Kemijärven talous
Kemijärven taloutta paikataan säästämällä palveluista, suurimmat säästöt liittyvät sote-palveluihin ja koulujen yhdistämiseen

Ke­mi­jär­ven ta­lout­ta pai­ka­taan sääs­tä­mäl­lä pal­ve­luis­ta, suu­rim­mat säästöt liit­ty­vät so­te-pal­ve­lui­hin ja kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­seen

14.01.2020 20:43
Mielipide E.Tapani Savolainen

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus huonoin vaih­to­eh­to

07.11.2019 06:31
Mielipide Juhana Kelloniemi

Lu­ki­jal­ta: Ke­mi­jär­vi rän­täi­ses­sä ta­lous­ah­din­gos­sa

04.11.2019 06:00
Kemijärvi mitoittaa palvelurakenteensa 7 000 asukkaalle

Ke­mi­jär­vi mi­toit­taa pal­ve­lu­ra­ken­teen­sa 7 000 asuk­kaal­le

24.10.2019 21:18
Kemijärvi haluaa pienentää toimintakatetta

Ke­mi­jär­vi haluaa pie­nen­tää toi­min­ta­ka­tet­ta

21.10.2019 20:16

Ke­mi­jär­ve­läi­sil­le avat­tiin net­ti­ka­na­va, jossa kysyä kau­pun­gin so­peut­ta­mis­oh­jel­mas­ta

30.09.2019 13:07
Kemijärvi aloittaa yt-neuvottelut – taloudellisia tavoitteita ei ole, neuvotteluita pidetään varotoimenpiteenä

Ke­mi­jär­vi aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ta­lou­del­li­sia ta­voit­tei­ta ei ole, neu­vot­te­lui­ta pi­de­tään va­ro­toi­men­pi­tee­nä

23.09.2019 19:33