Kemi
Viimeisin 12 tuntia
Kulotus karkasi Tervolassa – Poliisi muistuttaa ruohikkopalovaroituksesta

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa – Poliisi muis­tut­taa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta

09:43 0
Viimeisin 24 tuntia
Vaaratilanne Kemissä: Ylimmän kerroksen parvekelasi rysähti suoraan jalkakäytävälle

Vaa­ra­ti­lan­ne Ke­mis­sä: Ylimmän ker­rok­sen par­ve­ke­la­si rysähti suoraan jal­ka­käy­tä­väl­le

22.05.2020 22:29 0
Vanhemmat
Maastopalot jatkuvat Lapissa – Roskien poltosta levisi Kemissä rakennuksia ja autoja uhannut palo, Ranualla maastopalon sytytti joutsen

Maas­to­pa­lot jat­ku­vat Lapissa – Roskien pol­tos­ta levisi Kemissä ra­ken­nuk­sia ja autoja uhannut palo, Ra­nual­la maas­to­pa­lon sytytti joutsen

22.05.2020 16:04 0
Kemissä juoksutettiin tuhat kuutiota käsittelemätöntä jätevettä suoraan mereen – rikkoutunut paineviemäri saatiin lopulta korjattua

Kemissä juok­su­tet­tiin tuhat kuu­tio­ta kä­sit­te­le­mä­tön­tä jä­te­vet­tä suoraan mereen – rik­kou­tu­nut pai­ne­vie­mä­ri saatiin lopulta kor­jat­tua

21.05.2020 12:21 1
"Kemin harjoitusolosuhteet jalkapallojoukkueille katastrofaalisen huonot"

"Kemin har­joi­tus­olo­suh­teet jal­ka­pal­lo­jouk­kueil­le ka­tast­ro­faa­li­sen huonot"

20.05.2020 16:33 0
Kemin kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginorkesterin lakkauttamista – valtuusto päättää orkesterin kohtalosta jo maanantaina

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus esittää yk­si­mie­li­ses­ti kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta – val­tuus­to päättää or­kes­te­rin koh­ta­los­ta jo maa­nan­tai­na

14.04.2020 19:51 0
Kemin Lumilinnan majoitusrakennukset saivat palkinnon

Kemin Lu­mi­lin­nan ma­joi­tus­ra­ken­nuk­set saivat pal­kin­non

16.10.2019 15:35 0
Finnair uudistaa kotimaan lento-ohjelmaansa – vaikuttaa Kemin lentoihin

Finnair uu­dis­taa ko­ti­maan len­to-oh­jel­maan­sa – vai­kut­taa Kemin len­toi­hin

17.09.2019 08:55 0
Kemi lämmitetään pian turpeen sijasta puulla – Karjalahdelle on tulossa uusi iso lämpökeskus

Kemi läm­mi­te­tään pian turpeen sijasta puulla – Kar­ja­lah­del­le on tulossa uusi iso läm­pö­kes­kus

02.09.2019 17:30 0
Kemiläiset yrittäjät suuttuivat, kun kaupunki päätti keskittää kaikki terveyspalvelunsa Täiköntorin laidalle heitä kuulematta – kolmen yrityksen pitää muuttaa terveyspalvelujen tieltä

Ke­mi­läi­set yrit­tä­jät suut­tui­vat, kun kau­pun­ki päätti kes­kit­tää kaikki ter­veys­pal­ve­lun­sa Täi­kön­to­rin lai­dal­le heitä kuu­le­mat­ta – kolmen yri­tyk­sen pitää muuttaa ter­veys­pal­ve­lu­jen tieltä

30.08.2019 19:00 0
Kemiin tulee perheille oma puisto – ympärivuotinen tapahtuma- ja perhepuisto valmistuu kaupungin nykyisen liikennepuiston paikalle

Kemiin tulee per­heil­le oma puisto – ym­pä­ri­vuo­ti­nen ta­pah­tu­ma- ja per­he­puis­to val­mis­tuu kau­pun­gin ny­kyi­sen lii­ken­ne­puis­ton pai­kal­le

23.08.2019 16:22 0

Kemin tie­to­ver­kon on­gel­mat saatiin kor­jat­tua kun­ta­lais­pal­ve­lui­den osalta – vi­ka­ti­lan­teen ai­heut­ta­ja ei vie­lä­kään sel­vil­lä

11.07.2019 09:01 0
Kemiin tehdään uusia kesäisiä reippailureittejä, jotka sopivat sekä patikoijille että maastopyöräilijöille

Kemiin tehdään uusia ke­säi­siä reip­pai­lu­reit­te­jä, jotka sopivat sekä pa­ti­koi­jil­le että maas­to­pyö­räi­li­jöil­le

07.07.2019 18:00 0
Kemin biotuotetehtaan valmistelevat työt aloitetaan heinäkuussa – alueelta puretaan 21 rakennusta

Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­le­vat työt aloi­te­taan hei­nä­kuus­sa – alueel­ta pu­re­taan 21 ra­ken­nus­ta

28.06.2019 10:37 0
Kemin Meripuistoon ei rakenneta matkailualuetta: "Lupia ei ole haettu eikä myönnetty"

Kemin Me­ri­puis­toon ei ra­ken­ne­ta mat­kai­lua­luet­ta: "Lupia ei ole haettu eikä myön­net­ty"

28.06.2019 10:02 0

Kemin kir­jas­to menee lop­pu­ke­säl­lä kiinni jopa kuu­kau­dek­si, mutta lai­no­jen myö­häs­ty­mi­ses­tä ei tar­vit­se huo­leh­tia

24.06.2019 19:11 0
Kemin jäähallin katon turvallisuus selvityksen alla – välitöntä vaara ei ole

Kemin jää­hal­lin katon tur­val­li­suus sel­vi­tyk­sen alla – vä­li­tön­tä vaara ei ole

14.06.2019 19:17 0
Moottoripyöräilijä kaahasi poliisia pakoon Kemissä – ajo loppui kevyen liikenteen väylällä, kun moottoripyörä kaatui ojaan

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kaahasi po­lii­sia pakoon Kemissä – ajo loppui kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä, kun moot­to­ri­pyö­rä kaatui ojaan

14.06.2019 15:20 0

Kemin ui­ma­hal­lil­le tehdään pi­ka­kor­jaus – päätös hallin koh­ta­los­ta vii­väs­tyy

10.06.2019 15:55 0
Haketuskone syttyi palamaan Kemin Ekoasemalla

Ha­ke­tus­ko­ne syttyi pa­la­maan Kemin Eko­ase­mal­la

15.05.2019 17:12 0