jakoi Katri Kulmuni

25.01.2020 18:37
Yksi terapiakerta voi tuoda riittävän avun – Kertaterapiassa asiakas valitsee, paljonko terapiaa tarvitsee

Yksi te­ra­pia­ker­ta voi tuoda riit­tä­vän avun – Ker­ta­te­ra­pias­sa asiakas va­lit­see, pal­jon­ko te­ra­piaa tar­vit­see

24.01.2020 06:00
Tilaajille