kauppakeskus
Vartija puuttuu yli kymmenen hengen kokoontumisiin Rajalla-kauppakeskuksessa - "Asiakkaidemme turvallisuus on ykkösasia"

Vartija puuttuu yli kym­me­nen hengen ko­koon­tu­mi­siin Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­ses­sa - "A­siak­kai­dem­me tur­val­li­suus on yk­kö­sa­sia"

25.03.2020 15:57
Helsingin Pasilaan avattava Pohjoismaiden suurin kauppakeskus on kymmenen eduskuntatalon kokoinen

Hel­sin­gin Pa­si­laan avat­ta­va Poh­jois­mai­den suurin kaup­pa­kes­kus on kym­me­nen edus­kun­ta­ta­lon ko­koi­nen

10.10.2019 11:36