kauppakeskus
Helsingin Pasilaan avattava Pohjoismaiden suurin kauppakeskus on kymmenen eduskuntatalon kokoinen

Hel­sin­gin Pa­si­laan avat­ta­va Poh­jois­mai­den suurin kaup­pa­kes­kus on kym­me­nen edus­kun­ta­ta­lon ko­koi­nen

10.10.2019 11:36