Kemijärven kaupunki
Kemijärven taloutta paikataan säästämällä palveluista, suurimmat säästöt liittyvät sote-palveluihin ja koulujen yhdistämiseen

Ke­mi­jär­ven ta­lout­ta pai­ka­taan sääs­tä­mäl­lä pal­ve­luis­ta, suu­rim­mat säästöt liit­ty­vät so­te-pal­ve­lui­hin ja kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­seen

14.01.2020 20:43
Kemijärvi avustaa tapahtumia lähes 50 000 eurolla – suurin avustus Kemijärven Moottorikerholle

Ke­mi­jär­vi avustaa ta­pah­tu­mia lähes 50 000 eurolla – suurin avustus Ke­mi­jär­ven Moot­to­ri­ker­hol­le

13.01.2020 19:55

Ke­mi­jär­ven paketoi bud­je­tin ava­tak­seen sen al­ku­vuo­des­ta

09.12.2019 21:26
Mielipide E.Tapani Savolainen

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus huonoin vaih­to­eh­to

07.11.2019 06:31
Mielipide Juhana Kelloniemi

Lu­ki­jal­ta: Ke­mi­jär­vi rän­täi­ses­sä ta­lous­ah­din­gos­sa

04.11.2019 06:00
Kemijärvi mitoittaa palvelurakenteensa 7 000 asukkaalle

Ke­mi­jär­vi mi­toit­taa pal­ve­lu­ra­ken­teen­sa 7 000 asuk­kaal­le

24.10.2019 21:18
Mielipide Esa Pöyliö

Lu­ki­jal­ta: Kuntien han­kin­ta­osaa­mi­nen ko­ros­tu­mas­sa

08.10.2019 05:00